Informacje o ustawieniach rotacji reklam

Rotacja reklam to metoda wyświetlania reklam w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej. Jeśli grupa reklam zawiera wiele reklam, będziemy je wyświetlać naprzemiennie, ponieważ w danym momencie może być wyświetlana tylko jedna reklama z Twojego konta. Ustawienia rotacji reklam pozwolą Ci określić, jak często względem siebie mają być wyświetlane poszczególne reklamy w danej grupie.

W tym artykule opisano dwa dostępne ustawienia rotacji reklam.

Optymalizuj 

To ustawienie optymalizuje reklamy w poszczególnych aukcjach na podstawie takich sygnałów jak słowa kluczowe, wyszukiwane hasła, urządzenia, lokalizacje itd.

Dzięki korzystaniu z technologii systemów uczących się Google ustawienie „Optymalizuj” umożliwia wyświetlanie tych reklam, których spodziewana skuteczność jest wyższa niż innych w obrębie grupy reklam. Wszystkie kampanie wideo są automatycznie optymalizowane pod kątem obejrzeń.

Wskazówka:

Jeśli stosujesz inteligentne określanie stawek, które nadaje priorytet konwersjom, Google Ads będzie automatycznie korzystać z ustawienia rotacji reklam „Optymalizuj”.

Jak to działa

Im więcej zgromadzonych danych, tym częściej będziemy wyświetlać reklamy, które według statystyk są skuteczniejsze. Reklamy, które prawdopodobnie uzyskają więcej kliknięć (i konwersji, jeśli używasz strategii Inteligentne określanie stawek), są częściej wystawiane na aukcję reklam niż inne reklamy w grupie reklam. Dzięki temu wyświetlają się częściej i osiągają wyższy odsetek wyświetleń. Może się jednak zdarzyć, że mimo tego ustawienia reklamy będą wyświetlać się względnie równomiernie, jeśli reklamy w danej grupie reklam mają podobną skuteczność lub grupa nie uzyska odpowiedniej liczby wyświetleń i kliknięć w danym okresie.
 

Pamiętaj


Ranking reklamy bierze pod uwagę ocenę jakości strony docelowej i trafność reklamy (jak i inne czynniki) przy określaniu pozycji reklamy oraz tego, czy będzie ona w ogóle wyświetlana. Trafniejsza reklama, której strona docelowa ma lepszą jakość, może osiągnąć większą skuteczność.

Zawsze wyświetlaj naprzemiennie

Ustawienie „Zawsze wyświetlaj naprzemiennie” powoduje wyświetlanie reklam tak, by uczestniczyły w aukcji bardziej równomiernie, ale przez czas nieokreślony i bez optymalizacji.

Ta opcja pozwala reklamom o mniejszej skuteczności wyświetlać się równie często jak tym o większej skuteczności przez czas nieokreślony, nie jest więc zalecana dla większości reklamodawców.

Pamiętaj

W przypadku opcji „Zawsze wyświetlaj naprzemiennie” odsetek wyświetleń reklam w grupie będzie bardziej wyrównany niż przy innych ustawieniach rotacji reklam. Odsetek wyświetleń poszczególnych reklam może jednak nie być identyczny, ponieważ jakość reklam może być różna, a to ona determinuje miejsce wyświetlania reklamy (a nawet to, czy dana reklama w ogóle się pojawi). Reklama o wysokiej jakości może się pojawić na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, podczas gdy reklama o niskiej jakości może się wyświetlić na drugiej stronie, która dociera do mniejszej liczby użytkowników.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?