Sử dụng Trình tạo đối tượng để tiếp cận đối tượng phù hợp cho từng chiến dịch và nhóm quảng cáo

Lưu ý: Khi tạo chiến dịch Khám phá hay chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất mới hoặc khi cập nhật một chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất hiện có, bạn sẽ có cơ hội sử dụng Trình tạo đối tượng mới, có thể tái sử dụng trong Google Ads.

Trình tạo đối tượng giúp bạn dễ dàng tạo đối tượng có thể dùng lại một cách hiệu quả với những tính năng như phân khúc tập trung, nhắm mục tiêu theo thông tin nhân khẩu học và loại trừ.


Lợi ích

 • Dễ dàng tạo và sử dụng lại đối tượng trên nhiều chiến dịch: Với Trình tạo đối tượng, khi tạo một đối tượng gồm nhiều phân khúc đối tượng khác nhau, bạn có thể sử dụng đối tượng đó trên các chiến dịch hiện tại và trong tương lai, bất kể số lượng. Bạn cũng có thể xem đối tượng trong Công cụ quản lý đối tượng. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng.
 • Đạt được mục tiêu quảng cáo: Đối tượng mà bạn tiếp cận trong mỗi chiến dịch sẽ ảnh hưởng phần lớn đến hiệu suất của chiến dịch. Khi tạo chiến dịch mới, bạn sẽ nhận được các đề xuất cho đối tượng mà bạn có thể muốn chọn dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn.
 • Linh hoạt và dễ quản lý: Bạn có thể chọn đối tượng được đề xuất, tạo đối tượng mới hoặc chọn đối tượng khác hiện có mà không được đề xuất, cũng như chỉnh sửa đối tượng đó – làm tất cả những việc này trong khi tạo hoặc quản lý chiến dịch. Ngoài ra, bạn không phải quản lý các phân khúc theo kênh, chúng sẽ tự động áp dụng cho những kênh liên quan dựa trên mục tiêu mà bạn đặt. Ví dụ: một phân khúc không áp dụng cho Mạng Tìm kiếm sẽ không được nhắm đến khi bạn chạy quảng cáo Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tham khảo trạng thái đối tượng để tìm hiểu những phân khúc không đủ điều kiện để chạy trong chiến dịch của mình.
 • Nhận hướng dẫn riêng khi tạo đối tượng: Khi tạo chiến dịch mới, bạn sẽ nhận được một hướng dẫn tổng quan. Khi tạo đối tượng, bạn cũng sẽ nhận được hướng dẫn. Hướng dẫn này bao gồm các phương pháp hay nhất để nhắm mục tiêu theo đối tượng cho loại chiến dịch của bạn và các chỉ báo cho biết bạn có đang làm theo các phương pháp hay nhất đó hay không dựa trên lựa chọn của bạn. Bạn cũng sẽ có được thông tin tổng quan về đối tượng theo độ tuổi, giới tính và vị trí, đồng thời có thể nhận được kết quả ước tính về số lượt hiển thị hằng tuần.

Sử dụng Trình tạo đối tượng khi tạo chiến dịch

Hãy làm theo các bước để tạo chiến dịch Khám phá hoặc tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Để thêm đối tượng, trong mô-đun "Đối tượng", hãy nhấp vào Chọn hoặc tạo đối tượng. (Nếu bạn chưa tạo đối tượng nào cho các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch khác, thì đây sẽ là nút "Tạo đối tượng"). Dưới đây là các bước bạn cần thực hiện để tạo hoặc chọn đối tượng trong khi tạo chiến dịch mới.

Các bước để tạo đối tượng mới

Trong Trình tạo đối tượng, bạn có thể tìm kiếm, duyệt xem và chọn các nhóm thông tin nhân khẩu học, phân khúc và lựa chọn loại trừ. Hãy làm theo các bước dưới đây để hoàn tất việc tạo đối tượng.

 1. Đặt tên cho đối tượng. Tên này sẽ là tên trong thư viện Đối tượng để bạn sử dụng trong tương lai.
 2. Chọn những nhóm thông tin nhân khẩu học mà bạn muốn nhắm đến bằng cách nhấp vào hộp đánh dấu Blue check box icon for selecting ad campaigns cho từng nhóm. Độ tuổi và giới tính được hiển thị theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chọn các nhóm dựa trên thu nhập hộ gia đình hoặc tình trạng con cái bằng cách nhấp vào mục Thông tin nhân khẩu học khác.
  • Đối với độ tuổi, hãy chọn một độ tuổi tuỳ ý, nhưng bạn không thể chọn nhiều độ tuổi cho mỗi Đối tượng.
 3. Chọn những phân khúc đối tượng áp dụng trong mô-đun "Dữ liệu của bạn" và "Phân khúc tuỳ chỉnh".
 4. Nhấp vào Tìm kiếm hoặc Duyệt qua để thêm các phân khúc. Những phân khúc được đề xuất sẽ xuất hiện ở đầu danh sách này.
 5. Nhấp vào Lưu phân khúc sau khi chọn những phân khúc mà bạn sẽ sử dụng.
  • Nếu bạn muốn tạo một phân khúc tuỳ chỉnh mới, hãy làm theo các bước dưới đây:
   1. Nhấp vào + Phân khúc tuỳ chỉnh
   2. Nhập tên cho phân khúc tuỳ chỉnh.
   3. Chọn:
    • Những người có một trong số các mối quan tâm hoặc ý định mua này. Hãy nhập từ khoá mô tả mối quan tâm của khách hàng lý tưởng của bạn hoặc sản phẩm và dịch vụ mà họ đang tích cực tìm mua. Nếu bạn đang sử dụng một đối tượng có lựa chọn nhắm mục tiêu theo cách thủ công (tất cả các chiến dịch ngoại trừ chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất đều có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo cách thủ công), thì chiến dịch của bạn sẽ tiếp cận được những người có mối quan tâm hoặc ý định mua đó dựa trên chế độ cài đặt của chiến dịch, chẳng hạn như mục tiêu quảng cáo hoặc chiến lược đặt giá thầu. Nếu bạn đang dùng đối tượng làm tín hiệu của tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu (chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất chỉ sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu), thì các lựa chọn về đối tượng của bạn sẽ giúp bạn biết ai sẽ xem quảng cáo của bạn, nhưng cuối cùng, chiến dịch sẽ tập trung tối ưu hoá theo mục tiêu của bạn và có thể hiển thị quảng cáo cho những người không thuộc đối tượng mà bạn chọn.
    • Những người đã tìm thông tin theo một trong số các từ khoá này trên Google. Hãy nhập các cụm từ tìm kiếm mà khách hàng lý tưởng của bạn đang sử dụng trên các sản phẩm của Google (chẳng hạn như Google.com và YouTube). Nếu bạn đang sử dụng một đối tượng có lựa chọn nhắm mục tiêu theo cách thủ công (tất cả các chiến dịch ngoại trừ chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất đều có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo cách thủ công), thì chiến dịch của bạn sẽ tiếp cận được những người có mối quan tâm hoặc ý định mua đó dựa trên chế độ cài đặt của chiến dịch, chẳng hạn như mục tiêu quảng cáo hoặc chiến lược đặt giá thầu. Nếu bạn đang dùng đối tượng làm tín hiệu của tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu (chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất chỉ sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu), thì các lựa chọn về đối tượng của bạn sẽ giúp bạn biết ai sẽ xem quảng cáo của bạn, nhưng cuối cùng, chiến dịch sẽ tập trung tối ưu hoá theo mục tiêu của bạn và có thể hiển thị quảng cáo cho những người không thuộc đối tượng mà bạn chọn. Đối với các chiến dịch khác, từ khoá sẽ được dùng làm mối quan tâm hoặc ý định mua.
 6. Nhấp vào Lưu đối tượng.
 7. Để nhắm đến những phân khúc đối tượng ngoài phân khúc dựa trên dữ liệu và phân khúc tuỳ chỉnh, chẳng hạn như phân khúc đối tượng chung sở thích và phân khúc đối tượng đang cân nhắc mua hàng, hãy nhấp vào Phân khúc nhân khẩu học chi tiết và mối quan tâm. Mô-đun “Phân khúc của Google” sẽ xuất hiện. Tại đó, bạn có thể thêm "mối quan tâm", "thông tin nhân khẩu học chi tiết" và "sự kiện trong đời" để xem danh sách những phân khúc mà bạn có thể chọn.
 8. Để xoá phân khúc trong bất kỳ mô-đun nào, hãy di chuột lên phân khúc đó rồi nhấp vào biểu tượng X dấu x màu đỏ.

Các bước để chọn một đối tượng hiện có

 1. Khi tạo chiến dịch, bạn sẽ cần chọn một đối tượng. Nếu bạn đã nhấp vào "Chọn đối tượng", bộ chọn Đối tượng sẽ xuất hiện cùng với các đề xuất cho đối tượng phù hợp với mục tiêu quảng cáo mà bạn đặt cho chiến dịch mới. Hãy xem thẻ tóm tắt về đối tượng, trong đó bao gồm những phân khúc và tiêu chí loại trừ cụ thể của đối tượng đó. Bạn cũng có thể xem những đối tượng khác hiện có nhưng không được đề xuất dựa trên mục tiêu quảng cáo của mình bằng cách nhấp vào đường liên kết "Đối tượng không được đề xuất".
 2. Nếu một đối tượng hiện có trong bảng phù hợp với chiến dịch của bạn, hãy nhấp vào đối tượng đó để chọn. Nếu bạn muốn tạo đối tượng mới cho chiến dịch, hãy nhấp vào + Đối tượng mới ở trên cùng bên phải. Làm theo “Các bước tạo đối tượng mới” trong phần trên.
 3. Đối tượng bạn chọn sẽ xuất hiện trong phần "Tạo nhóm quảng cáo". Từ đó, bạn có thể giữ nguyên đối tượng, chỉnh sửa đối tượng bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa, xoá đối tượng bằng cách nhấp vào biểu tượng X dấu x màu đỏ ở trên cùng bên phải hoặc thay đổi đối tượng bằng cách nhấp vào Thay đổi đối tượng (thao tác này sẽ đưa bạn trở lại bộ chọn Đối tượng).
  • Khi cần, bạn sẽ chỉnh sửa đối tượng trong Trình tạo đối tượng. Hãy sử dụng Trình tạo đối tượng để cập nhật tiêu chí nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học, phân khúc và tiêu chí loại trừ bằng cách nhấp vào lựa chọn Thêm hoặc tạo trong bất kỳ mô-đun hiện có nào. Tìm hiểu thêm về Trình tạo đối tượng trong phần "Các bước tạo đối tượng mới" ở trên.

Thông tin hữu ích

Nếu bạn chỉnh sửa một đối tượng trong khi tạo nhóm quảng cáo và chiến dịch, thì đối tượng đó cũng được tự động chỉnh sửa cho tất cả những nhóm quảng cáo và chiến dịch có liên quan đến đối tượng đó. Nếu bạn chỉ muốn áp dụng các nội dung chỉnh sửa về Đối tượng cho một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, hãy lưu nội dung chỉnh sửa bằng một tên mới cho Đối tượng đó.

Đối tượng "Dành cho bạn"

Đối tượng "Dành cho bạn" là một tính năng mới, đề xuất các đối tượng dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn. Đối tượng này kết hợp các mối quan tâm, thói quen và hoạt động tương tác trước đây của khách hàng với doanh nghiệp của bạn, đồng thời có thể giúp bạn tiếp cận đối tượng phù hợp bằng chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất và chiến dịch Khám phá.

Việc sử dụng đối tượng "Dành cho bạn" có thể giúp bạn nâng cao hiệu suất của chiến dịch. Những đối tượng này bao gồm các phân khúc đối tượng được sử dụng trước đây mà bạn đã chọn dựa trên nhiều yếu tố (bao gồm cả nhật ký chuyển đổi của người dùng, dữ liệu về hiệu suất và trang đích). Các phân khúc đối tượng đó đóng vai trò quan trọng trong các đề xuất về đối tượng. Bạn có thể lưu, chỉnh sửa và sử dụng lại đối tượng "Dành cho bạn" nhiều lần cho các chiến dịch và nhóm quảng cáo hoặc nhóm thành phần khác.

Hướng dẫn

Đối tượng "Dành cho bạn" sẽ tự động xuất hiện trong Thư viện đối tượng khi bạn chọn thêm một đối tượng hoặc tín hiệu về đối tượng như sau:

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào Chiến dịch trên trình đơn bên trái của trang.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng Add, rồi chọn Chiến dịch mới.
 3. Chọn mục tiêu tiếp thị là Doanh số bán hàng, Khách hàng tiềm năng, Lưu lượng truy cập trang web hoặc Không có mục tiêu.
 4. Chọn chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất hoặc chiến dịch Khám phá.
 5. Trên trang "Đối tượng [Tín hiệu]", hãy nhấp vào Thêm đối tượng [tín hiệu].
 6. Trong cửa sổ bật lên, khi bạn di chuột lên đối tượng "Dành cho bạn", đối tượng này sẽ có tiêu đề bắt đầu bằng Dành cho [mục tiêu quảng cáo] của bạn.
  • Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa nếu bạn muốn chỉnh sửa đối tượng được đề xuất theo các yêu cầu của mình hoặc giữ nguyên đối tượng đó.
 7. Đối tượng "Dành cho bạn" sẽ tự động được lưu vào Thư viện đối tượng khi bạn chọn hoặc chỉnh sửa rồi lưu, và sau đó có thể được áp dụng cho các nhóm quảng cáo hoặc nhóm thành phần và chiến dịch khác.
  • Lưu ý: Nếu bạn chỉnh sửa rồi lưu các thay đổi đối với đối tượng "Dành cho bạn", thì văn bản "Dành cho bạn" sẽ biến mất.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thêm tiêu chí loại trừ cho tất cả phân khúc đối tượng không?

Không, hiện tại, bạn chỉ có thể thêm tiêu chí loại trừ cho phân khúc dựa trên dữ liệu của bạn.

Tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng thủ công khác với tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu như thế nào?

Lưu ý: Tất cả chiến dịch ngoại trừ chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất đều có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo cách thủ công. Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất chỉ sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu.

Khi bạn tạo đối tượng và đặt tính năng nhắm mục tiêu theo cách thủ công cho chiến dịch, chiến dịch đó sẽ hiển thị quảng cáo tiếp cận những người mà bạn đã chỉ định. Nếu đang sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu cho chiến dịch, bạn vẫn có thể tạo đối tượng theo quy cách của mình. Tuy nhiên, quảng cáo của bạn có thể tiếp cận những người không thuộc đối tượng mà bạn chọn vì chiến dịch của bạn đang tối ưu hoá cho mục tiêu lượt chuyển đổi.

Trong mọi chiến dịch sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu, các lựa chọn của bạn về đối tượng sẽ trở thành những tín hiệu giúp công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) của Google nhanh chóng tối ưu hoá để nâng cao hiệu suất của chiến dịch. Nếu có những người có khả năng chuyển đổi dựa trên mục tiêu lượt chuyển đổi của bạn, thì quảng cáo của bạn có thể phân phát cho họ, ngay cả khi bạn không chọn họ làm đối tượng.

Tôi có thể nhắm mục tiêu bao nhiêu đối tượng trong một nhóm quảng cáo (Khám phá) hoặc nhóm thành phần (Tối đa hoá hiệu suất)?

Để giúp bạn tối ưu hoá hiệu suất của chiến dịch với phương pháp phân phát quảng cáo được nhắm đến nhiều nhất, mỗi chiến dịch và nhóm quảng cáo (Khám phá) hoặc nhóm thành phần (Tối đa hoá hiệu suất) chỉ có thể bao gồm một đối tượng tại một thời điểm. Một đối tượng được chọn có thể bao gồm nhiều phân khúc đối tượng. Bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa đối tượng bất cứ lúc nào. Xem các bước ở trên để chỉnh sửa đối tượng.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính