สร้างงานแบบทดสอบ

บทความนี้มีไว้สําหรับครูที่มีบัญชี Google Workspace for Education หากไม่ทราบบัญชี Google Workspace ของตนเอง โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถสร้างงานแบบทดสอบใน Classroom ซึ่งนักเรียนจะตอบและส่งแบบทดสอบใน Google ฟอร์มได้ โดยอาจมอบหมายงานแบบทดสอบให้ชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชั้นหรือนักเรียนแต่ละคน กำหนดเวลาเพื่อโพสต์ในภายหลัง เพิ่มวันและเวลาที่ครบกำหนด รวมทั้งแนบไฟล์ต่างๆ ได้

Google ฟอร์มจะคิดคะแนนของแบบทดสอบได้โดยอัตโนมัติและคุณก็สามารถนําเข้าคะแนนไปยัง Classroom ได้ นักเรียนจะดูคะแนนได้ทันทีหรือหลังจากที่คุณตรวจคําตอบแล้ว คุณยังล็อกแบบทดสอบใน Chromebook ที่จัดการโดยโรงเรียนได้ด้วย

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

สร้างและแก้ไขงานแบบทดสอบ

สร้างงานแบบทดสอบ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างงาน 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน 
 3. คลิกสร้างจากนั้นงานแบบทดสอบที่ด้านบน
  สร้างงานแบบทดสอบ
 4. กรอกชื่อและคำสั่ง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้องกันไม่ให้นักเรียนซึ่งใช้ Chromebook ที่จัดการโดยโรงเรียนเปิดหน้าเว็บอื่นๆ ขณะทําแบบทดสอบในฟอร์ม ให้คลิกเปิด "" ถัดจากโหมดล็อกขณะคุมสอบใน Chromebook
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำเข้าคะแนน ให้คลิกเปิด "" ถัดจากการนำเข้าคะแนน

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม

เมื่อคุณสร้างงานแบบทดสอบ Classroom จะสร้างแบบทดสอบเปล่าโดยใช้ Google ฟอร์มและแนบแบบฟอร์มดังกล่าวไปพร้อมกับงาน

ในงาน ให้คลิกไฟล์แนบที่เป็นแบบทดสอบในฟอร์มและตั้งค่าแบบทดสอบ คุณจะแสดงคะแนนให้นักเรียนเห็นทันทีที่ส่งคำตอบแล้วก็ได้ หากเปลี่ยนชื่อแบบทดสอบใน Google ไดรฟ์ ระบบจะอัปเดตชื่อแบบทดสอบดังกล่าวใน Classroom ด้วย

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อสร้างและให้คะแนนแบบทดสอบด้วย Google ฟอร์ม

ล็อกแบบทดสอบใน Chromebook

หากนักเรียนใช้ Chromebook ที่จัดการโดยโรงเรียน คุณจะล็อก Chromebook ในระหว่างที่นักเรียนทำแบบทดสอบได้ เมื่อ Chromebook ล็อกอยู่ นักเรียนจะเปิดแท็บอื่นๆ ของเบราว์เซอร์ไม่ได้ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหากนักเรียนออกจากแบบทดสอบในฟอร์มแล้วเปิดใหม่ อุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการจะเข้าถึงแบบทดสอบในฟอร์มไม่ได้

ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ

นักเรียนจะใช้ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษต่อไปนี้ได้เมื่อ Chromebook ล็อกอยู่

 • ChromeVox (การอ่านออกเสียงข้อความ)
 • โหมดคอนทราสต์สูง
 • แว่นขยายแบบเต็มหน้าจอและแว่นขยายหน้าจอบางส่วน

หากไม่พบฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

ใช้ส่วนขยาย Chrome สําหรับการช่วยเหลือพิเศษและประสิทธิภาพการทำงาน

โปรดดูส่วนขยาย Chrome ที่แนะนำเหล่านี้จากพาร์ทเนอร์ของเรา

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเปิดฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Chromebook

สร้างข้อความยืนยันสำหรับแบบทดสอบ
นักเรียนจะได้รับข้อความยืนยันเมื่อส่งแบบทดสอบในฟอร์ม คุณจะปรับแต่งข้อความนี้สําหรับแบบทดสอบทุกรายการในฟอร์มได้ เช่น คุณอาจต้องการแจ้งวันที่จะให้คะแนนและส่งคำตอบคืนให้นักเรียน
 1. เปิดแบบทดสอบในฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นงานนำเสนอ
 3. ในส่วนข้อความยืนยันให้ป้อนข้อความของคุณแล้วคลิกบันทึก
เปลี่ยนคะแนนเต็มของคําถาม
ระบบจะกำหนดคะแนนเต็มของคําถามเป็น 0 โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนคะแนนเต็มของคําถาม ให้ทําดังนี้
 1. เปิดแบบทดสอบในฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นค่ากำหนดที่ด้านบน
 3. หากต้องการเปลี่ยนค่าคะแนนเต็มเริ่มต้นของคําถามทั้งหมดในแบบทดสอบ ให้เลือกช่องคะแนนเต็มเริ่มต้นของแบบทดสอบ ป้อนค่า แล้วคลิกบันทึก
 4. หากต้องการเปลี่ยนคะแนนเต็มของคําถามข้อใดข้อหนึ่ง ให้ทําดังนี้
  1. คลิกเฉลยคําตอบในคําถาม
  2. ป้อนค่าและคลิกเสร็จสิ้น
อนุญาตให้นักเรียนอัปโหลดไฟล์ในแบบทดสอบ
คุณจะอนุญาตให้นักเรียนตอบแบบทดสอบผ่านการอัปโหลดไฟล์หรือแนบไฟล์ไปในคำตอบก็ได้ หากคุณสร้างแบบฟอร์มในไดรฟ์ที่แชร์ นักเรียนจะอัปโหลดไฟล์ไม่ได้ 
ระบบจะบันทึกไฟล์ที่อัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์ของผู้สร้างแบบฟอร์ม คุณจะระบุประเภทไฟล์ที่ยอมรับ รวมทั้งจำกัดจำนวนและขนาดของไฟล์ได้
 1. คลิกเพิ่มคําถาม "" ที่แบบทดสอบในฟอร์ม
 2. ถัดจากประเภทคําถาม ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นการอัปโหลดไฟล์ คุณอาจต้องคลิกดำเนินการต่อ
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการกำหนดประเภทไฟล์ที่นักเรียนจะอัปโหลดได้ ให้ไปที่อนุญาตไฟล์บางประเภทเท่านั้น คลิกเปิดสวิตช์ ""แล้วเลือกประเภทไฟล์
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการจํากัดจํานวนไฟล์ที่นักเรียนอัปโหลดได้ ให้คลิกลูกศรลง "" ถัดจากจํานวนไฟล์สูงสุด แล้วเลือกตัวเลข
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการจํากัดขนาดไฟล์ที่นักเรียนอัปโหลดได้ ให้คลิกลูกศรลง "" ถัดจากขนาดไฟล์สูงสุด แล้วเลือกขนาด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นําเข้าคะแนนของแบบทดสอบจากฟอร์มไปยัง Classroom

โปรดดำเนินการดังนี้เพื่อนำเข้าคะแนน

 • แบบทดสอบต้องเป็นเอกสารแนบเพียงชิ้นเดียวในงาน
 • นักเรียนตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นและจะต้องอยู่ในโดเมนเดียวกับครู
 • แบบฟอร์มต้องรวบรวมข้อมูลอีเมลของนักเรียน

หากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้หรือแก้ไขงานหลังจากบันทึกหรือโพสต์แล้ว คุณอาจนําเข้าคะแนนไม่ได้

เคล็ดลับ: หากแนบแบบฟอร์มเป็นลิงก์ใน Classroom คุณจะนำเข้าคะแนนของนักเรียนไม่ได้ 

นำเข้าคะแนนของแบบทดสอบ

เมื่อนำเข้าคะแนน ระบบจะนำเข้าคะแนนทั้งหมด โดยคุณเลือกคะแนนที่จะนำเข้าไม่ได้ เมื่อนําเข้าคะแนน คะแนนที่นําเข้าจะลบล้างคะแนนปัจจุบันของงาน ดังนั้นหากแบบทดสอบในฟอร์มเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน ให้นําเข้าคะแนนของแบบทดสอบก่อน

โปรดดำเนินการดังนี้เพื่อนำเข้าคะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน 
 3. คลิกงานที่มีแบบทดสอบจากนั้นดูงาน
 4. คลิกนำเข้าคะแนนในหน้า งานของนักเรียน

  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกนำเข้าคะแนน แสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าแบบฟอร์มให้เป็นแบบทดสอบหรือไม่ได้เปิดการนำเข้าคะแนนเมื่อสร้างงานดังกล่าว

 5. คลิกนำเข้า

Classroom จะป้อนคะแนนให้นักเรียนแต่ละคน หากคุณไม่ได้ให้คะแนน งานจะมีป้ายกํากับว่ายังไม่ได้ให้คะแนน

เปลี่ยนคะแนนหลังจากนําเข้า
คะแนนในฟอร์มและ Classroom นั้นแยกกัน หากคุณเปลี่ยนคะแนนในฟอร์มหลังจากที่นำเข้าไปยัง Classroom แล้ว ให้คลิกนำเข้าคะแนน เพื่อนำเข้าคะแนนใหม่ไปยัง Classroom และลบล้างคะแนนที่นำเข้าไว้ก่อนหน้านี้
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่หัวข้อดูประวัติการให้คะแนนและการส่งงาน

ดูคำตอบของนักเรียนและส่งคืนคะแนน

หากต้องการดูคําตอบของนักเรียน ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกไฟล์แนบของแบบทดสอบในงานแบบทดสอบ
  ดูคำตอบ
 4. คลิกแก้ไข ""จากนั้นคำตอบ

หากต้องการส่งคืนคะแนนให้นักเรียน ให้ทําดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานแบบทดสอบ
 4. เลือกนักเรียนที่คุณต้องการส่งคะแนนคืนทางด้านซ้าย
 5. คลิกส่งคืน จากนั้น ส่งคืนเพื่อยืนยัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร