Kalkulátor vplyvu priamych odkazov

Kalkulátor vplyvu priamych odkazov vám poskytuje zoznam chýbajúcich webových adries, ktorých zavedenie ako priamych odkazov (konkrétne ako odkazov na aplikácie pre Android a univerzálnych odkazov pre iOS) by ste mali zvážiť. Okrem toho vám umožňuje zistiť, aké príležitosti premeškáte, ak ich nezavediete. Ďalšie informácie o priamych odkazoch

Prístup ku kalkulátoru vplyvu priamych odkazov

An animation that demonstrates how to access the Deep Link Impact Calculator in Google Ads.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Plánovanie.
 3. Kliknite na Centrum reklám na aplikácie.
 4. Kliknite na kartu Kalkulátor vplyvu priamych odkazov.

Ako používať kalkulátor vplyvu priamych odkazov

Priame odkazy majú pre vás aj vašich používateľov mimoriadnu hodnotu. Veľa aplikácií však má málo priamych odkazov, respektíve nemá žiadne.

Kalkulátor vplyvu priamych odkazov vám umožňuje:

 • identifikovať webové adresy, ktoré by ste mali v aplikáciách implementovať ako odkazy na aplikácie (Android) a univerzálne odkazy (iOS);
 • zistiť súčasné pokrytie výdavkov na mobilnú návštevnosť;
 • získať informácie o premeškaných príležitostiach a počte konverzií, ktoré by vám priniesla implementácia chýbajúcich odkazov;
 • stiahnuť alebo odoslať prehľad, čo zjednodušuje dokumentáciu a zdieľanie s relevantnými zainteresovanými osobami v organizácii.

Premeškané príležitosti

Na karte premeškaných príležitostí môžete zistiť, koľko konverzií ste mohli získať implementáciou chýbajúcich priamych odkazov, napríklad webových adries, ktoré nie sú implementované ako odkazy na aplikácie ani ako univerzálne odkazy.

Tento nástroj zobrazuje premeškané príležitosti pre prvých 10, prvých 20 a všetky webové adresy a pomáha vám tak identifikovať adresy, ktoré by ste mali uprednostniť.

Napríklad implementácia prvých 10 webových adries vám mohla priniesť ďalších 2 000 až 3 000 konverzií a zvýšiť pokrytie priamymi odkazmi o 12,5 %.

Používateľské rozhranie kalkulátora vplyvu priamych odkazov. Na obrázku je zdôraznená informácia, že 29,4 % výdavkov zákazníka na webové kampane môže odosielať používateľov do aplikácie.


Ako sa vypočítavajú premeškané konverzie aplikácie

Premeškané konverzie aplikácie sa počítajú tak, že sa zohľadňujú viaceré faktory na základe operačného systému použitého v kampani.

Android:

 • počet kliknutí z nepriamo odkazujúcich webových adries,
 • zlepšenia konverzného pomeru v dôsledku priamych odkazov,
 • počet používateľov, ktorí majú nainštalovanú aplikáciu.

iOS:

 • počet kliknutí z nepriamo odkazujúcich webových adries,
 • zlepšenia konverzného pomeru v dôsledku priamych odkazov,
 • modelované údaje o inštaláciách aplikácie.

Čo sú modelované údaje o inštaláciách aplikácie?

Modelovanie predstavuje spôsob, ako odhadnúť údaje, ktoré nie je možné pozorovať priamo, pretože to neumožňujú pravidlá súvisiace s rámcom App Tracking Transparency (ATT) spoločnosti Apple, ochrana súkromia používateľa alebo technické obmedzenia. V tomto prípade modelované údaje predstavujú odhad počtu používateľov, ktorí kliknú na reklamu a majú tiež nainštalovanú aplikáciu pre iOS.

Poznámka: Ubezpečte sa, že sledovanie konverzií aplikácie a ponuky sú nastavené tak, aby zrealizovali premeškané konverzie zvýraznené v kalkulátore vplyvu. Sledovanie konverzií vám umožňuje merať hodnotné akcie používateľov po ich prechode do vašej aplikácie a ponuky vám pomáhajú optimalizovať na získavanie konverzných akcií v aplikácii, ktoré súvisia s vašimi webovými kampaňami.

Web to App Connect

Priame odkazovanie a sledovanie konverzií aplikácie môžete nastaviť pomocou rozhrania Web to App Connect v službe Google Ads. Po dokončení nastavenia oboch možností môžete zákazníkom zaistiť bezproblémový prechod z webu do aplikácie a dosiahnuť v priemere dvojnásobne vyššie konverzné pomery pri kliknutiach na reklamu, ktoré vedú do aplikácie (v porovnaní s vaším mobilným webom).

Toto zlepšené prostredie umožňuje zákazníkom jednoduchšie dokončiť zamýšľanú akciu, či už ide o nákup, registráciu alebo pridanie položiek do košíka. V rozhraní Web to App Connect môžete navyše sledovať tieto konverzné akcie v aplikácii a dostávať odporúčania na zlepšenie kampane.

Ak chcete začať používať Web to App Connect, postupujte podľa troch krokov uvedených nižšie:

 1. účte Google Ads kliknite na ikonu kľúča Ikona nástrojov.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Plánovanie.
 3. Kliknite na Centrum reklám na aplikácie. Prejdete tak do rozhrania Web to App Connect.

Ďalšie informácie o zvýšení počtu konverzií pomocou rozhrania Web to App Connect


Pokrytie výdavkov na mobilnú návštevnosť

Na tejto karte si môžete pozrieť súčasné výdavky na mobilnú návštevnosť pre webové kampane.

Napríklad pokrytie 29,4 % znamená, že 29,4 % vašich súčasných výdavkov na návštevnosť z mobilných zariadení prechádza priamymi odkazmi do vašich aplikácií, zatiaľ čo zvyšok návštevnosti smeruje na mobilný web, a to aj v prípade používateľov, ktorí môžu mať vašu aplikáciu nainštalovanú.

Čím je pokrytie väčšie, tým viac používateľov je smerovaných do vašej mobilnej aplikácie. V porovnaní s mobilným webom to vedie k oveľa lepšiemu dojmu používateľov a vyššej návratnosti investícií.


Podrobnosti o chýbajúcich priamych odkazoch

Všetky chýbajúce priame odkazy budú zahrnuté v tabuľke pod súhrnom prehľadu. Táto tabuľka bude obsahovať aj všetky webové adresy, ktoré by ste mali zaviesť ako priame odkazy v aplikácii, ako aj všetky platné odkazy, ktoré máte v aplikácii.

Tabuľka webových adries, ktoré sa nepoužívajú ako priame odkazy pre Android

V tejto tabuľke nájdete všetky webové adresy, ktoré by ste mali implementovať ako odkazy na aplikácie v aplikáciách pre Android. Pre každú webovú adresu sa zobrazuje počet mobilných kliknutí, mobilné náklady a konverzie pripísané danej webovej adrese. Čo je však najdôležitejšie, zobrazuje sa vám pri nej počet konverzií, ktoré ste mohli získať (premeškané konverzie) jej implementáciou ako odkazu na aplikáciu.

Premeškané konverzie aplikácie pre Android sa vypočítavajú tak, že sa berie do úvahy počet kliknutí pochádzajúcich z webových adries bez priameho odkazu v reklamných kampaniach, počet ľudí, ktorí si aplikáciu nainštalovali, a zlepšenia konverzného pomeru v dôsledku priamych odkazov.

Webové adresy môžete overiť aj pomocou odkazu Skontrolovať v nástroji na overenie priamych odkazov.

Tabuľka webových adries, ktoré sa nepoužívajú ako priame odkazy pre iOS

V tejto tabuľke nájdete všetky webové adresy, ktoré by ste mali implementovať ako univerzálne odkazy v aplikáciách pre iOS. Pre každú webovú adresu sa zobrazuje počet mobilných kliknutí, mobilné náklady a konverzie pripísané danej webovej adrese. Čo je však najdôležitejšie, zobrazuje sa vám pri nej počet konverzií, ktoré ste mohli získať (premeškané konverzie) jej implementáciou ako univerzálneho odkazu.

Premeškané konverzie aplikácie pre iOS sa počítajú tak, že sa berie do úvahy počet kliknutí pochádzajúcich z webových adries bez priameho odkazu v reklamných kampaniach, zlepšenia konverzného pomeru v dôsledku priamych odkazov a modelované údaje o inštaláciách.

Tabuľka webových adries, ktoré sa používajú ako priame odkazy

V tejto tabuľke nájdete všetky webové adresy, ktoré sú už implementované ako priame odkazy vo vašich aplikáciách. Pre každú webovú adresu sa zobrazuje počet mobilných kliknutí, mobilné náklady a mobilné konverzie pripísané danej webovej adrese.


Uprednostnenie webových adries s najväčším vplyvom

Ak chcete zobraziť webové adresy s najväčším vplyvom, ktoré by ste mali implementovať, napríklad prvých 10 alebo prvých 20, môžete v tabuľke kliknúť na štítok stĺpca Premeškané konverzie. Takto webové adresy zoradíte od adries s najväčším vplyvom po adresy s najmenším vplyvom. Odporúčame najprv implementovať webové adresy, ktoré majú najväčší počet premeškaných konverzií.


Uprednostnenie pomocou filtrov

Pri výbere webových adries s najväčším vplyvom, ktoré by ste mali implementovať ako priame odkazy, si môžete pomôcť aj filtrami:

 • Premeškané konverzie (podľa spodnej hranice) budú filtrovať všetky webové adresy, ktoré nedosiahli spodnú hranicu premeškaných konverzií, ktoré ste mohli získať.
 • Konverzie (mobilné zariadenia) budú filtrovať všetky webové adresy, ktoré nezískavajú viac ako určitý počet konverzií, ktorý vyberiete.

Filtrovanie podľa platformy operačného systému

Údaje v nástroji môžete filtrovať podľa Androidu alebo systému iOS. Získate tak lepší prehľad o webových adresách, ktoré ste mohli implementovať ako priame odkazy, a príležitostiach v súvislosti s odkazmi na aplikácie a univerzálnymi odkazmi.

Po použití filtra podľa platformy sa údaje zobrazené v nástroji zmenia tak, aby zohľadňovali konkrétnu vybranú platformu.


Zmena obdobia

Nástroj načíta všetky webové adresy z vašich aktívnych vhodných webových kampaní počas vybraného obdobia a potom skontroluje, či sú webové adresy implementované vo vašich aplikáciách ako odkazy na aplikácie alebo univerzálne odkazy od predchádzajúceho dňa. Rozsah môžete zmeniť pomocou výberu času v hornej časti nástroja:

 • Obdobie sa začína dátumom v minulosti, ktorý vyberiete, ale vždy sa končí predchádzajúcim dňom.
 • Každá webová adresa vo vhodnej webovej kampani, ktorá generovala návštevnosť z mobilného zariadenia počas vybraného obdobia, bude overená.
 • Údaje uvedené v nástroji sa zmenia tak, aby zohľadňovali nový časový rozsah, ktorý ste vybrali.

Funkcia sťahovania

Ak chcete stiahnuť alebo odoslať úplný prehľad, kliknite na tlačidlo Stiahnuť prehľad v hornej časti nástroja. Prehľad bude obsahovať všetky informácie a chýbajúce webové adresy, ktoré sa zobrazujú v nástroji.


Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka