Vaatajaskonna koostaja kasutamine iga kampaania ja reklaamirühma õige vaatajaskonnani jõudmiseks

Märkus. Google Adsis uue Discovery-kampaania või maksimaalse toimivuse kampaania loomisel või olemasoleva maksimaalse toimivuse kampaania värskendamisel saate kasutada uut vaatajaskonna koostajat.

Vaatajaskonna koostaja abil saab hõlpsalt ja efektiivselt luua esile tõstetud segmentide, demograafilise sihtimise ja välistamistega korduvkasutatavaid vaatajaskondi.

 


Eelised

 • Saate vaatajaskondi hõlpsalt luua ja kampaaniates uuesti kasutada. Vaatajaskonna koostaja puhul saate eri vaatajaskonnasegmentidest koosneva vaatajaskonna loomise korral kasutada seda vaatajaskonda nii paljudes tulevastes ja olemasolevates kampaaniates, nagu soovite. Vaatajaskonnad leiate ka jaotisest Vaatajaskonna haldur. Lisateave vaatajaskonna sihtimise kohta.
 • Saavutate reklaamimiseesmärgi. See, kelleni te iga kampaania puhul jõuate, mõjutab oluliselt kampaania toimivust. Uue kampaania loomisel saate soovitusi, millised vaatajaskonnad võiksite oma reklaamimiseesmärkide põhjal valida.
 • Haldamine on paindlik ja lihtne. Saate valida soovitatud vaatajaskonna, luua uue vaatajaskonna, valida mõne muu olemasoleva vaatajaskonna, mida ei soovitatud, muuta seda vaatajaskonda – seda kõike samal ajal, kui koostate või haldate oma kampaaniat. Lisaks ei pea te haldama segmente kanali järgi, vaid teie segmendid rakendatakse automaatselt kanalitele, kus need on teie määratud eesmärkide põhjal asjakohased. Näiteks segmenti, mis pole otsingu jaoks asjakohane, ei sihita, kui käitate otsingureklaame. Teavet selle kohta, millised segmendid ei ole teie kampaanias käitamiseks sobilikud, saate vaadata ka oma vaatajaskonna olekust.
 • Saate vaatajaskonna koostamisel kohandatud juhiseid. Täpselt nii, nagu saate üldisi juhiseid uue kampaania loomise ajal, saate juhiseid ka oma vaatajaskonna koostamisel. Need hõlmavad teie kampaaniatüübi vaatajaskonna sihtimise häid tavasid ja näidikuid, kas te oma valikute põhjal järgite neid tavasid või mitte. Samuti saate vaatajaskonna ülevaate vanuse, soo ja asukoha järgi ning võite saada iganädalaste näitamiste prognoosi.

 


Vaatajaskonna koostaja kasutamine kampaania loomisel

Järgige artiklis Discovery-kampaania loomine või Maksimaalse toimivuse kampaania loomine esitatud juhiseid.

Vaatajaskonna lisamiseks klikkige moodulis „Vaatajaskond“ käsul Vali või loo vaatajaskond. (Kui te ei ole loonud teiste reklaamirühmade või kampaaniate jaoks veel ühtegi vaatajaskonda, kuvatakse hoopis nupp „Loo vaatajaskond“). Allpool on sammud vaatajaskonna loomiseks või valimiseks uue kampaania koostamise ajal.

Sammud uue vaatajaskonna loomiseks

Vaatajaskonna koostajas saate otsida, sirvida ja valida demograafilisi sihtrühmi, segmente ja välistamisi. Vaatajaskonna loomise lõpuleviimiseks järgige alltoodud juhiseid.

 1. Pange vaatajaskonnale nimi. Selle nimega lisatakse see teie vaatajaskondade teeki, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
 2. Valige demograafilised sihtrühmad, mida soovite sihtida. Selleks klikkige iga rühma märkeruudul Blue check box icon for selecting ad campaigns. Vanus ja sugu on esitatud vaikimisi, ent kui klikite valikul Demograafilise teabe lisakriteeriumid, saate rühmi valida leibkonna sissetuleku või vanemliku seisu põhjal.
  • Vanuse puhul saate valida nii laia vahemiku, nagu teile meeldib, kuid igale vaatajaskonnale saate valida ainult ühe vanusevahemiku.
 3. Valige moodulites „Teie andmed“ ja „Kohandatud segmendid“ kohaldatavad vaatajaskonnasegmendid.
 4. Segmentide lisamiseks klikkige käsul Otsing või Sirvi. Soovitatavad segmendid kuvatakse loendi alguses.
 5. Kui olete kasutatavad segmendid välja valinud, klikkige käsul Salvesta segment.
  • Kui soovite luua uue kohandatud segmendi, järgige alltoodud juhiseid.
   1. Klikkige valikul + Kohandatud segment
   2. Pange oma kohandatud segmendile nimi.
   3. Valige:
    • Nende huvide või ostukavatsustega inimesed. Sisestage märksõnad, mis kirjeldavad teie ideaalsete klientide huvisid või tooteid ja teenuseid, mille kohta nad ostmise eesmärgil teavet otsivad. Kui kasutate enda valitud käsitsi sihtimisega vaatajaskonda (käsitsi sihtimist saab kasutada kõigis kampaaniates, välja arvatud maksimaalse toimivuse kampaaniad), jõuab teie kampaania inimesteni, kellel on need huvid või ostukavatsused, teie kampaania seadete põhjal (näiteks reklaamimiseesmärk või pakkumisstrateegia). Kui kasutate vaatajaskonda optimeeritud sihtimise osana kui signaali (maksimaalse toimivuse kampaaniad kasutavad ainult optimeeritud sihtimist), annavad vaatajaskonnavalikud teile teada, kes teie reklaame kuvavad, kuid lõpuks keskenduvad kampaaniad teie eesmärkide jaoks optimeerimisele ja reklaame võidakse näidata inimestele, kes ei kuulu teie vaatajaskonnavalikusse.
    • Inimesed, kes otsisid Google'is mõnda neist terminitest. Sisestage otsinguterminid, mida teie ideaalne klient Google'i teenustes (nt Google.com ja YouTube) kasutab. Kui kasutate enda valitud käsitsi sihtimisega vaatajaskonda (käsitsi sihtimist saab kasutada kõigis kampaaniates, välja arvatud maksimaalse toimivuse kampaaniad), jõuab teie kampaania inimesteni, kellel on need huvid või ostukavatsused, teie kampaania seadete põhjal (näiteks reklaamimiseesmärk või pakkumisstrateegia). Kui kasutate vaatajaskonda optimeeritud sihtimise osana kui signaali (maksimaalse toimivuse kampaaniad kasutavad ainult optimeeritud sihtimist), annavad vaatajaskonnavalikud teile teada, kes teie reklaame kuvavad, kuid lõpuks keskenduvad kampaaniad teie eesmärkide jaoks optimeerimisele ja reklaame võidakse näidata inimestele, kes ei kuulu teie vaatajaskonnavalikusse. Muudes kampaaniates kasutatakse neid termineid huvide või ostukavatsustena.
 6. Klikkige nupul Salvesta vaatajaskond.
 7. Selleks et sihtida vaatajaskonnasegmente väljaspool teie andmeid ja kohandatud segmente, nagu näiteks ühise huviga ja konkreetse huviga segmendid, klikkige valikul Huvid ja üksikasjalikud demograafilised segmendid. Kuvatakse moodul „Google'i segmendid“. Seal saate lisada huvid, üksikasjaliku demograafilise teabe ja elusündmused, et luua loend, millest saate segmente valida.
 8. Mis tahes moodulist segmentide eemaldamiseks hõljutage segmendi kohal kursorit ja klikkige ikoonil X punane märk x.

Sammud olemasoleva vaatajaskonna valimiseks

 1. Kampaania loomisel peate valima vaatajaskonna. Kui olete klikkinud valikul „Vaatajaskonna valimine“, ilmub vaatajaskondade valija ning soovitab vaatajaskondi, mis vastavad teie uuele kampaaniale seatud reklaamimiseesmärgile. Vaadake üle vaatajaskonna kokkuvõttekaardid, mis sisaldavad selle vaatajaskonna spetsiifilisi segmente ja välistamisi. Saate vaadata ka oma muid olemasolevaid vaatajaskondi, mida teile reklaamimiseesmärgi põhjal ei soovitata. Selleks klikkige lingil „vaatajaskond pole soovitatav“.
 2. Kui olemasolev vaatajaskond tabelis on teie kampaania jaoks õige, klikkige sellel, et see valida. Kui eelistate pigem luua kampaania jaoks uue vaatajaskonna, klikkige paremas ülanurgas valikul + Uus vaatajaskond. Järgige eespool jaotises „Sammud uue vaatajaskonna loomiseks“ esitatud juhiseid.
 3. Teie valitud vaatajaskond kuvatakse jaotises „Reklaamirühma loomine“. Seal saate vaatajaskonna jätta algsele kujule, vaatajaskonda muuta (klikkides pliiatsiikoonil Muuda), vaatajaskonna eemaldada (klikkides paremas ülanurgas ikoonil X punane märk x) või vaatajaskonda vahetada (klikkides valikul Vaheta vaatajaskonda, mis viib teid tagasi vaatajaskonna valijasse).
  • Kui te vaatajaskonda muudate, teete seda vaatajaskonna koostajas. Vaatajaskonna koostajas saate värskendada demograafilist sihtimist, segmente ja välistamisi. Selleks klikkige mis tahes kohaldatavad moodulis valikul Lisa või loo. Vaadake vaatajaskonna koostaja kohta lisateavet eestpoolt jaotisest „Sammud uue vaatajaskonna loomiseks“.

Nõuanne

Vaatajaskonna muutmine reklaamirühma ja kampaania loomise ajal muudab seda vaatajaskonda kõigi reklaamirühmade ja kampaaniate puhul, millele see on manustatud. Kui soovite, et teie vaatajaskonnamuudatused rakenduksid ainult ühele kampaaniale või reklaamirühmale, salvestage muudatused vaatajaskonna uue nimega.

 


„Teile loodud” vaatajaskonnad

Märkus. „Teile loodud“ vaatajaskonnad on uus funktsioon ja see antakse kasutajatele välja 2024. aasta 1. kvartalis.

„Teile loodud” vaatajaskonnad on uus funktsioon, mis soovitab vaatajaskondi teie reklaamieesmärkide ja muude eesmärkide alusel. Need hõlmavad klientide huve, harjumusi ja varasemat suhtlust teie ettevõttega ning aitavad teil leida maksimaalse toimivuse ja Discovery-kampaaniatega õiged vaatajaskonnad.

„Teile loodud” vaatajaskondade kasutamine võib aidata teie kampaania toimivust parandada. Need vaatajaskonnad hõlmavad varem kasutatud vaatajaskonnasegmente, mis on valitud erinevate tegurite alusel, sealhulgas kasutajate konversiooniajalugu, toimivusandmed ja sihtleht, mis mängivad osa vaatajaskonna soovitustes. „Teile loodud” vaatajaskondi saab salvestada, muuta ja mitu korda uuesti kasutada teiste kampaaniate ja reklaami- või varade rühmade jaoks.

Juhised

„Teile loodud” vaatajaskonnad kuvatakse automaatselt teie vaatajaskonna kogus, kui otsustate lisada vaatajaskonna või vaatajaskonnasignaali järgmiselt.

 1. Klikkige oma Google Adsi konto vasakpoolses lehemenüüs valikul Kampaaniad.
 2. Klikkige plussnupul Add, seejärel tehke valik Uus kampaania.
 3. Valige turunduseesmärk Müük, Müügivihjed, Veebisaidi liiklus või valige Eesmärk puudub.
 4. Valige maksimaalse toimivuse või Discovery-kampaaniad.
 5. Klikkige lehel „Vaatajaskond [signaal]” valikul Lisa vaatajaskond [signaal].
 6. Hüpikaknas on vaatajaskondadel „Teile loodud” pealkiri, mis algab sõnadega Loodud teie [reklaamieesmärgi jaoks].
  • Klikkige pliiatsiikoonil Muuda, kui soovite soovitatud vaatajaskonda vastavalt oma vajadustele muuta või valida vaatajaskonna sellisena, nagu see on.
 7. „Teile loodud” vaatajaskond salvestatakse pärast valimist või muutmist ja salvestamist automaatselt teie vaatajaskonna kogusse ning seda saab seejärel rakendada teistele reklaami- või varade rühmadele ja kampaaniatele.
  • Märkus. Kui muudate ja salvestate muudatused „Teile loodud” vaatajaskonnas, kaob tekst „Teile loodud”.

 


KKK

Kas välistamisi saab lisada kõigile vaatajaskonnasegmentidele?

Ei, välistamisi saab lisada ainult teie andmesegmentidele.

Mille poolest erineb vaatajaskonna käsitsi sihtimine optimeeritud sihtimisest?

Märkus. Kõik kampaaniad, välja arvatud maksimaalse toimivuse kampaaniad, võivad kasutada käsitsi sihtimist. Maksimaalse toimivuse kampaaniad kasutavad ainult optimeeritud sihtimist.

Kui koostate oma vaatajaskonnad ja seadistate kampaania käsitsi sihtimise jaoks, esitab teie kampaania reklaame, mis jõuavad teie määratud inimesteni. Kui kasutate kampaania puhul optimeeritud sihtimist, saate küll koostada vaatajaskonnad oma määrangute kohaselt, kuid kuna kampaania optimeerib konversioonieesmärkide jaoks, võivad teie reklaamid jõuda inimesteni, kes teie vaatajaskonnavalikute hulka ei kuulu.

Kõigis optimeeritud sihtimisega kampaaniates saavad teie vaatajaskonnavalikutest signaalid, mis aitavad Google'i AI-l kiiresti optimeerida kampaania toimivuse alusel. Kui teie konversioonieesmärkide põhjal leidub inimesi, kes võivad tõenäoliselt konverteerida, võidakse teie reklaame neile esitada, ehkki nad pole teie vaatajaskonnavalikutes määratud.

Kui mitut vaatajaskonda saab reklaamirühmas (Discovery) või varade rühmas (maksimaalne toimivus) sihtida?

Selleks et aidata teil optimeerida kampaania toimivust kõige täpsemalt sihitud reklaamide esitamisega, võib iga kampaania ja reklaamirühm (Discovery) või varade rühm (maksimaalne toimivus) sisaldada korraga ainult üht vaatajaskonda. Üks valitud vaatajaskond võib sisaldada mitmeid vaatajaskonnasegmente. Vaatajaskonda saate alati vahetada või muuta. Vaatajaskonna muutmiseks vaadake eespool esitatud juhiseid.

 


Seotud lingid

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü