Knytt sammen Google Ads-kontoer og Merchant Center

Et egendefinert ikon for Merchant Center Next-artikler

Hvis du ser etter informasjon om hvordan du tilknytter en Google Ads-konto i den eldre versjonen av Merchant Center, kan du klikke her.

Før du kan opprette Shopping-kampanjer, må du knytte sammen Google Ads- og Merchant Center-kontoen din. Når du har gjort det, kan du opprette kampanjer som bruker produktinformasjonen din. Produktinformasjonen i Merchant Center kan også brukes som grunnlag for andre tillegg, for eksempel promoteringer og egendefinerte rapporter.

Når du knytter sammen Merchant Center- og Google Ads-kontoen din, kan du også knytte Google Ads-kontoen sammen med Bedriftsadministrator, som automatisk knyttes til alle andre tilknyttede apper i Bedriftsadministrator-kontoen. Dette utvider mulighetene i Google Ads-kontoen din, slik at du kan markedsføre produktene og de lokale butikkene dine.

På denne siden

Merk: I land der programmet for prissammenligning er tilgjengelig, får du tilgang til Shopping-annonser gjennom én eller flere tjenester for prissammenligning som du selv velger. Noen av tjenestene administrerer produktinformasjonen og kampanjene for deg, mens du selv kontrollerer oppsettet i andre tjenester. Finn ut mer om annonsering med tjenester for prissammenligning.

Kom i gang

Du kan opprette en ny Google Ads-konto eller tilknytte en eksisterende Google Ads-konto i Merchant Center. Hvis Google-kontoen din allerede har en tilknyttet Google Ads-konto, kan du koble Merchant Center til den aktuelle kontoen med en gang. For Google Ads-kontoer som eies av andre brukere (for eksempel byråpartnere), trenger du kunde-ID-en for Google Ads. Denne finner du øverst på alle Google Ads-sider (i nærheten av e-postadressen for kontoen).

Når du knytter sammen Google Ads- og Merchant Center-kontoen din, knyttes Google Ads-kontoen til Bedriftsadministrator som standard for å knytte sammen alle appene og tjenestene du bruker på Google. Du kan også velge å bare knytte den til Merchant Center-kontoen din.

Du kan opprette eller tilknytte en Google Ads-konto fra «Apper og tjenester»-delen av Merchant Center. Du kan også gjøre det når du oppretter en kampanje i Merchant Center for første gang. I denne artikkelen forklarer vi fremgangsmåten når du bruker «Verktøy og innstillinger»-delen.

Alternativ 1: Tilknytt en Google Ads-konto du eier, fra Merchant Center

 1. Velg ikonet for verktøy og innstillinger Ikon for verktøy- og innstillingsmeny [tannhjul] i Merchant Center.
 2. Velg Apper og tjenester-fanen.
 3. Velg Legg til tjeneste under «Google-tjenester».
 4. I forgrunnsvinduet velger du Google Ads-kontoen du vil tilknytte.
 5. Klikk på Tilknytt for å etablere tilknytningen mellom Google Ads-kontoen og Bedriftsadministrator.
 6. Hvis du bare vil knytte Google Ads-kontoen til Merchant Center, velger du Tilknytt bare Merchant Center og deretter Tilknytt.

Alternativ 2: Opprett en ny Google Ads-konto i Merchant Center

 1. Velg ikonet for verktøy og innstillinger Ikon for verktøy- og innstillingsmeny [tannhjul] i Merchant Center.
 2. Velg Apper og tjenester-fanen.
 3. Velg Legg til tjeneste under «Google-tjenester».
 4. Velg Opprett en ny Google Ads-konto i forgrunnsvinduet og deretter Neste. Endre de forhåndsutfylte detaljene etter behov før du fortsetter. Klikk på Tilknytt for å etablere tilknytningen mellom Google Ads-kontoen og Bedriftsadministrator.
 5. Hvis du bare vil knytte Google Ads-kontoen til Merchant Center, velger du «Tilknytt bare Merchant Center» og deretter «Tilknytt».
Merk: Du oppgir tidssone og valuta når du oppretter kontoen. Disse feltene er forhåndsutfylt basert på posisjonen din, men du kan endre tidssonen og valutaen når du oppretter kontoen. Når kontoen er opprettet, er det ikke mulig å endre disse innstillingene igjen.

Alternativ 3: Tilknytt en Google Ads-konto du ikke administrerer, fra Merchant Center

Be om tilknytning til Google Ads i Merchant Center

Merk: Hvis du har administratortilgang til både Google Ads- og Merchant Center-kontoen, kan du opprette tilknytningen direkte fra «Apper og tjenester»-fanen.

 1. Velg ikonet for verktøy og innstillinger Ikon for verktøy- og innstillingsmeny [tannhjul] i Merchant Center.
 2. Velg Apper-fanen.
 3. Velg Legg til tjeneste under «Google-tjenester».
 4. Velg En konto du ikke administrerer i forgrunnsvinduet, og velg deretter Neste.
 5. Skriv inn kunde-ID-en for Google Ads, og velg Neste.
 6. Velg Send forespørsel.
 7. Denne Google Ads-kontoen vises med «Forespørselen er sendt» i tabellen over Google-tjenester frem til den er godkjent.
 8. Skriv inn kunde-ID-en for Google Ads, og velg Neste.
Merk: Hvis Google Ads-kontoen din krever totrinnsbekreftelse, må du slå på totrinnsbekreftelse i Google-kontoen din eller deaktivere kravet om totrinnsbekreftelse i Google Ads før du tilknytter kontoen.

Godkjenn forespørselen om tilknytning i Google Ads

Forespørsler om tilknytning fra Merchant Center må godkjennes i Google Ads-kontoen du tilknytter. Noen med administratortilgang til Google Ads-kontoen må følge denne fremgangsmåten for å godkjenne forespørselen om tilknytning:

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på administrasjonsikonet Ikon for verktøy- og innstillingsmeny [tannhjul] i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Tilknyttede kontoer.
 3. Finn «Google Merchant Center» under «Fra Google», og velg Administrer og tilknytt.
 4. Finn frem til kontoen du vil tilknytte. I «Status»-kolonnen vises statusen «Må godkjennes av deg».
 5. Velg Se forespørselen i «Handlinger»-kolonnen, og gå gjennom detaljene.
 6. Velg Godkjenn.

Administrer tilknytninger mellom kontoer

Når du har knyttet sammen Google Ads-kontoene dine, kan du avbryte forespørselen, fjerne tilknytningen mellom kontoene eller se statusen for forespørsler om tilknytning i Merchant Center eller Bedriftsadministrator.

For Google Ads-kontoer som er knyttet til Bedriftsadministrator, kan superadministratorer og Google Ads-administratorer fjerne tilknytningen mellom kontoene. Slik fjerner du tilknytningen mellom en Google Ads-konto og Bedriftsadministrator:

 1. Velg Apper og tjenester-fanen i Bedriftsadministrator.
 2. Velg kontoen du vil fjerne.
 3. Velg Fjern tilgangen i sidepanelet til høyre.
 4. Når du blir bedt om det, bekrefter du at du vil fjerne tilknytningen til kontoen.
Merk: Når du fjerner en Google Ads-konto fra Bedriftsadministrator, mister alle appene i Bedriftsadministrator tilgang til data fra Ads-kontoen.

Datadeling

Når du knytter Google Ads-kontoen din til Merchant Center, deles noen av dataene dine mellom disse kontoene.

Data som deles fra Merchant Center

 • navnet på og ID-en for Merchant Center-kontoen din
 • produkttitler, -beskrivelser og -bilder som vises på Google Søk og Maps

Data som deles fra Google Ads

 • navnet på og konto-ID-en for Google Ads-kontoen din
 • klikk og konverteringer fra kampanjene, annonsene og annonsegruppene dine

Vanlige spørsmål

Hvem kan opprette forespørsler om tilknytning til Google Ads-kontoer?

Bare brukere med administratortilgang til Merchant Center kan opprette forespørsler om kontotilknytning.

Hvem kan godkjenne forespørselen om tilknytning når jeg tilknytter en eksisterende Google Ads-konto?

Bare brukere med administratortilgang til kontoen kan godkjenne slike forespørsler i Google Ads.

Hvem kan fjerne tilknytningen til Google Ads-kontoer?

For Google Ads-kontoer som er knyttet til Bedriftsadministrator, kan tilknytningen til en Google Ads-konto bare fjernes av superadministratorer.

For Google Ads-kontoer som er tilknyttet Merchant Center, kan denne tilknytningen når som helst fjernes fra Google Ads av alle med administratortilgang til Google Ads-kontoen, eller fra Merchant Center av personer med administratortilgang til Merchant Center. Det kan finnes ekstra tilgangskrav for å utføre andre handlinger i den tilknyttede kontoen (selv om kontoene er knyttet sammen). For eksempel:

 • De som bruker Merchant Center, kan ikke opprette eller redigere kampanjer med mindre de har administrator- eller standardtilgang til den tilknyttede Google Ads-kontoen.
 • Administratorer for Google Ads-kontoer kan bare endre og legge til produkter eller opprette kampanjer i Merchant Center hvis de også har tilgang til den tilknyttede Merchant Center-kontoen. (Administratorer for Google Ads-kontoer kan imidlertid opprette kampanjer via Google Ads.)

Hva skjer når tilknytningen mellom en Google Ads-konto og Bedriftsadministrator fjernes?

Når du fjerner en Google Ads-konto fra Bedriftsadministrator, mister Google Ads-kontoen tilgang til data fra alle appene som er tilknyttet i Bedriftsadministrator. Dette betyr at kampanjer i Google Ads som er avhengige av produktinformasjon fra den tilknyttede Merchant Center-kontoen og tilknyttede Google-bedriftsprofiler, slutter å bruke produktinformasjonen din for å vise annonser. Du kan heller ikke opprette nye kampanjer i Google Ads basert på produktinformasjon fra disse kontoene. Google Ads viser fortsatt andre kampanjetyper, deriblant Performance Max-kampanjer.

Hva skjer når tilknytningen mellom en Google Ads-konto og Merchant Center fjernes?

Hvis du har kampanjer i Google Ads som bruker produktinformasjon fra Merchant Center-kontoen, slutter de å bruke produktinformasjonen din for å vise annonser. Du kan heller ikke opprette nye kampanjer i Google Ads basert på produktinformasjon fra Merchant Center-kontoen som ikke lenger er tilknyttet. Google Ads viser fortsatt andre kampanjetyper i kontoen.

Kan jeg knytte en Google Ads-managerkonto til Merchant Center?

Nei, Google Ads-managerkontoer kan ikke knyttes til Merchant Center. Google Ads-managerkontoer gjør det mulig å se og administrere flere Google Ads-kontoer.

Hvor mange Google Ads-kontoer kan jeg knytte til en Merchant Center-konto eller Bedriftsadministrator-kontoen min?

En Merchant Center-konto kan knyttes til opptil 100 Google Ads-kontoer. Bedriftsadministrator-kontoer kan ha opptil 20 tilknyttede Google Ads-kontoer.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
14074970925412724553
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true