Logowanie dziecka na jego urządzeniu z Androidem

Kiedy używasz Family Link do zarządzania kontem Google dziecka, możesz pozwolić mu na logowanie się na urządzeniu z Androidem w niektórych usługach Google. Możesz też zezwolić dziecku na logowanie się na innych urządzeniach.

Jak działa nadzór rodzicielski

Gdy dziecko jest zalogowane na koncie Google na swoim urządzeniu z Androidem, obowiązują następujące ustawienia konta Google wybierane przez rodzica:

Logowanie się na urządzeniu z Androidem

Jeśli zarządzasz kontem Google dziecka za pomocą Family Link, możesz zalogować je na urządzeniach z Androidem 5.1 lub nowszym. Dziecko nie może logować się na urządzeniach z Androidem 5.0 lub starszym, gdy jego konto jest zarządzane przez Family Link.

W przypadku urządzeń z Androidem 6 lub starszym może być konieczne zastosowanie instrukcji dotyczących urządzenia z Androidem, które zostało już wcześniej skonfigurowane. Dowiedz się, jak sprawdzić wersję Androida.

Uwaga: jeśli nadzór rodzicielski został wprowadzony na istniejącym koncie Google dziecka, będziesz potrzebować jego pomocy, aby zalogować się na to konto lub odblokować urządzenie. Jeśli dziecko nie ma swojego konta, utwórz je dla niego.

Nowe urządzenie z Androidem
 1. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, zaloguj się na konto Google dziecka, używając jego adresu e-mail i hasła.
 2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować urządzenie.
Wcześniej skonfigurowane urządzenie z Androidem

Wykonaj czynności opisane poniżej, jeśli chcesz przekazać dziecku urządzenie z Androidem, które było wcześniej używane przez Ciebie lub inną osobę.

W przypadku urządzeń z Androidem 6 lub starszym może być konieczne skorzystanie z poniższych instrukcji.

 1. Przywróć ustawienia fabryczne na urządzeniu. Jeśli chcesz, możesz zrobić kopię zapasową danych zapisanych na urządzeniu i pobrać je na inne urządzenie.
  Uwaga: jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych nie możesz zalogować dziecka na urządzeniu z Androidem, może być konieczne wykonanie tych czynności.
 2. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i konta a potem Dodaj konto
 4. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, zaloguj się na konto Google dziecka, używając jego adresu e-mail i hasła.
 5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować urządzenie.
Nie udało się zalogować Twojego dziecka

Jeśli masz problemy z zalogowaniem się na konto dziecka, wykonaj te czynności:

Dodawanie konta rodzica

 1. Otwórz aplikację Ustawienia Ustawienia na urządzeniu dziecka.
 2. Kliknij Użytkownicy i konta a potem Dodaj konto.
 3. Zaloguj się na konto rodzica, którego używasz w Family Link.

Aktualizowanie Usług Google Play

 1. Na urządzeniu z Androidem, z którego korzysta dziecko, otwórz aplikację Google Wyszukiwarka Google lub przejdź na stronę google.com. Wyszukaj „Usługi Google Play”.
 2. Na karcie Usługi Google Play kliknij Zainstaluj a potem Więcej szczegółów a potem Aktualizuj.

Uwaga: poczekaj na ukończenie instalacji usług Google Play, zanim przejdziesz do kroku 3.

Dodawanie konta dziecka

 1. Otwórz aplikację Ustawienia Ustawienia na urządzeniu dziecka.
 2. Kliknij Użytkownicy i konta.
 3. Kliknij swoje konto rodzica, a następnie Usuń konto.
 4. Kliknij Dodaj konto.
 5. Zaloguj się na konto dziecka.
Dodawanie profilu na koncie dziecka

Podane niżej instrukcje sprawdzają się jedynie wtedy, gdy na urządzeniu dziecka można korzystać z więcej niż jednego profilu.

Ważne: na jednym urządzeniu możesz dodać tylko jedno konto dziecka. Nie możesz dodać konta dziecka na urządzeniu, którego nie można nadzorować. Jeśli dodasz inne profile, Twoje ustawienia Family Link na koncie dziecka nie będą miały do nich zastosowania. Ważne jest, by podjąć środki ostrożności w celu ochrony dodatkowych profili. W ten sposób uniemożliwisz dziecku zmienianie użytkowników w celu ominięcia kontroli rodzicielskiej.

Krok 1. Zezwól na dodatkowych użytkowników

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie z urządzeniem dziecka kliknij Wyświetl ustawienia.
 4. Włącz opcję „Dodawanie i usuwanie użytkowników”.

Wskazówka: kontem dziecka możesz też zarządzać, gdy klikniesz imię dziecka na stronie families.google.com.

Krok 2. Dodaj użytkownika na urządzeniu

Jeśli podane niżej instrukcje nie sprawdzą się, poszukaj w centrum pomocy producenta urządzenia informacji o tym, jak dodać użytkownika.

 1. Na urządzeniu z Androidem, z którego korzysta dziecko, otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Użytkownicy a potem Dodaj użytkownika lub profil.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania konta użytkownika, które pojawią się na ekranie.

Krok 3. Ustaw blokadę ekranu dla nowego profilu

Uwaga: blokadę ekranu możesz ustawić tylko na koncie Google dziecka mającego mniej niż 13 lat (lub mniej niż wynosi wiek obowiązujący w Twoim kraju), o ile nie jest to konto już wcześniej używane przez dziecko, na którym został przez Ciebie wprowadzony nadzór rodzicielski.

 1. Ustaw blokadę ekranu na każdym utworzonym koncie użytkownika. W ten sposób uniemożliwisz dziecku przełączanie się na tego użytkownika w celu obejścia nadzoru rodzicielskiego.
 2. Wyłącz opcję „Dodawanie i usuwanie użytkowników” w Family Link, aby uniemożliwić dodanie lub usunięcie kolejnych użytkowników.

Krok 4. Przełącz użytkownika

 1. Na dowolnym ekranie głównym przesuń dwoma palcami z góry na dół.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Przełącz użytkownika Kontakty.
 3. Kliknij nazwę użytkownika, na którego chcesz się przełączyć.

Kasowanie danych na urządzeniu dziecka

Uwaga: ta funkcja działa tylko wtedy, gdy konto dziecka zostało utworzone przez Ciebie, a dziecko ma mniej niż 13 lat (lub mniej niż wynosi wiek obowiązujący w Twoim kraju).

Po przywróceniu ustawień fabrycznych z wewnętrznej pamięci urządzenia zostaną skasowane dane dziecka, takie jak aplikacje, zdjęcia, ustawienia i inne dane użytkownika. Konto Google Twojego dziecka zostanie usunięte z urządzenia. Poza tym na urządzeniu przestaną obowiązywać wybrane wcześniej ustawienia zarządzania przez rodzica. 

Ważne: jeśli chcesz usunąć dane z urządzenia, aby mógł z niego korzystać ktoś inny, najpierw usuń z niego konto dziecka. Jeśli tego nie zrobisz, po wykasowaniu danych konieczne będzie zalogowanie się na konto Google dziecka.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie z nazwą urządzenia dziecka kliknij Ustawienia a potem Zresetuj urządzenie i usuń dane. Urządzenie zostanie natychmiast wygaszone i rozpocznie się kasowanie danych. Jeśli urządzenie działa w trybie offline, przywrócenie ustawień fabrycznych nastąpi po jego ponownym podłączeniu do internetu.

Jeśli w urządzeniu dziecka znajduje się karta SD, mogą na niej pozostać zapisane dane dziecka.

Wskazówka: kontem dziecka możesz też zarządzać, gdy klikniesz imię dziecka na stronie families.google.com.

Jak prawidłowo usunąć konto dziecka z urządzenia

Gdy usuniesz z urządzenia konto dziecka, usunięte zostaną również wszystkie dane powiązane z kontem, takie jak e-maile, kontakty, ustawienia urządzenia i ustawienia nadzoru rodzicielskiego.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link na urządzeniu z Androidem, z którego korzysta dziecko.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Usuń konto.
 3. Wybierz adres e-mail, a następnie wpisz hasło.
 4. Kliknij Usuń konto.

Jeśli urządzenie dziecka nie jest podłączone do internetu, aby usunąć konto dziecka, skorzystaj z kodu dostępu rodzica.

Rozwiązywanie problemów z hasłem

„Nieprawidłowe hasło. Spróbuj ponownie”.

Ten błąd pojawia się, gdy kombinacja nazwy użytkownika i hasła jest nieprawidłowa. Gdy będziesz wpisywać nazwę użytkownika i hasło ponownie, sprawdź, czy nie ma w nich żadnych błędów.

Jeśli nie pamiętasz hasła dziecka, dowiedz się, jak je zresetować.

„Nazwa użytkownika i hasło nie są zgodne”.

Ten błąd pojawia się wtedy, gdy korzystasz z wersji Androida, która jest na tyle nieaktualna, że nie współpracuje z Family Link. Jeśli zobaczysz ten błąd, spróbuj zaktualizować Androida do wersji 6 lub wyższej.

Logowanie się na innych urządzeniach

Za zgodą rodzica dziecko może korzystać ze swojego konta Google do logowania się:

Uwaga: usługi nadzoru rodzicielskiego w Family Link mogą być różne, w zależności od urządzeń używanych przez dzieci.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?