แก้ปัญหาการส่งออกเกรดใน SIS

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกเกรดใน SIS ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาด้านล่าง

ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดในการส่งออกเกรดได้อย่างไร

ยืนยันรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับงานของชั้นเรียนและลองอีกครั้ง
  • วันที่ครบกำหนดสำหรับงานของชั้นเรียนอยู่ภายในระยะเวลาการตัดเกรดในปัจจุบันของ SIS
  • เวลาโพสต์งานของชั้นเรียนมาก่อนวันที่ครบกําหนด
  • ชื่องานของชั้นเรียนภายในชั้นเรียนไม่ซ้ำกันและไม่ยาวเกินไป

ไม่พบนักเรียนในชั้นเรียนของฉันภายใน SIS

ตรวจสอบว่านักเรียนใช้อีเมลเดียวกันทั้งใน Classroom และ SIS หากไม่แน่ใจวิธีตรวจสอบ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ G Suite

ฉันลิงก์ชั้นเรียนใน Classroom กับ SIS ไม่ได้

  • ตรวจสอบว่าอีเมลของครูผู้สอนหลักใน SIS ถูกต้องและตรงกับอีเมลใน G Suite for Education ที่ใช้กับ Classroom
  • โปรดตรวจสอบว่ามีการระบุให้คุณเป็นครูผู้สอนหลักของชั้นเรียนใน SIS แล้ว มีเพียงครูที่มีชื่อเป็นครูผู้สอนหลักใน SIS เท่านั้นที่จะลิงก์ชั้นเรียนใน Classroom ได้
  • ยืนยันว่าผู้ดูแลระบบเชื่อมต่อ Classroom กับ SIS แล้ว
    หมายเหตุ : หากคุณมีตัวเลือก SIS ในหน้าการตั้งค่า ของ Classroom แสดงว่าผู้ดูแลระบบตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้ว
    Link to class

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร