Riešenie problémov s výkyvmi a zmenami výkonnosti v nákupných kampaniach

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé dôvody výkyvov a zmien v nákupných kampaniach (ang. Shopping campaigns), prečo môžu v priebehu času viesť k zmenám výkonnosti kampaní a ako môžete pomocou nástrojov v účte Google Ads zistiť, čo je príčinou týchto zmien.

Pripomíname, že kolísanie výkonnosti kampane je normálne.


Skôr než začnete

Hodnotenie výkonnosti na základe stratégie ponúk a cieľa optimalizácie

Pred vyvodením záverov v súvislosti s výkonnosťou kampane je dôležité najprv zvážiť, či nastavenia, ktoré používate, zodpovedajú metrikám, na ktorých dosahovanie sa vaša kampaň optimalizuje. Aktualizácia nastavení stratégie ponúk alebo cieľov optimalizácie pre kampaň tak, aby boli v súlade s vašimi firemnými a reklamnými cieľmi, vám pomôže uistiť sa, že sa pri analýze výkonnosti kampane zameriavate na relevantné metriky, aby ste pochopili, čo spôsobilo výkyvy.

Napríklad cieľová návratnosť výdavkov na reklamu vám pomáha získať čo najviac nákupných konverzií na úrovni nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu alebo pod ňou. V kampaniach používajúcich cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu môžu byť cena za konverziu a ďalšie metriky súvisiace s konverziami (hodnota konverzie/cena) lepšími ukazovateľmi výkonnosti než cena za kliknutie (ang. cost‑per‑click) a zobrazenia.

Upozorňujeme, že optimalizácia stratégie ponúk určitý čas trvá

Kolísanie výkonnosti počas obdobia optimalizácie môže byť spôsobené práve prebiehajúcou optimalizáciou. Údaje o konverziách sú hlavným faktorom, ktorý skracuje obdobie optimalizácie. Ďalšie informácie o období optimalizácie a jeho vplyve

Váš účet Google Ads


11 bežných dôvodov výkyvov výkonnosti

1. Nedávne zmeny nastavení účtu alebo kampane

Svoju výkonnosť môžete zmeniť úpravou ľubovoľného nastavenia účtu alebo kampane Google Ads alebo vykonaním zmien vo svojom informačnom kanáli alebo účte Merchant Center.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: zmeny v nastaveniach účtu alebo kampane


2. Zmeny atribútov výrobkov v informačnom kanáli

Skontrolujte, či v prípade vašich najvýkonnejších výrobkov nedošlo prostredníctvom atribútov informačného kanála služby Merchant Center k nejakým zmenám, ktoré by spôsobili ich vylúčenie z kampane.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: zmeny atribútov výrobkov


3. Nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

V prípade náhleho poklesu alebo nárastu počtu príkazov ping alebo spustení značky pre konverznú akciu, ktorú vaša kampaň používa pre inteligentné ponuky, môže dôjsť počas optimalizácie služby Google Ads na nastavenú konverznú akciu k poklesu zobrazovania a výdavkov.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie


4. Vylúčenia údajov

Vylúčenia údajov neodstraňujú celú históriu automatických ponúk. Ovplyvňujú iba predpokladaný konverzný pomer. Cena za kliknutie (ang. cost-per-click) vašej kampane bude kolísať menej než v prípade, že nevylúčite údaje za dotknuté obdobie. Určité kolísanie výkonnosti by ste však mali očakávať vždy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: vylúčenia údajov


5. Ponuky a ciele ponúk

Výkonnosť môže kolísať, ak sú ponuky, limity ponúk alebo ciele ponúk nastavené bez zohľadnenia historických údajov, ktoré Google Ads využíva pri zobrazovaní vašich reklám.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: ponuky a ciele ponúk


6. Nastavenia rozpočtu

Pri obmedzenom rozpočte je vyššia pravdepodobnosť, že vaša kampaň zaznamená výkyvy výkonnosti.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: ponuky a ciele ponúk


7. Nastavenia zacielenia a prekrytia (výrobky, publiká, kľúčové slová, oblasť)

Ak je kampaň zacielená na menšiu skupinu používateľov s veľmi konkrétnymi publikami, obmedzenými výrobkami alebo nastaveniami polohy, je pravdepodobnejšie, že u nej dôjde aj k výkyvom výkonnosti. V účte môžete mať viacero nákupných kampaní alebo reklamných skupín, ktoré v dôsledku podobného zacielenia môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: zacielenie


8. Stav kontroly dodržiavania pravidiel pre reklamy a výrobky

Zmeny stavu kontroly vašich reklám alebo výrobkov môžu ovplyvniť vašu výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: stav kontroly pravidiel a výrobkov


9. Iné problémy s účtom

Problémy s platbami, prenosmi fakturácie alebo iné problémy na úrovni účtu môžu ovplyvniť výkonnosť účtu a kampaní.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: problémy s účtom


10. Dynamika aukcií

Výkonnosť vašej kampane môžu ovplyvniť voľby iných inzerentov, ktorí sa zúčastňujú na rovnakých aukciách ako vy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: dynamika aukcie


11. Zmena záujmov používateľov a sezónnosť

Inzerent nemôže mať kontrolu nad zmenou záujmov používateľov a sezónnosťou. Môže však vykonávať úpravy kampane na obmedzenie výkyvov vo výkonnosti.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti nákupnej kampane: zmena záujmu používateľov a sezónnosť


Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka