Thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng bằng Trình quản lý thẻ của Google

Lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng cho phép bạn tải dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến lên mà không cần sử dụng Mã lượt nhấp của Google (GCLID). Không giống như phiên bản hiện tại của tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến, phiên bản này không yêu cầu bạn sửa đổi biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để nhận được Mã lượt nhấp của Google (GCLID). Thay vào đó, nó sử dụng thông tin đã được thu thập về khách hàng tiềm năng để đo lường lượt chuyển đổi.

Bài viết này giải thích cách thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng bằng Trình quản lý thẻ của Google. Nếu bạn không sử dụng Trình quản lý thẻ của Google trong bản cài đặt, hãy xem xét hướng dẫn về thẻ toàn trang web.

Trước khi bắt đầu

 • Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads bằng Trình quản lý thẻ của Google.
 • Ghi lại URL dẫn đến biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn. Bạn có thể cần thông tin này trong quá trình thiết lập.
 • Đảm bảo bạn đã bật tính năng tự động gắn thẻ. Bạn cần bật tính năng này để nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
 • Đảm bảo rằng biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web đã có dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất (email và/hoặc số điện thoại).
 • Hãy nhớ xem xét và xác nhận rằng bạn có thể tuân thủ các chính sách về dữ liệu khách hàng trong Google Ads (xem các bước thực hiện việc này ở bên dưới).

Hướng dẫn

Tạo một hành động chuyển đổi ngoại tuyến

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào biểu tượng nút dấu cộng Add để tạo hành động chuyển đổi mới.
 5. Chọn Nhập trên trang "Hành động chuyển đổi" mới.
 6. Chọn Nguồn dữ liệu hoặc CRM khác, rồi chọn Theo dõi lượt chuyển đổi từ lượt nhấp.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
Lưu ý: Tính năng Nhập từ cuộc gọi hiện chưa hoạt động.
 1. Nhập các chế độ cài đặt cho hành động chuyển đổi này. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo hành động chuyển đổi.
 2. Nhấp vào Tạo và tiếp tục. Trang tiếp theo sẽ xác nhận hành động chuyển đổi mới của bạn.
 3. Chọn Lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng (thông qua Trình quản lý thẻ của Google) làm phương pháp đo lường lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
 4. Trước khi rời khỏi trang này, bạn cần phải chấp nhận các điều khoản về dữ liệu khách hàng (hướng dẫn bên dưới).
  1. Chọn Xem điều khoản bên cạnh “Điều khoản về dữ liệu khách hàng” rồi đọc “Chính sách và Điều khoản bổ sung về dữ liệu khách hàng”.
   Lưu ý: Nếu bạn không thể xem các điều khoản, thì đó là do tài khoản người quản lý đã theo dõi các lượt chuyển đổi trong tài khoản của bạn. Tài khoản của người quản lý và mọi tài khoản người quản lý Google Ads tải lên thay mặt cho tài khoản người quản lý đang sử dụng tính năng theo dõi nhiều tài khoản phải chấp nhận điều khoản về dữ liệu khách hàng.
  2. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Thay mặt công ty, tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản".
  3. Nhấp vào Lưu để lưu câu trả lời và đóng cửa sổ. Bạn sẽ thấy trạng thái được cập nhật thành “Đã chấp nhận” trong “Trang hành động chuyển đổi mới”.

Định cấu hình sự kiện dữ liệu do người dùng Google Ads cung cấp bằng Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn triển khai cũng như cập nhật thẻ trên trang web của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần thay đổi mã trên trang. Để đảm bảo rằng các thẻ theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads của bạn nhận được thông tin cần thiết về lượt nhấp quảng cáo, hãy làm theo các bước sau:
Lưu ý: Nếu bạn chưa cài đặt Trình quản lý thẻ của Google, hãy đọc rồi làm theo hướng dẫn trong bài viết Thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ của Google.

Bạn sẽ tạo một thẻ mới và 2 biến mới:

 1. Mở một cửa sổ mới rồi đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ của Google. Bạn sẽ cần có quyền truy cập vào cả Google Ads và Trình quản lý thẻ của Google.
 2. Trong vùng chứa Trình quản lý thẻ của Google, hãy nhấp vào Thẻ mới.
 3. Tạo thẻ hoàn toàn mới (ví dụ: đặt tên là "Thẻ gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng của tôi").
 4. Trong danh sách “Chọn loại thẻ”, hãy chọn Sự kiện dữ liệu do người dùng Google Ads cung cấp.
 5. Nhập Mã thẻ toàn trang web (không có “AW-”) vào trường “Mã chuyển đổi”. Nếu bạn không biết Mã thẻ toàn trang web, hãy làm như sau:
  1. Quay lại cửa sổ Google Ads để tìm Mã thẻ toàn trang web.
  2. Chuyển đến mục Công cụ, sau đó chuyển đến Thiết lập rồi nhấp vào Thẻ toàn trang web.
  3. Sao chép Mã thẻ toàn trang web (AW-12345), ngoại trừ "AW-" trong giao diện người dùng Google Ads.
  4. Quay lại cửa sổ Trình quản lý thẻ của Google để dán mã thẻ “12345” vào trường “Mã chuyển đổi”.
 6. Trong trường Dữ liệu do người dùng cung cấp, hãy tạo 2 biến mới:
  Lưu ý: Nếu đã có các biến chưa băm trong lớp dữ liệu (dù bạn dùng bộ chọn CSS hay các loại biến khác), bạn có thể chọn những biến đó thay vì tạo biến mới. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tiếp tục làm theo những hướng dẫn sau:

  Biến dữ liệu người dùng:

  1. Nhấp vào trình đơn thả xuống rồi chọn Biến mới.
  2. Đặt tên cho biến mới (ví dụ: “Biến dữ liệu người dùng minh hoạ của tôi”).
  3. Nhấp vào Loại biến để chọn Dữ liệu do người dùng cung cấp trong danh sách. Biến này chứa những giá trị dữ liệu có thể được lấy từ trang web của bạn trong các sự kiện được kích hoạt.

  Trường dữ liệu email:

  1. Nhấp vào trình đơn thả xuống rồi chọn Biến mới.
  2. Đặt tên cho biến mới (ví dụ: “Trường email biểu mẫu khách hàng tiềm năng minh hoạ của tôi”).
  3. Nhấp vào Loại biến rồi chọn, ví dụ: “Phần tử DOM”.
  4. Nhập Phương thức chọnMã phần tử rồi chọn một trong các lựa chọn sau. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc bài viết Xác định bộ chọn CSS để sử dụng trong Trình quản lý thẻ của Google.
   • Dùng "Mã" làm Phương thức chọn nếu có thuộc tính Mã trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng:
    • Dùng trình kiểm tra web của trình duyệt web (chẳng hạn như Chrome DevTools) để kiểm tra DOM và dán Mã phần tử từ thuộc tính Mã của phần tử đầu vào (ví dụ: nếu phần tử biểu mẫu là <input type="text" id="foo">, hãy sử dụng “foo”)
   • Dùng "Bộ chọn CSS" làm Phương thức chọn nếu không có thuộc tính Mã trong biểu mẫu web:
    • Nhập Bộ chọn phần tử (ví dụ: “#promo .purchase”)
    • Nhập Tên thuộc tính (ví dụ: “giá trị”).
     Lưu ý: Nếu bạn đặt tên thuộc tính thì giá trị của biến sẽ là giá trị của thuộc tính phần tử DOM; nếu không thì giá trị của biến sẽ là văn bản của phần tử DOM.

Bạn có thể lặp lại những bước này cho điện thoại nếu cần.

Xác định bộ chọn CSS để sử dụng trong Trình quản lý thẻ của Google

Nếu muốn xác định bộ chọn CSS để nhập vào các trường thẻ chuyển đổi nâng cao (ví dụ: email, số điện thoại, v.v.), hãy làm theo những bước sau. Nếu đã có các biến chưa băm trong lớp dữ liệu, bạn có thể chọn những biến đó thay vì tạo biến CSS mới. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn:

 1. Quay về thẻ trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng (không đóng trang Trình quản lý thẻ của Google).
 2. Trên trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng, khi đã tìm thấy dữ liệu tương ứng do người dùng cung cấp mà bạn muốn gửi, hãy nhấp chuột phải vào dữ liệu đó rồi chọn Kiểm tra.
  • Ví dụ: nếu đang cố gắng lấy địa chỉ email, hãy nhấp chuột phải vào địa chỉ email (ví dụ: vidu@email.com) hiển thị trên trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 3. Bạn sẽ thấy bản phát hành Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome trong trình duyệt Chrome của mình.
 4. Trong mã nguồn hiển thị trên trang Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome, bạn sẽ thấy một phần mã được làm nổi bật. Mã được làm nổi bật này là phần tử trang mà bạn cần để trích xuất Bộ chọn CSS cho dữ liệu khách hàng mà bạn đã nhấp chuột phải trong Bước 2 của mục này.
 5. Di chuột qua mã được làm nổi bật và nhấp chuột phải vào mã đó.
 6. Di chuyển xuống để Sao chép, rồi chọn Sao chép bộ chọn.
 7. Trong thẻ khác của bạn, khi Trình quản lý thẻ của Google đang mở, hãy dán văn bản đó vào trường “Bộ chọn phần tử”.
  • Để tham khảo, bạn sẽ thấy đoạn mã có dạng tương tự như sau (không giống chính xác):

   #promo .purchase

 8. Nhấp vào Lưu.
 9. Lặp lại các bước từ 2–8 của mục này cho từng phần dữ liệu biểu mẫu khách hàng tiềm năng (ví dụ: email, tên, địa chỉ, v.v.) bằng cách sao chép bộ chọn CSS vào một biến mới cho mỗi biến dữ liệu khách hàng trong Trình quản lý thẻ của Google.
 10. Trong Trình quản lý thẻ của Google, hãy nhấp vào Lưu.

Định cấu hình trình kích hoạt

 1. Nhấp vào Cấu hình thẻ rồi chọn loại thẻ Trình liên kết chuyển đổi. Thẻ Trình liên kết chuyển đổi tự động phát hiện thông tin về lượt nhấp vào quảng cáo đã đưa ai đó đến trang web của bạn trong URL trang đích và lưu trữ thông tin này trong các cookie mới trên miền của bạn.
 2. Tạo trình kích hoạt mới:
  1. Nhấp vào Trình kích hoạt, sau đó nhấp vào Mới.
  2. Đặt tên cho trình kích hoạt.
  3. Nhấp vào Cấu hình trình kích hoạt rồi chọn Gửi biểu mẫu.
  4. Chọn Tất cả biểu mẫu để đảm bảo trình kích hoạt mới sẽ kích hoạt mỗi khi biểu mẫu được sử dụng.
  5. Nhấp vào Lưu.
 3. Nhấp vào Gửi ở góc trên cùng bên phải.
 4. Đặt tên và viết nội dung mô tả cho phiên bản của bạn.
 5. Nhấp vào Xuất bản.

Sau khi lưu thẻ sự kiện do người dùng cung cấp, bạn có thể xem trước Trình quản lý thẻ của Google cho trang web bằng cách nhấp vào "Xem trước" ở góc trên cùng bên phải.

Bạn cũng có thể xem và kiểm tra quy trình làm việc trong tiện ích Hỗ trợ thẻ, sau đó gửi một email thử nghiệm. Nhấp vào thẻ sự kiện và chọn biến hiển thị là “Giá trị”. Hãy xem lại dữ liệu do người dùng cung cấp để xác minh rằng email đã được thu thập chính xác.

Nhập lượt chuyển đổi vào Google Ads

Tiếp theo, bạn sẽ cần nhập lượt chuyển đổi từ lượt nhấp vào quảng cáo vào Google Ads.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false