Informacje o ustawieniach rotacji reklam

 

 

Rotacja reklam to metoda wyświetlania reklam w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej. Jeśli grupa reklam zawiera wiele reklam, będziemy je wyświetlać naprzemiennie, ponieważ w danym momencie może być wyświetlana tylko jedna reklama z Twojego konta. Ustawienia rotacji reklam pozwolą Ci określić, jak często względem siebie mają być wyświetlane poszczególne reklamy w danej grupie.

 

W tym artykule opisano dwa dostępne ustawienia rotacji reklam.

Optymalizuj 

To ustawienie optymalizuje reklamy w poszczególnych aukcjach na podstawie takich sygnałów jak słowa kluczowe, wyszukiwane hasła, urządzenia, lokalizacje itd.

Dzięki korzystaniu z technologii systemów uczących się Google ustawienie „Optymalizuj” umożliwia wyświetlanie tych reklam, których spodziewana skuteczność jest wyższa niż innych w obrębie grupy reklam. Wszystkie kampanie wideo są automatycznie optymalizowane pod kątem obejrzeń.

Wskazówka:

Jeśli stosujesz inteligentne określanie stawek, które nadaje priorytet konwersjom, Google Ads będzie automatycznie korzystać z ustawienia rotacji reklam „Optymalizuj”.

Jak to działa

Im więcej zgromadzonych danych, tym częściej będziemy wyświetlać reklamy, które według statystyk są skuteczniejsze. Reklamy, które prawdopodobnie uzyskają więcej kliknięć (i konwersji, jeśli używasz strategii Inteligentne określanie stawek), są częściej wystawiane na aukcję reklam niż inne reklamy w grupie reklam. Dzięki temu wyświetlają się częściej i osiągają wyższy odsetek wyświetleń. Może się jednak zdarzyć, że mimo tego ustawienia reklamy będą wyświetlać się względnie równomiernie, jeśli reklamy w danej grupie reklam mają podobną skuteczność lub grupa nie uzyska odpowiedniej liczby wyświetleń i kliknięć w danym okresie.
 

Pamiętaj


Ranking reklamy bierze pod uwagę ocenę jakości strony docelowej i trafność reklamy (jak i inne czynniki) przy określaniu pozycji reklamy oraz tego, czy będzie ona w ogóle wyświetlana. Trafniejsza reklama, której strona docelowa ma lepszą jakość, może osiągnąć większą skuteczność.

Zawsze wyświetlaj naprzemiennie

Ustawienie „Zawsze wyświetlaj naprzemiennie” powoduje wyświetlanie reklam tak, by uczestniczyły w aukcji bardziej równomiernie, ale przez czas nieokreślony i bez optymalizacji.

Ta opcja pozwala reklamom o mniejszej skuteczności wyświetlać się równie często jak tym o większej skuteczności przez czas nieokreślony, nie jest więc zalecana dla większości reklamodawców.

Pamiętaj

W przypadku opcji „Zawsze wyświetlaj naprzemiennie” odsetek wyświetleń reklam w grupie będzie bardziej wyrównany niż przy innych ustawieniach rotacji reklam. Odsetek wyświetleń poszczególnych reklam może jednak nie być identyczny, ponieważ jakość reklam może być różna, a to ona determinuje miejsce wyświetlania reklamy (a nawet to, czy dana reklama w ogóle się pojawi). Reklama o wysokiej jakości może pojawić się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, podczas gdy reklama o niskiej jakości może być wyświetlona na drugiej stronie, która dociera do mniejszej liczby użytkowników.

Jak ustawić rotację reklam w kampanii

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie na górze strony.
 3. Wybierz Wszystkie kampanie i kliknij nazwę kampanii do wyświetlenia.
 4. Kliknij kartę Ustawienia.
 5. W sekcji „Ustawienia zaawansowane” kliknij Wyświetlanie reklam: rotacja reklam, ograniczenie liczby wyświetleń. Pamiętaj, że dostępność niektórych ustawień, takich jak to, może zależeć od wybranego typu kampanii. Porównaj szczegółowo różne typy kampanii i dowiedz się, jak zmienić typ swojej kampanii.
 6. Kliknij Edytuj obok pozycji „Rotacja reklam”, by wybrać metodę wyświetlania reklam.
 7. Kliknij Zapisz.

Wypróbuj

Ustawianie rotacji reklam w kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Wszystkie kampanie.
 3. Wybierz kampanię, którą chcesz zmienić.
 4. W menu kliknij Ustawienia.
 5. Kliknij Dodatkowe ustawienia.
 6. Wybierz rotację reklam.
 7. Wybierz metodę rotacji reklam: Optymalizuj lub Zawsze wyświetlaj naprzemiennie.
 8. Kliknij Zapisz.

Ustawianie rotacji reklam w wielu kampaniach naraz

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu kliknij Ustawienia.
 4. Zaznacz pole wyboru obok kampanii lub grup reklam, które chcesz zmienić.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. W menu wybierz Zmień rotację reklam.
 7. Wybierz metodę rotacji reklam.
 8. Kliknij Zapisz.

Ustawianie rotacji reklam w grupie reklam

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij ikonę filtra Filtr, by wyświetlić tylko te kampanie, które spełniają określone kryteria, w tym sposób rotacji reklam.

Ustawianie ograniczenia liczby wyświetleń w kampaniach w sieci reklamowej i kampaniach wideo

Ograniczenie liczby wyświetleń nakłada limit na liczbę wyświetleń reklam displayowych i wideo temu samemu użytkownikowi. To ustawienie nie ma wpływu na sieć wyszukiwania.

Jak ustawić ograniczenie liczby wyświetleń w nowej kampanii

Uwaga: dotyczy to tylko kampanii w sieci reklamowej i kampanii wideo.
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu kliknij Kampanie.
 4. Kliknij przycisk plusa plus  i wybierz opcję Nowa kampania.
 5. Wybierz cel kampanii i kliknij Dalej.
 6. Wybierz typy kampanii i kliknij Dalej.
 7. Kliknij Dodatkowe ustawienia.
 8. Kliknij Ograniczenie liczby wyświetleń.
 9. Wpisz liczbę wyświetleń (lub obejrzeń w przypadku kampanii wideo). Podana wartość musi być liczbą całkowitą (np. 4, a nie 4,5).
 10. Wybierz przedział czasu (dziennie, tygodniowo lub miesięcznie albo jakieś połączenie tych przedziałów).
 11. Po skonfigurowaniu pozostałych ustawień kampanii kliknij Utwórz kampanię.

Jak ustawić ograniczenie liczby wyświetleń w istniejącej już kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Wszystkie kampanie.
 3. Kliknij nazwę kampanii, która ma być wyświetlana.
 4. W menu wybierz Ustawienia.
 5. Kliknij Dodatkowe ustawienia.
 6. Kliknij Ograniczenie liczby wyświetleń.
 7. Wpisz liczbę wyświetleń (lub obejrzeń w przypadku kampanii wideo). Podana wartość musi być liczbą całkowitą (np. 100, a nie 100,5).
 8. Tylko w przypadku kampanii w sieci reklamowej: wybierz przedział czasu (dziennie, tygodniowo, godzinowo lub miesięcznie).
 9. Kliknij Zapisz.

Powiązane artykuły

Jak ustawić rotację reklam dla wielu kampanii jednocześnie

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie na górze strony.
 3. Kliknij kartę podrzędną Ustawienia.
 4. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich kampanii, których ustawienia chcesz zmienić.
 5. W menu Edytuj wybierz Ustawienia reklam> Rotacja reklam.
 6. W wyświetlonym polu wskaż metodę rotacji reklam, którą chcesz ustawić dla wybranych kampanii.
 7. Opcjonalnie: zalecamy kliknięcie Podgląd zmian, aby sprawdzić, jak zmieni się rotacja reklam w wybranych kampaniach.
 8. Kliknij Wprowadź zmiany.
Wskazówka: na karcie ustawień kampanii możesz kliknąć Filtr, by wyświetlić tylko kampanie spełniające określone kryteria. Może to ułatwić zbiorcze wprowadzanie zmian w odpowiednich kampaniach.

Pamiętaj: w przypadku opcji „Zawsze wyświetlaj naprzemiennie” odsetek wyświetleń reklam w grupie będzie bardziej wyrównany niż przy innych ustawieniach rotacji reklam. Odsetek wyświetleń poszczególnych reklam może jednak nie być identyczny, ponieważ jakość reklam może być różna, a to ona determinuje miejsce wyświetlania reklamy (a nawet to, czy dana reklama w ogóle się pojawi). Reklama o wysokiej jakości może się pojawić na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, podczas gdy reklama o niskiej jakości może się wyświetlić na drugiej stronie, która dociera do mniejszej liczby użytkowników.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem