สร้างงานแบบทดสอบ

 

เมื่อคุณสร้างงานแบบทดสอบ Classroom จะสร้างแบบทดสอบเปล่าโดยใช้ Google ฟอร์มและแนบไปพร้อมกับงาน จากนั้นคุณจะแก้ไขแบบทดสอบและเพิ่มคำถามได้

หรืออาจทำสิ่งต่อไปนี้

คุณจะแก้ไข ลบ หรือนำงานแบบทดสอบกลับมาใช้ซ้ำได้เช่นเดียวกับงานอื่นๆ ใน Classroom นอกจากนี้ยังเลือกช่วงเวลาโพสต์งานดังกล่าวได้อีกด้วย โปรดดูวิธีการในหัวข้อสร้างงาน

คุณจะเพิ่มคะแนนเต็ม ความคิดเห็น และให้คะแนนนักเรียนหลังจากที่นักเรียนส่งคำตอบแล้วได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง Google ฟอร์มในหัวข้อสร้างและให้คะแนนแบบทดสอบด้วย Google ฟอร์ม

สร้างงานแบบทดสอบ

สร้างงานแบบทดสอบ


ในชั้นเรียนที่สร้างหลังวันที่ 17 เมษายน 2019 โพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนจะปรากฏที่ด้านบนสุด

สร้างงานแบบทดสอบ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกสร้าง จากนั้น งานแบบทดสอบที่ด้านบน
  สร้างงานแบบทดสอบ
 4. กรอกชื่อและคำสั่ง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้องกันไม่ให้นักเรียนเปิดหน้าเว็บอื่นในระหว่างทำแบบทดสอบ ถัดจากโหมดล็อกขณะคุมสอบใน Chromebook ให้คลิกเปิดสวิตช์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำเข้าเกรด ให้คลิกเปิดสวิตช์ ข้างการนำเข้าเกรด
 7. หรืออาจทำสิ่งต่อไปนี้
  • โพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป
  • โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน
  • เพิ่มหมวดหมู่เกรด
  • เปลี่ยนคะแนนเต็ม
  • เพิ่มวันและเวลาที่ครบกำหนด
  • เพิ่มหัวข้อ
  • เพิ่มไฟล์แนบ

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างงานในหัวข้อสร้างงาน

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนชื่อแบบทดสอบในไดรฟ์ ระบบจะอัปเดตชื่อแบบทดสอบดังกล่าวใน Classroom ด้วย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ฟอร์มได้ในบทความต่อไปนี้

ล็อกแบบทดสอบ

หากนักเรียนใช้ Chromebook ที่จัดการโดยโรงเรียน คุณจะล็อกเบราว์เซอร์ Chromebook ในระหว่างที่นักเรียนทำแบบทดสอบได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อแบบทดสอบอยู่ในโหมดล็อกขณะคุมสอบ

 • นักเรียนจะเปิดแท็บอื่นๆ ของเบราว์เซอร์ไม่ได้
 • ครูจะได้รับอีเมลหากนักเรียนออกจากแบบทดสอบแล้วเปิดใหม่
 • เปิดแบบทดสอบในอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการไม่ได้

เมื่อคุณสร้างงานแบบทดสอบแล้ว ถัดจากโหมดล็อกขณะคุมสอบใน Chromebook ให้คลิกเปิดสวิตช์

โหมดล็อกขณะคุมสอบใน Chromebook

เมื่อนักเรียนเปิดแบบทดสอบใน Chromebook ที่มีการจัดการ นักเรียนจะเห็นข้อความซึ่งระบุว่า Chromebook อยู่ในโหมดล็อกขณะคุมสอบระหว่างที่ทำแบบทดสอบ

ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษในโหมดล็อกขณะคุมสอบ

นักเรียนจะใช้ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษได้ในโหมดล็อกขณะคุมสอบ

ใน Chromebook

 • ChromeVox (การอ่านออกเสียงข้อความ)
 • โหมดคอนทราสต์สูง
 • แว่นขยายทั้งหน้าจอ
 • แว่นขยายหน้าจอบางส่วน

หากไม่พบฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ โปรดดูวิธีเปิดใช้ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษของ Chromebook ได้ที่หัวข้อความช่วยเหลือใน Chromebook สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ

ส่วนขยาย Chrome

โปรดดูส่วนขยาย Chrome ที่แนะนำเหล่านี้จากพาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งจะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

จาก Don Johnston

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ เว็บไซต์ Don Johnston

จาก Texthelp

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Texthelp

นำเข้าคะแนน

คุณจะนำเข้าคะแนนไปยัง Classroom ได้เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

เมื่อคุณสร้างงานแบบทดสอบแล้ว ถัดจากการนำเข้าเกรด ให้คลิกเปิดสวิตช์

การนำเข้าเกรด

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้การนำเข้าคะแนน

 • ระบบจะจำกัดให้ผู้ใช้แต่ละคนตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ
 • ระบบจะเก็บรวบรวมอีเมลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
 • เฉพาะผู้ใช้ในโดเมนของคุณเท่านั้นที่ตอบแบบฟอร์มได้

นำเข้าคะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานแบบทดสอบ จากนั้น ดูงาน
 4. คลิกนำเข้าคะแนนในหน้างานของนักเรียน

  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกนำเข้าคะแนน แสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าแบบฟอร์มให้เป็นแบบทดสอบหรือไม่ได้เปิดการนำเข้าคะแนนเมื่อสร้างงานดังกล่าว

 5. คลิกนำเข้า

Classroom จะป้อนคะแนนให้นักเรียนแต่ละคน หากคุณไม่ได้ให้คะแนนแก่คำถามในแบบทดสอบ งานจะมีป้ายกำกับว่ายังไม่ได้ให้คะแนน

สำคัญ: การนำเข้าคะแนนจะลบล้างคะแนนที่ผู้ใช้ให้ด้วยตนเอง

ดูคำตอบของนักเรียนและส่งคืนคะแนน

ดูคำตอบของนักเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกไฟล์แนบของแบบทดสอบในงานแบบทดสอบ
  ดูคำตอบ
 4. คลิกแก้ไข จากนั้น คำตอบ

ส่งคืนคะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานแบบทดสอบ
 4. เลือกนักเรียนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนทางด้านซ้าย
 5. คลิกส่งคืน จากนั้น ส่งคืนเพื่อยืนยัน

นักเรียนจะได้รับคะแนนในทันที นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้จากหน้างานของชั้นเรียน โดยคลิกไฟล์แนบของแบบทดสอบแล้วคลิกดูคะแนน

หมายเหตุ: คุณจะแสดงคะแนนให้นักเรียนเห็นทันทีที่ส่งคำตอบแล้วก็ได้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อสร้างและให้คะแนนแบบทดสอบด้วย Google ฟอร์ม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร