Tworzenie testu

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni. Jeśli nie znasz danych logowania na konto G Suite, skontaktuj się z administratorem.

Google Classroom pozwala na tworzenie testów, które uczniowie mogą rozwiązywać i przesyłać do sprawdzenia za pomocą Formularzy Google. Możesz zorganizować test w ramach jednych lub kilku zajęć albo przesłać go do rozwiązania poszczególnym uczniom. Możesz również zaplanować późniejsze opublikowanie testu, określić termin (datę i godzinę) jego rozwiązania oraz dodać do niego załączniki.

Formularze Google mogą automatycznie wystawić uczniom oceny, które następnie można zaimportować do Classroom. Uczniowie mogą zobaczyć swoje oceny od razu lub dopiero wtedy, gdy sprawdzisz udzielone przez nich odpowiedzi. Możesz też włączyć tryb blokady na Chromebookach zarządzanych przez Twoją szkołę.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Tworzenie i edytowanie testów

Tworzenie testu

Krok 1. Utwórz projekt

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. U góry kliknij przycisk Utwórz a potem Projekt – test.
  Utwórz test
 4. Wpisz tytuł i instrukcje.
 5. (Opcjonalnie) Aby uniemożliwić uczniom korzystającym z Chromebooków zarządzanych przez Twoją szkołę otwieranie innych stron podczas rozwiązywania testu, obok opcji Tryb blokady na Chromebookach ustaw przełącznik w pozycji włączonej "".
 6. (Opcjonalnie) Aby zaimportować oceny, obok opcji Importowanie ocen ustaw przełącznik w pozycji włączonej "".

Krok 2. Skonfiguruj test w Formularzach Google

Gdy tworzysz projekt typu test, Classroom tworzy pusty test w Formularzach Google i dołącza go do projektu.

Aby skonfigurować test, wejdź w swój projekt i kliknij załącznik. Możesz pozwolić uczniom na sprawdzenie ocen od razu po przesłaniu przez nich odpowiedzi. Jeśli zmienisz nazwę testu na Dysku Google, zmieni się też nazwa widoczna w Classroom.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie i ocenianie testów w Formularzach Google.

Włączanie trybu blokady na Chromebookach

Jeśli uczniowie korzystają z Chromebooków zarządzanych przez szkołę, na czas rozwiązywania testu możesz zablokować na tych urządzeniach przeglądarkę. Gdy Chromebook jest w trybie blokady, uczniowie nie mogą otwierać innych kart w przeglądarce. Jeśli któryś z uczniów zamknie formularz z testem i ponownie go otworzy, otrzymasz powiadomienie e-mail. Niezarządzane urządzenia nie mają dostępu do formularzy z testami.

Ułatwienia dostępu

Rozwiązując test na Chromebooku w trybie blokady, uczniowie mogą korzystać z tych funkcji ułatwień dostępu:

 • ChromeVox (zamiana tekstu na mowę),
 • tryb wysokiego kontrastu,
 • lupa zadokowana i lupa pełnego ekranu.

Jeśli nie możesz znaleźć określonej funkcji ułatwień dostępu, użyj jej skrótu.

Rozszerzenia do Chrome ułatwiające dostęp do treści i zwiększające produktywność

Oto zalecane rozszerzenia do Chrome oferowane przez naszych partnerów:

Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie funkcji ułatwień dostępu na Chromebooku.

Tworzenie wiadomości z potwierdzeniem wypełnienia testu
Gdy uczeń prześle test w Formularzach, zobaczy wiadomość z potwierdzeniem. Dla każdego formularza z testem możesz ustawić inną wiadomość. Możesz na przykład umieścić tam termin, w którym ocenisz i zwrócisz test.
 1. Otwórz test w Formularzach.
 2. Kliknij Ustawienia "" a potem Prezentacja.
 3. W polu Wiadomość z potwierdzeniem wpisz odpowiedni tekst i kliknij Zapisz.
Zmienianie liczby punktów w pytaniach
Liczba punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania jest automatycznie ustawiona na 0. Aby zmienić domyślną liczbę punktów za odpowiedzi na pytania:
 1. Otwórz test w Formularzach.
 2. U góry kliknij Więcej "" a potem Ustawienia.
 3. Jeśli chcesz zmienić domyślną liczbę punktów dla wszystkich pytań w teście, zaznacz pole Domyślna wartość punktowa testu, wpisz odpowiednią wartość i kliknij Zapisz.
 4. Jeśli chcesz zmienić liczbę punktów przyznawanych za odpowiedź na dane pytanie:
  1. Wybierz pytanie i kliknij Klucz odpowiedzi.
  2. Wpisz odpowiednią wartość i kliknij Gotowe.
Zezwalanie uczniom na przesyłanie plików w teście
Możesz pozwolić, aby uczniowie udzielali odpowiedzi w teście poprzez przesyłanie lub załączanie plików. Jeśli utworzysz formularz na dysku współdzielonym, uczniowie nie będą mogli przesyłać plików.
Przesłane pliki są zapisywane na Dysku Google twórcy formularza. Możesz określić akceptowane typy plików oraz ograniczyć ich liczbę i rozmiar.
 1. W formularzu z testem kliknij Dodaj pytanie "".
 2. Obok typu pytania kliknij strzałkę w dół "" a potem Prześlij plik. W razie potrzeby kliknij Dalej.
 3. (Opcjonalnie) Aby określić, które typy plików mogą być przesyłane przez uczniów, obok opcji Zezwalaj na przesyłanie tylko określonych typów plików ustaw przełącznik w pozycji włączonej "" i wybierz dozwolone typy plików.
 4. (Opcjonalnie) Aby ograniczyć liczbę plików przesyłanych przez uczniów, obok opcji Maksymalna liczba plików kliknij strzałkę w dół "" i wybierz odpowiednią liczbę.
 5. (Opcjonalnie) Aby ograniczyć rozmiar plików przesyłanych przez uczniów, obok opcji Maksymalny rozmiar pliku kliknij strzałkę w dół "" i wybierz odpowiedni rozmiar.

Powiązane artykuły

Importowanie ocen z testu z Formularzy do Classroom

Warunki korzystania z importowania ocen:

 • Test musi być jedynym załącznikiem do projektu.
 • Uczniowie muszą mieć możliwość udzielenia tylko 1 odpowiedzi i być w tej samej domenie co nauczyciel.
 • Formularz musi wymagać od uczniów podania adresów e-mail.

Jeśli po zapisaniu lub opublikowaniu projektu zmienisz dowolne z tych ustawień lub edytujesz projekt, opcja importowania ocen może okazać się niedostępna.

Uwaga: jeśli dodasz formularz jako link w Classroom, nie będziesz mieć możliwości zaimportowania ocen uczniów.

Importowanie ocen z testu

Jedyną opcją importowania jest zaimportowanie wszystkich ocen jednocześnie. Nie możesz wybierać poszczególnych ocen do zaimportowania. Zaimportowanymi ocenami zostaną zastąpione wszystkie dotychczasowe oceny dodane w Twoim projekcie. Jeśli formularz z testem jest tylko jedną z kilku części projektu, zaimportuj oceny z tego testu w pierwszej kolejności.

Warunki korzystania z importowania ocen:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt z testem a potem Wyświetl projekt.
 4. Na stronie Zadania uczniów kliknij Importuj oceny.

  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Importuj oceny, oznacza to, że Twój formularz nie został skonfigurowany jako test lub podczas tworzenia projektu nie aktywowano opcji importowania ocen.

 5. Kliknij Importuj.

Classroom wstawia oceny dla każdego ucznia. Jeśli nie przypiszesz punktów do pytań w teście, projekt będzie miał etykietę Bez oceny.

Zmienianie ocen po ich zaimportowaniu
Oceny w Formularzach i Classroom są oddzielne. Jeśli zaimportujesz oceny do Classroom, a następnie zmienisz je w Formularzach, kliknij Importuj oceny, aby przenieść nowe oceny do Classroom i zastąpić wcześniej zaimportowane oceny.
Więcej informacji o tym, jak śledzić zmiany ocen, znajdziesz w sekcji Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu artykułu o wystawianiu ocen i zwracaniu projektów.

Wyświetlanie odpowiedzi uczniów i zwracanie ocen

Aby zobaczyć odpowiedzi uczniów:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. W wybranym teście kliknij załącznik.
  Wyświetl odpowiedzi
 4. Kliknij Edytuj "" a potem Odpowiedzi.

Aby zwrócić uczniom oceny:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij test.
 4. Po lewej stronie wybierz uczniów, którym chcesz zwrócić oceny.
 5. Kliknij Zwróć a potem Zwróć, by potwierdzić.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?