Liên kết tài khoản Google Ads với Merchant Center

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho các bài viết về Merchant Center Next

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách liên kết tài khoản Google Ads trong Merchant Center phiên bản cũ, hãy nhấp vào đây.

Trước khi có thể tạo chiến dịch Mua sắm, bạn cần liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Merchant Center. Sau khi liên kết các tài khoản, bạn có thể tạo chiến dịch có sử dụng thông tin sản phẩm của mình. Dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center cũng có thể dùng để hỗ trợ các tiện ích bổ sung khác, chẳng hạn như chương trình khuyến mãi và báo cáo tuỳ chỉnh.

Khi liên kết tài khoản Merchant Center và tài khoản Google Ads, bạn cũng có thể kết nối tài khoản Google Ads với Business Manager, đồng thời thao tác này cũng sẽ tự động liên kết tất cả các ứng dụng đã kết nối khác trong tài khoản Business Manager. Việc này giúp tăng cường khả năng của tài khoản Google Ads, giúp bạn quảng bá sản phẩm và cửa hàng tại địa phương.

Trên trang này

Lưu ý: Ở những quốc gia có chương trình Dịch vụ so sánh giá (CSS), bạn có thể tham gia quảng cáo Mua sắm qua một hoặc nhiều CSS theo ý muốn. Một số dịch vụ CSS sẽ thay bạn quản lý dữ liệu sản phẩm và chiến dịch của bạn, trong khi một số dịch vụ khác cung cấp các công cụ để bạn tự quản lý chế độ thiết lập của mình. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về quảng cáo bằng Dịch vụ so sánh giá.

Bắt đầu

Bạn có thể tạo tài khoản Google Ads mới hoặc liên kết với một tài khoản Google Ads hiện có trong Merchant Center. Nếu tài khoản Google Ads đã được liên kết với tài khoản Google của bạn, bạn có thể kết nối Merchant Center với tài khoản đó ngay lập tức. Đối với những tài khoản Google Ads do người dùng khác sở hữu (ví dụ: đối tác đại lý), bạn cần có mã khách hàng Google Ads (có thể tìm thấy ở đầu trang Google Ads bất kỳ, gần địa chỉ email của tài khoản).

Khi bạn liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Merchant Center, tài khoản Google Ads của bạn sẽ liên kết với Business Manager để kết nối tất cả ứng dụng và dịch vụ mà bạn sử dụng trên Google theo mặc định. Bạn cũng có thể chỉ liên kết với tài khoản Merchant Center.

Bạn có thể tạo hoặc liên kết với một tài khoản Google Ads từ phần "Ứng dụng và dịch vụ" trong Merchant Center, hoặc khi tạo chiến dịch đầu tiên trong Merchant Center. Bài viết này trình bày các bước mà bạn thực hiện khi truy cập vào phần "Công cụ và cài đặt".

Cách 1: Liên kết với một tài khoản Google Ads mà bạn sở hữu trong Merchant Center

 1. Trong Merchant Center, hãy chọn biểu tượng Công cụ và cài đặt Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng].
 2. Chọn thẻ Ứng dụng và dịch vụ.
 3. Trong phần "Các dịch vụ của Google", hãy chọn Thêm dịch vụ.
 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết.
 5. Nhấp vào Liên kết để hoàn tất quá trình liên kết tài khoản Google Ads với Business Manager.
 6. Nếu bạn chỉ muốn liên kết tài khoản Google Ads với Merchant Center, hãy chọn Chỉ liên kết với Merchant Center, rồi chọn Liên kết.

Cách 2: Tạo một tài khoản Google Ads mới trong Merchant Center

 1. Trong Merchant Center, hãy chọn biểu tượng Công cụ và cài đặt Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng].
 2. Chọn thẻ Ứng dụng và dịch vụ.
 3. Trong phần "Các dịch vụ của Google", hãy chọn Thêm dịch vụ.
 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Tạo tài khoản Google Ads mới, rồi chọn Tiếp theo. Hãy sửa đổi mọi thông tin được điền sẵn trước khi tiếp tục. Nhấp vào Liên kết để hoàn tất quá trình liên kết tài khoản Google Ads với Business Manager.
 5. Nếu bạn chỉ muốn liên kết tài khoản Google Ads với Merchant Center, hãy chọn "Chỉ liên kết với Merchant Center", rồi chọn "Liên kết".
Lưu ý: Trong quá trình thiết lập, bạn sẽ cần cung cấp múi giờ và đơn vị tiền tệ. Các lựa chọn này được điền sẵn dựa trên vị trí của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi múi giờ và đơn vị tiền tệ trong lúc thiết lập tài khoản của mình. Sau khi tạo tài khoản, bạn không thể thay đổi các chế độ cài đặt này nữa.

Cách 3: Liên kết với một tài khoản Google Ads mà bạn không quản lý trong Merchant Center

Yêu cầu liên kết với Google Ads trong Merchant Center

Lưu ý: Nếu có quyền quản trị đối với cả tài khoản Google Ads và tài khoản Merchant Center, bạn có thể tạo mối liên kết ngay trong thẻ "Ứng dụng và dịch vụ".

 1. Trong Merchant Center, hãy chọn biểu tượng Công cụ và cài đặt Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng].
 2. Chọn thẻ Ứng dụng.
 3. Trong phần "Các dịch vụ của Google", hãy chọn Thêm dịch vụ.
 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Tài khoản mà bạn không quản lý, rồi chọn Tiếp theo.
 5. Nhập mã khách hàng Google Ads, rồi chọn Tiếp theo.
 6. Sau đó, hãy chọn Gửi yêu cầu.
 7. Tài khoản Google Ads này sẽ xuất hiện trong bảng các dịch vụ của Google dưới dạng "Đã gửi yêu cầu" cho đến khi được phê duyệt.
 8. Nhập mã khách hàng Google Ads, rồi chọn Tiếp theo.
Lưu ý: Nếu tài khoản Google Ads yêu cầu tính năng Xác minh 2 bước, bạn cần phải Bật tính năng Xác minh 2 bước trong Tài khoản Google hoặc phải Tắt yêu cầu về tính năng Xác minh 2 bước trong Google Ads trước khi liên kết tài khoản.

Phê duyệt yêu cầu liên kết trong Google Ads

Những yêu cầu liên kết từ Merchant Center cần được phê duyệt trong tài khoản Google Ads mà bạn đang liên kết. Một người có quyền quản trị đối với tài khoản Google Ads cần làm theo các bước sau để phê duyệt yêu cầu liên kết:

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.
 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị viên Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng].
 2. Nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong mục "Từ Google", hãy tìm "Google Merchant Center", sau đó chọn Quản lý và liên kết.
 4. Tìm tài khoản mà bạn muốn liên kết. Cột "Trạng thái" sẽ hiển thị "Cần bạn phê duyệt".
 5. Chọn Xem yêu cầu trong cột "Hành động" rồi xem chi tiết của yêu cầu.
 6. Chọn Phê duyệt.

Quản lý mối liên kết giữa các tài khoản

Sau khi liên kết các tài khoản Google Ads, bạn có thể huỷ yêu cầu, huỷ liên kết các tài khoản hoặc xem trạng thái của yêu cầu liên kết trong Merchant Center hoặc Business Manager.

Đối với tài khoản Google Ads được liên kết với Business Manager, quản trị viên cấp cao và quản trị viên Google Ads có thể huỷ liên kết các tài khoản. Để huỷ liên kết tài khoản Google Ads với Business Manager, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Trong Business Manager, hãy chọn thẻ Ứng dụng và dịch vụ.
 2. Chọn tài khoản mà bạn muốn xoá.
 3. Trong bảng điều khiển bên phải, hãy chọn Xoá quyền truy cập.
 4. Khi được nhắc, hãy xác nhận rằng bạn đang huỷ liên kết tài khoản.
Lưu ý: Khi bạn xoá tài khoản Google Ads khỏi Business Manager, tất cả ứng dụng trong Business Manager sẽ mất quyền truy cập vào dữ liệu trong tài khoản Google Ads đó.

Chia sẻ dữ liệu

Khi bạn kết nối tài khoản Google Ads với Merchant Center, một số dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ giữa hai tài khoản này.

Dữ liệu được chia sẻ từ Merchant Center

 • Tên và mã nhận dạng tài khoản Merchant Center
 • Tiêu đề, nội dung mô tả và hình ảnh về sản phẩm xuất hiện trên Google Tìm kiếm và Maps

Dữ liệu được chia sẻ từ Google Ads

 • Tên và mã tài khoản của tài khoản Google Ads
 • Số lượt nhấp và số lượt chuyển đổi trong chiến dịch, Google Ads và nhóm quảng cáo

Câu hỏi thường gặp

Ai có thể tạo yêu cầu liên kết với tài khoản Google Ads?

Chỉ những người có quyền quản trị trong Merchant Center mới có thể tạo yêu cầu liên kết tài khoản.

Ai có thể phê duyệt các yêu cầu liên kết khi tôi liên kết với một tài khoản Google Ads hiện có?

Chỉ những người có quyền quản trị đối với tài khoản mới có thể phê duyệt yêu cầu liên kết trong Google Ads.

Ai có thể huỷ liên kết tài khoản Google Ads?

Đối với những tài khoản Google Ads được liên kết với Business Manager, chỉ quản trị viên cấp cao mới có thể huỷ liên kết một tài khoản Google Ads.

Đối với những tài khoản Google Ads được liên kết với Merchant Center, bất cứ người nào có quyền quản trị đối với tài khoản Google Ads đều có thể xoá mối liên kết này bất cứ lúc nào từ Google Ads, hoặc người nào có quyền quản trị đối với tài khoản Merchant Center đều có thể xoá mối liên kết này từ Merchant Center. Các hành động khác trong tài khoản được liên kết có thể đưa ra những yêu cầu khác về quyền truy cập (ngay cả khi cả hai tài khoản đã được liên kết). Ví dụ:

 • Người dùng tài khoản Merchant Center không thể tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch trừ phi họ có quyền quản trị hoặc quyền truy cập tiêu chuẩn vào tài khoản Google Ads đã liên kết.
 • Quản trị viên tài khoản Google Ads không thể chỉnh sửa hoặc thêm sản phẩm hay tạo chiến dịch trong Merchant Center, trừ phi họ cũng có quyền truy cập vào tài khoản Merchant Center đã liên kết. (Tuy nhiên, quản trị viên tài khoản Google Ads có thể tạo chiến dịch trong Google Ads).

Điều gì sẽ xảy ra khi một tài khoản Google Ads bị huỷ liên kết khỏi Business Manager?

Khi bạn xoá một tài khoản Google Ads khỏi Business Manager, tài khoản Google Ads đó sẽ mất quyền truy cập vào dữ liệu của tất cả các ứng dụng đã kết nối trong Business Manager. Tức là những chiến dịch trong Google Ads sử dụng thông tin sản phẩm từ tài khoản Merchant Center đã kết nối và từ Trang doanh nghiệp trên Google đã kết nối sẽ ngừng sử dụng thông tin sản phẩm của bạn để phân phát quảng cáo. Ngoài ra, bạn không thể tạo các chiến dịch mới trong Google Ads dựa trên thông tin sản phẩm từ các tài khoản này. Google Ads vẫn sẽ tiếp tục phân phát các loại chiến dịch khác, bao gồm cả chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Điều gì sẽ xảy ra khi tài khoản Google Ads bị huỷ liên kết khỏi Merchant Center?

Các chiến dịch trong Google Ads sử dụng thông tin sản phẩm từ tài khoản Merchant Center sẽ ngừng sử dụng thông tin sản phẩm của bạn để phân phát quảng cáo. Ngoài ra, bạn không thể tạo các chiến dịch mới trong Google Ads dựa trên thông tin sản phẩm từ tài khoản Merchant Center đã huỷ liên kết. Google Ads vẫn sẽ tiếp tục phân phát các loại chiến dịch khác trong tài khoản.

Tôi có thể liên kết tài khoản người quản lý Google Ads với Merchant Center không?

Không. Bạn không thể liên kết tài khoản người quản lý Google Ads với Merchant Center. Tài khoản người quản lý Google Ads cho phép bạn xem và quản lý nhiều tài khoản Google Ads.

Tôi có thể liên kết bao nhiêu tài khoản Google Ads với một tài khoản Merchant Center hoặc với Business Manager của tôi?

Bạn có thể liên kết tài khoản Merchant Center với tối đa 100 tài khoản Google Ads. Một Business Manager có thể liên kết tối đa 20 tài khoản Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1348936617644854817