Cijfers instellen

Dit artikel is voor docenten. Nakijken kan alleen worden ingesteld op een computer.

Als cijfersysteem kun je kiezen voor 'Totaal aantal punten' of 'Gewogen op categorie'. In beide gevallen worden de cijfers voor je berekend en kun je inschakelen dat leerlingen het totaalcijfer zien voor de lesgroep. Als je geen cijfersysteem wilt gebruiken, kies je 'Geen totaalcijfer'. Er worden dan geen cijfers berekend en leerlingen zien geen totaalcijfer. 

Je kunt schoolwerk ook ordenen in cijfercategorieën, zoals Werkstukken, Huiswerk en Toetsen. Als je lesgroep bijvoorbeeld vier werkstukken moet maken, kun je deze indelen in de categorie Werkstukken.

Cijfers worden berekend voor de duur van de lesgroep. Als je opnieuw wilt beginnen met cijfers geven voor een nieuwe periode of nieuw semester, moet je een nieuwe lesgroep maken. Zie Een lesgroep kopiëren voor meer informatie.

Opmerking: Bepaalde klanten kunnen cijfers rechtstreeks vanuit Classroom exporteren naar hun LIS. Meer informatie

Over de cijfersystemen

Als je wilt dat cijfers worden berekend en je de mogelijkheid wilt hebben leerlingen hun totaalcijfer te laten zien, gebruik je 'Totaal aantal punten' of 'Gewogen op categorie'.

Totaal aantal punten

Het totaalcijfer wordt berekend door het totale aantal punten dat een leerling heeft behaald te delen door het totale aantal punten dat kan worden behaald voor de lesgroep. Je kunt cijfercategorieën maken en standaard puntwaarden instellen voor schoolwerk in elke categorie. Voorbeeld:
Categorie Werkstukken Categorie Toetsen Aantal punten van leerling/mogelijke aantal punten Totaalcijfer
Werkstuk 1: 90/100 Toets 1: 95/100 185/200 92,5%
In de tabel zie je dat een leerling voor een werkstuk 90 van de 100 punten en voor een toets 95 van de 100 punten heeft behaald. De leerling heeft in totaal 185 van de 200 punten behaald in de lesgroep. Na delen wordt dit een totaalcijfer van 92,5%. 

Gewogen op categorie

Je wijst een gewicht (percentage) toe aan cijfercategorieën. Het totaalcijfer wordt dan berekend. Het systeem berekent dit als volgt:
 1. Eerst wordt het gemiddelde cijfer van een leerling voor de categorie berekend. 
 2. Vervolgens wordt het gemiddelde van elke categorie vermenigvuldigd met het gewicht (als getal met decimalen), waardoor de categoriescores worden berekend. 
 3. De categoriescores worden opgeteld voor het totaalcijfer uit 100%.
Categorie Werkstukken: 50% van het cijfer Categorie Toetsen: 50% van het cijfer Totaalcijfer uit 100%
Werkstuk 1: 70/100 Toets 1: 90/100  
Werkstuk 2: 80/100 Toets 2: 100/100
 • (70 + 80) ÷ 2 = 75 gemiddeld 
 • 75 x 0,5 = 37,5
 • (90 + 100) ÷ 2 = 95 gemiddeld
 • 95 x 0,5 = 47,5
Categoriescore = 37,5% Categoriescore = 47,5% Totaalcijfer: 37,5 + 47,5 = 85%


In de tabel wordt de weging per categorie berekend. In de categorie Werkstuk had de leerling een gemiddeld cijfer van 75. Als dit wordt vermenigvuldigd met het categoriegewicht, 0,5, heeft de leerling 37,5% behaald voor werkstukken. In de categorie Toetsen had de leerling een gemiddeld cijfer van 95. Als dit wordt vermenigvuldigd met het categoriegewicht, 0,5, heeft de leerling 47,5% behaald voor toetsen. Als de categoriescores worden opgeteld (37,5 + 47,5), krijgt de leerling het totaalcijfer 85%. 

Een cijfersysteem instellen

Nadat je een cijfersysteem hebt geselecteerd, kun je cijfercategorieën toevoegen. Cijfercategorieën zijn vereist bij 'Gewogen op categorie', maar kunnen ook worden gebruikt bij 'Totaal aantal punten' en 'Geen totaalcijfer'. 

Opmerking: Als je cijfers exporteert naar het LIS, worden de cijfercategorieën in Classroom niet overgezet naar het leerlinginformatiesysteem (LIS).

Een cijfersysteem selecteren

Je kunt alleen in de webversie van Classroom een cijfersysteem selecteren.
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op Instellingen
 3. Selecteer een van de volgende opties naast Berekening van totaalcijfer:
  • Geen berekening van totaalcijfer: Cijfers worden niet berekend voor leerlingen. Leerlingen zien geen totaalcijfer.
  • Totaal aantal punten: Het totale aantal behaalde punten wordt gedeeld door het totale aantal punten dat kan worden behaald. Je kunt instellen dat leerlingen hun totaalcijfer zien.
  • Gewogen op categorie: De scores van de verschillende categorieën worden bij elkaar opgeteld. Je kunt instellen dat leerlingen hun totaalcijfer zien.
   Menuopties voor het berekenen van cijfers:
 4. (Optioneel) Klik op Weergeven "" om het totaalcijfer zichtbaar te maken voor leerlingen op de pagina met hun profiel.
  Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de cijferberekening is ingesteld op Geen totaalcijfer.
  Totaalcijfer aan leerlingen weergeven: ingeschakeld
 5. Klik rechtsboven op Opslaan

Cijfercategorieën maken voor 'Geen totaalcijfer' of 'Totaal aantal punten'

Bij deze opties wijs je een standaard puntwaarde toe aan de cijfercategorieën die je maakt. 

Opmerking: Je kunt alleen in de webversie van Classroom cijfercategorieën maken. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op Instellingen
 3. Ga naar Berekening van totaalcijfer en selecteer Geen totaalcijfer of Totaal aantal punten in het menu.
  Menuopties voor het berekenen van cijfers:
 4. Klik onder Cijfercategorieën op Cijfercategorie toevoegen.
 5. Geef een cijfercategorie op.
 6. Geef onder Standaardpunten een geheel getal op.
  Standaardpunten
 7. (Optioneel) Herhaal stap 4-6 om nog een cijfercategorie toe te voegen.
 8. Klik rechtsboven op Opslaan.

Cijfercategorieën maken voor 'Gewogen op categorie'

Bij deze optie wijs je een percentage toe aan de categorieën die je maakt.

Opmerking: Je kunt alleen in de webversie van Classroom cijfercategorieën maken.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op Instellingen
 3. Ga naar Berekening van totaalcijfer en selecteer Gewogen op categorie in het menu.
  Menuopties voor het berekenen van cijfers:
 4. Klik onder Cijfercategorieën op Cijfercategorie toevoegen.
 5. Voer een cijfercategorie in.
 6. Voer onder Percentage een geheel getal in.
  Percentage
 7. (Optioneel) Herhaal stap 4-6 om nog een cijfercategorie toe te voegen.
 8. Klik rechtsboven op Opslaan.
  Opmerking: Alle categorieën bij elkaar opgeteld moeten 100% zijn voordat je de instellingen kunt opslaan.

Een cijfercategorie verwijderen

Je kunt cijfercategorieën verwijderen. Als je een cijfercategorie verwijdert, gebeurt het volgende:

 • De cijfercategorie wordt verwijderd uit het bijbehorende schoolwerk.
 • Het schoolwerk zelf wordt niet verwijderd.
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op Instellingen
 3. Klik op Verwijderen "" naast de cijfercategorie die je wilt verwijderen.
 4. Als je 'Gewogen op categorie' gebruikt, moet je de overige categorieën aanpassen of een nieuwe categorie toevoegen, zodat het totaal weer 100% is.
 5. Klik bovenaan op Opslaan.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?