Използване на формуляри за възможни клиенти в кампании за откриване

С помощта на формулярите за възможни клиенти за кампании за откриване по-лесно можете да се възползвате от интереса от страна на хората, които могат да споделят с Вас информация за себе си директно от рекламите Ви за откриване в Gmail. За да правите това, като цел на кампанията задайте „Възможни клиенти“ и добавете към нея формуляр за възможни клиенти. Формулярите за възможни клиенти за кампании за откриване понастоящем се показват само в Gmail. В тази статия се обяснява как можете да настроите такъв формуляр за кампания за откриване.

Преди да започнете

Условия за формуляр за възможни клиенти

За да създадете формуляр за възможни клиенти, научете повече за изискванията за такива формуляри

Забележка: Освен че трябва да изпълнява изискванията в профила, кампанията за откриване с формуляр за възможни клиенти ще се показва само ако човекът използва Android или компютър и живее в държава, където се поддържа показване на такива формуляри.

Реклами с формуляр за възможни клиенти

За да показвате формуляри за възможни клиенти, трябва да имате поне една графична реклама за откриване. Тези формуляри не са съвместими с рекламите с въртележка.

Полета на формуляра за възможни клиенти

 • Потребителите, които са включили персонализирането на реклами в профилите си в Google и са влезли в профилите си в Gmail, могат да виждат следните полета, предварително попълнени във формуляра за възможни клиенти: „Пълно име“ (включително „Собствено име/фамилия“), „Имейл адрес“, „Телефонен номер“ и „Пощенски код“.
 • В зависимост от държавата някои полета може да бъдат с различни етикети за хората, които виждат формуляра (например „Щат/област“).

Реализации от формуляри за възможни клиенти

 • Всяко отваряне на формуляр за възможни клиенти се отчита като кликване.
 • Когато някой изпрати информация за себе си във формуляр за възможни клиенти, това се отчита като реализация.
 • В допълнение към реализациите от формуляри за възможни клиенти, кампанията Ви може да стимулира и реализации в уебсайт.
 • Можете да видите отчета си в „Тип кликване“ и „Тип реализация“ в профила си в Google Ads.

Инструкции за формуляри за възможни клиенти

Създаване на формуляр за възможни клиенти в нова кампания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс и изберете Нова кампания.
 4. В секцията „Цели“ изберете Възможни клиенти.
 5. Под „Тип на кампанията“ изберете Откриване.
 6. Кликнете върху Напред.
 7. Докато настройвате кампанията си, превъртете до секцията „Формуляр за възможни клиенти“ и кликнете върху Формуляр. Ще се отвори нов прозорец, в който ще прочетете и приемете Общите условия. Поставете отметка в квадратчето до „Приемам“.
 8. След като приемете Общите условия, ще се отвори инструментът за съставяне на формуляри за възможни клиенти, където можете да въведете подробностите за своя.
 9. Въведете „Име на бизнеса“, „Заглавие“ и „Описание“.
 10. Изберете информацията, която искате да събирате във формуляра за възможни клиенти. Трябва да изберете поне една опция, за да продължите:
  • Име (може да бъде персонализирано като „Собствено и фамилно име“ или „Пълно име“)
  • Имейл адрес
  • Телефонен номер
  • Град
  • Пощенски код
  • Щат/област
  • Държава
  • Име на фирмата
  • Длъжност
  • Служебен имейл адрес
  • Служебен телефонен номер
  • Кликнете върху + ВЪПРОС под секцията „Още въпроси“, за да изберете от списъка с налични допълнителни въпроси.
 11. Въведете URL адреса на декларацията си за поверителност. Трябва да имате такава декларация, за да събирате информация.
 12. Добавете „Заглавие“ и „Описание“ за съобщението, което се показва, след като хората изпратят информацията си.
 13. (Незадължително) Изберете „Подканваща фраза“ и посочете „URL адрес на подканваща фраза“ за съобщението, което се показва, след като хората изпратят информацията си.
 14. (Незадължително) Опция за показване на възможните клиенти: Ако искате да изтегляте събраните данни за възможни клиенти в реално време, добавете ключа и URL адреса на уеб кукичката в „Управление на възможните клиенти с уеб кукичка“. Уеб кукичката Ви дава възможност да свържете формуляра за възможни клиенти със системата си за управление на връзките с клиенти. Можете да тествате връзката с помощта на опцията „Изпращане на данните от теста“.
 15. Кликнете върху Запазване, за да добавите формуляра към кампанията.

Добавяне на формуляр за възможни клиенти към съществуваща кампания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 3. Кликнете върху името на кампанията, към която искате да добавите формуляра за възможни клиенти.
 4. До „Формуляр за възможни клиенти“ кликнете върху стрелката за падащо меню Стрелка надолу.
 5. Кликнете върху Формуляр.
 6. Създайте формуляра за възможни клиенти, като следвате инструкциите в секцията „Създаване на формуляр за възможни клиенти в нова кампания“.
 7. Кликнете върху Запазване
Забележка: Ако формуляр за възможни клиенти е прикачен към съществуваща кампания, тя ще се провежда, след като формулярът бъде одобрен. Ще можете да виждате състоянието на преглед на формуляра за възможни клиенти под „Формуляр за възможни клиенти“ в настройките на кампанията си.

Редактиране на формуляр за възможни клиенти

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 3. Кликнете върху името на кампанията с формуляра за възможни клиенти, който искате да редактирате.
 4. До „Формуляр за възможни клиенти“ кликнете върху стрелката за падащо меню Стрелка надолу.
 5. За да редактирате, кликнете върху иконата на молив Редактиране.
 6. Направете промени във формуляра. Можете да редактирате заглавието, описанието, подканващата фраза и информацията за уеб кукичката.
Забележка: Няма да можете да променяте информацията, която търсите, във формуляра за възможни клиенти. Вместо това създайте нов формуляр за възможни клиенти и изберете различни опции. След това можете да добавите новия формуляр към кампанията си.
7. Кликнете върху Запазване. След като редактирате формуляр за възможни клиенти, кампанията Ви спира да се изпълнява, докато формулярът не бъде одобрен отново.

Премахване на формуляр за възможни клиенти

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 3. Кликнете върху името на кампанията с формуляра за възможни клиенти, който искате да премахнете.
 4. До „Формуляр за възможни клиенти“ кликнете върху стрелката за падащо меню Стрелка надолу.
 5. За да премахнете формуляра за възможни клиенти, кликнете върху иконата на кошче .
 6. Кликнете върху Премахване.
Забележка: След като формуляр за възможни клиенти бъде премахнат, той не може да бъде възстановен. И от премахнатия формуляр можете да изтеглите възможните клиенти, получени през последните 30 дни.

Изтегляне на данните за възможни клиенти

Можете да изтеглите данните за възможни клиенти като CSV файл или да създадете интеграция за уеб кукичка за формуляра си за възможни клиенти. Можете да изтегляте само данни за възможни клиенти, които сте получили през последните 30 дни.

За да изтеглите данните за възможни клиенти в CSV файл:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 3. Кликнете върху името на кампанията.
 4. До „Формуляр за възможни клиенти“ кликнете върху стрелката за падащо меню Стрелка надолу.
 5. Кликнете върху Изтегляне на възможните клиенти. Данните за възможни клиенти ще се изтеглят като CSV файл.

За да изтеглите данни за възможни клиенти от премахнати от Вас формуляри:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 3. Кликнете върху името на кампанията.
 4. До „Формуляр за възможни клиенти“ кликнете върху стрелката за падащо меню Стрелка надолу.
 5. Кликнете върху Събрани данни за възможни клиенти от премахнати формуляри.
 6. Кликнете върху Изтегляне на възможните клиенти.

Настройване на интегриране на уеб кукичка за формуляр за възможни клиенти

Интегрирането на уеб кукичка Ви дава възможност да изпращате автоматично информация от едно приложение в друго, като използвате уникален URL адрес. Можете да създадете такова интегриране, за да свържете формуляра за възможни клиенти със системата си за управление на връзките с клиенти. След като добавите интегриране на уеб кукичка към формуляра си за възможни клиенти, ще получавате данни за възможните клиенти в реално време.

Преди да започнете

За да добавите интегрирането на уеб кукичка към формуляра си за възможни клиенти, ще трябва да генерирате ключ и URL адрес на уеб кукичката.

URL адресът на уеб кукичката е пътят на изпращане. След като даден човек изпрати информацията си във формуляра за възможни клиенти, заявка „HTTP POST“ се изпраща към конфигурирания URL адрес, което позволява на данните за възможния клиент да отидат директно в системата за управление на връзките с клиенти. Ключът се използва за потвърждаване на изпратените възможни клиенти.

Има два начина да генерирате URL адрес на уеб кукичката и ключа.

Използване на интегриране от трета страна: За генериране на ключ и URL адрес на уеб кукичката можете да използвате Zapier, трета страна – доставчик на решения за интегриране. Научете повече за използването на Zapier за формуляри за възможни клиенти в Google Ads

Инструкции за интегриране на уеб кукичка

Интегриране на уеб кукичка с нов формуляр за възможни клиенти

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс  и изберете Нова кампания.
 4. В секцията „Цели“ изберете Възможни клиенти.
 5. Под „Тип на кампанията“ изберете Откриване.
 6. Кликнете върху Напред.
 7. Докато настройвате кампанията си, превъртете до секцията „Формуляр за възможни клиенти“ и кликнете върху Формуляр. Ще се отвори нов прозорец, в който ще въведете подробности за формуляра за възможни клиенти.
 8. Попълнете подробностите за формуляра за възможни клиенти.
 9. Под „Управление на възможните клиенти с уеб кукичка (незадължително)“ добавете URL адреса на уеб кукичката.
 10. Добавете ключа.
 11. Кликнете върху Изпращане на данните от теста и проверете дали системата Ви за управление на връзките с клиенти получава правилно данните.
 12. Кликнете върху Запазване

Интегриране на уеб кукичка със съществуващ формуляр за възможни клиенти

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 3. Кликнете върху името на кампанията, която искате да редактирате.
 4. До „Формуляр за възможни клиенти“ кликнете върху стрелката за падащо меню Стрелка надолу.
 5. За да редактирате, кликнете върху иконата на молив Редактиране.
 6. В опциите за показване на възможни клиенти кликнете върху Уеб кукичка.
 7. Добавете URL адреса на уеб кукичката.
 8. Добавете ключа.
 9. Кликнете върху Изпращане на данните от теста и проверете дали системата Ви за управление на връзките с клиенти получава правилно данните.
 10. Кликнете върху Запазване

Състояния на грешка

В зависимост от първоначалните Ви действия след добавяне на уеб кукичка може да получите следните състояния на грешка:

 • Състояние „Грешка А“ е, когато хората запазват формуляра, без да изпратят данните от теста (успешно).
 • Състояние „Грешка В“ се отнася за данни, които не са изпратени.
 • Състояние „Грешка С“ се отнася за данни, изпратени, без Google да получи отговор.
 • Състояние „Грешка D“ се отнася за данни, които са изпратени, но Google получава неправилен отговор (различен от „HTTP 200“).
 • Състояние „Успех“ се отнася за данни, които са изпратени, а Google получава правилен отговор.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false