Arvioinnin määrittäminen

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille

Tulossa pian: Järjestä arvosanataulukko arviointijaksojen, vaikkapa lukukausien tai opetusperiodien mukaan, niin näet kokonaisarvosanat kustakin jaksosta. 


Voit valita arviointijärjestelmäksi joko kokonaispistemäärän tai painotuksen kategorian mukaan. Kummassakin tapauksessa järjestelmä laskee arvosanat puolestasi ja voit antaa oppilaiden nähdä kokonaisarvosanansa. 

Jos et halua käyttää arviointijärjestelmää, voit valita asetukseksi Ei kokonaisarvosanaa. Tällöin arvosanoja ei lasketa eivätkä oppilaat näe kokonaisarvosanaansa. 

Voit myös järjestää tehtävät arvosanaluokkiin, joita voivat olla vaikkapa Esseet, Kotitehtävät ja Kokeet. Jos esimerkiksi annat ryhmällesi neljä esseetä kirjoitettavaksi, voit järjestää ne Esseet-luokkaan.

Arviointijärjestelmien lisääminen ja arvosanaluokkien luominen ovat käytettävissä vain Classroomin verkkoversiossa.

Tietoja arviointijärjestelmistä

Jos haluat, että järjestelmä laskee arvosanat puolestasi ja oppilaat voivat nähdä kokonaisarvosanansa, valitse arviointiasetukseksi Kokonaispistemäärä tai Painotettu kategorian mukaan.

Kokonaispistemäärä-arviointijärjestelmä

Kokonaisarvosana lasketaan jakamalla oppilaan saama kokonaispistemäärä suurimmalla mahdollisella kokonaispistemäärällä. Voit luoda arvosanaluokkia ja määrittää tehtäville pistemäärät kussakin luokassa. Esimerkki:
Esseet-luokka Kokeet-luokka Oppilaan pisteet / Mahdolliset pisteet Kokonaisarvosana
Essee 1: 90/100 Koe 1: 95/100 185/200 92,5 %
Taulukko osoittaa, että oppilas sai esseestä 90 pistettä sadasta ja kokeesta 95 pistettä sadasta. Oppilas sai kaikkiaan 185 pistettä 200 mahdollisesta pisteestä. Jakolaskun perusteella kokonaisarvosanaksi tulee 92,5 %. 

Painotettu kategorian mukaan ‑arviointijärjestelmä

Kun määrität arvosanaluokille painotukset (prosenttiosuudet), järjestelmä laskee kokonaisarvosanan. Laskeminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
 1. Järjestelmä laskee oppilaan keskiarvon kussakin arvosanaluokassa. 
 2. Järjestelmä kertoo kunkin arvosanaluokan keskiarvon sen painotuksella (käyttäen desimaalilukua). Näin saadaan arvosanaluokkien tulokset. 
 3. Järjestelmä laskee arvosanaluokkien tulokset yhteen saadakseen kokonaisarvosanan prosentteina.
Esseet-luokka:  50 % arvosanasta Kokeet-luokka: 50 % arvosanasta Kokonaisarvosana (enintään 100 %)
Essee 1: 70/100 Koe 1: 90/100  
Essee 2: 80/100 Koe 2: 100/100
 • Keskiarvo: (70 + 80) ÷ 2 = 75 
 • 75 x 0,5 = 37,5
 • Keskiarvo: (90 + 100) ÷ 2 = 95
 • 95 x 0,5 = 47,5
Arvosanaluokan tulos = 37,5 % Arvosanaluokan tulos = 47,5 % Kokonaisarvosana: 37,5 + 47,5 = 85 %


Taulukko kuvaa, miten Painotettu kategorian mukaan ‑arviointi toimii. Esseet-luokassa oppilaan pisteiden keskiarvo on 75. Kun se kerrotaan arvosanaluokan painotuksella (0,5), saadaan Esseet-luokan tulokseksi 37,5 %. Kokeet-luokassa oppilaan pisteiden keskiarvo on 95. Kun se kerrotaan arvosanaluokan painotuksella (0,5), saadaan Kokeet-luokan tulokseksi 47,5 %. Kun arvosanaluokkien tulokset lasketaan yhteen (37,5 + 47,5), saadaan oppilaan kokonaisarvosanaksi 85 %. 

Arviointijärjestelmän määrittäminen

Kun olet valinnut arviointijärjestelmän, voit lisätä arvosanaluokkia. Arvosanaluokkia on käytettävä, jos arviointitavaksi on valittu Painotettu kategorian mukaan, mutta niitä voi käyttää myös, jos asetuksena on Kokonaispistemäärä tai Ei kokonaisarvosanaa. 

Arviointijärjestelmän valitseminen

Voit valita arviointijärjestelmän vain Classroomin verkkoversiossa.
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää ja sitten Asetukset Asetukset.
  Klikkaa Asetukset
 3. Valitse Kokonaisarvosanojen laskeminen ‑kohdan vierestä jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Ei kokonaisarvosanaa: Oppilaille ei lasketa arvosanoja. Oppilaat eivät näe kokonaisarvosanaansa.
  • Kokonaispistemäärä: Jakaa oppilaan saamat kokonaispisteet suurimmalla mahdollisella kokonaispistemäärällä. Voit antaa oppilaiden nähdä kokonaisarvosanansa.
  • Painotettu kategorian mukaan: Laskee eri arvosanaluokkien tulokset yhteen. Voit antaa oppilaiden nähdä kokonaisarvosanansa.
   Arvosanojen laskeminen ‑valikon vaihtoehdot: Ei kokonaisarvosanoja, Kokonaispistemäärä tai Painotettu kategorian mukaan
 4. (Valinnainen) Jos haluat, että kokonaisarvosana näkyy oppilaalle hänen profiilisivullaan, klikkaa Näytä Näytä .
  Huom. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun arvosanalaskennan asetuksena on Ei kokonaisarvosanaa.
  Näytä kokonaisarvosana oppilaille – päällä
 5. Valitse oikeasta yläkulmasta Tallenna.  

Arvosanaluokkien luominen Ei kokonaisarvosanaa- ja Kokonaispistemäärä‑arviointijärjestelmissä

Kun käytät näitä asetuksia, sinun on määritettävä luomillesi arvosanaluokille oletuspistemäärät. 

Huom. Voit luoda arvosanaluokkia ainoastaan Classroomin verkkoversiossa. 

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää ja sitten Asetukset Asetukset.
  Klikkaa Asetukset
 3. Valitse Kokonaisarvosanojen laskeminen ‑kohdan vieressä olevasta valikosta Ei kokonaisarvosanaa tai Kokonaispistemäärä.
  Arvosanojen laskeminen ‑valikon vaihtoehdot: Ei kokonaisarvosanoja, Kokonaispistemäärä tai Painotettu kategorian mukaan
 4. Klikkaa Arvosanaluokat-kohdasta Lisää arvosanaluokka.
 5. Lisää arvosanaluokka.
 6. Määritä haluamasi kokonaisluku Oletuspistemäärä-kohtaan.
 7. (Valinnainen) Jos haluat lisätä toisen arvosanaluokan, toista vaiheet 4–6.
 8. Valitse oikeasta yläkulmasta Tallenna.

Arvosanaluokkien luominen Painotettu kategorian mukaan ‑arviointijärjestelmässä

Kun käytät tätä asetusta, sinun on määritettävä luomillesi arvosanaluokille prosenttiosuudet.

Huom. Voit luoda arvosanaluokkia ainoastaan Classroomin verkkoversiossa.

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää ja sitten Asetukset Asetukset.
  Klikkaa Asetukset
 3. Valitse Kokonaisarvosanojen laskeminen ‑kohdan vieressä olevasta valikosta Painotettu kategorian mukaan.
  Arvosanojen laskeminen ‑valikon vaihtoehdot: Ei kokonaisarvosanoja, Kokonaispistemäärä tai Painotettu kategorian mukaan
 4. Klikkaa Arvosanaluokat-kohdasta Lisää arvosanaluokka.
 5. Lisää arvosanaluokka.
 6. Määritä haluamasi kokonaisluku Prosentti-kohtaan.
 7. (Valinnainen) Jos haluat lisätä toisen arvosanaluokan, toista vaiheet 4–6.
 8. Valitse oikeasta yläkulmasta Tallenna.
  Huom. Voit tallentaa asetukset vain, jos arvosanaluokkien yhteenlaskettu summa on 100 %.

Arvosanaluokan poistaminen

Voit poistaa arvosanaluokkia. Kun poistat arvosanaluokan

 • arvosanaluokka poistetaan tehtävistä, joihin se liittyy
 • itse tehtäviä ei poisteta.
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää ja sitten Asetukset Asetukset.
  Klikkaa Asetukset
 3. Valitse poistettavan arvosanaluokan vierestä Poista .
 4. Jos käytät Painotettu kategorian mukaan ‑järjestelmää, muokkaa jäljelle jääviä arvosanaluokkia tai lisää uusi luokka siten, että luokkien yhteenlaskettu summa on 100 %.
 5. Klikkaa yläreunasta Tallenna.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?