Een toetsopdracht maken

Dit artikel is bedoeld voor docenten met een Google Workspace for Education-account. Als je je Google Workspace-accountgegevens niet weet, neem je contact op met je beheerder.

Je kunt in Classroom een toetsopdracht maken, waarbij leerlingen de toets in Google Formulieren maken en inleveren. Je kunt de toetsopdracht opgeven voor een of meer lesgroepen of voor individuele leerlingen. Ook kun je de opdracht inplannen om later te posten, een inleverdatum en -tijd opgeven, en bijlagen toevoegen.

Google Formulieren kan de toets automatisch nakijken en je kunt de cijfers importeren naar Classroom. Je kunt instellen dat leerlingen hun cijfer meteen zien of pas nadat jij de antwoorden hebt gecontroleerd. Je kunt ook een toets vergrendelen op Chromebooks die door de school worden beheerd.

Alles openen  |  Alles sluiten

Toetsopdrachten maken en bewerken

Een toetsopdracht maken

Stap 1: De opdracht maken

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk
 3. Klik bovenaan op Maken and then Toetsopdracht.
  Toetsopdracht maken
 4. Voer de titel en eventuele instructies in.
 5. (Optioneel) Als je niet wilt dat leerlingen op door de school beheerde Chromebooks andere webpagina's kunnen openen terwijl ze de toets maken in Formulieren, klik je naast Vergrendelmodus op Chromebooks op Aan "".
 6. (Optioneel) Als je cijfers wilt importeren, klik je naast Cijfers importeren op Aan "".

Stap 2: De toets instellen in Google Formulieren

Als je een toetsopdracht maakt, maakt Classroom een lege toets met Google Formulieren en wordt deze aan de opdracht toegevoegd.

Open de opdracht en klik op de toetsopdracht in Formulieren. Maak de toets. Je kunt instellen dat leerlingen hun cijfer meteen zien nadat ze hun antwoorden hebben ingeleverd. Als je de naam van de toets wijzigt in Google Drive, wordt deze ook geüpdatet in Classroom.

Zie Toetsen maken en beoordelen met Google Formulieren voor meer informatie.

Een toets vergrendelen op Chromebooks

Als leerlingen door de school beheerde Chromebooks gebruiken, kun je de Chromebook vergrendelen terwijl ze een toets maken. Als de Chromebook is vergrendeld, kunnen leerlingen geen andere browsertabbladen openen. Je krijgt een e-mail als een leerling de toets in Formulieren afsluit en weer opnieuw opent. Onbeheerde apparaten hebben geen toegang tot de toets in Formulieren.

Toegankelijkheidsfuncties

Leerlingen kunnen de volgende toegankelijkheidsfuncties gebruiken als een Chromebook in de vergrendelde modus staat:

 • ChromeVox (tekst-naar-spraak)
 • Modus voor hoog contrast
 • Volledig scherm en vastgezet vergrootglas

Als je een toegankelijkheidsfunctie niet kunt vinden, kun je de sneltoets van de functie gebruiken.

Chrome-extensies voor toegankelijkheid en productiviteit gebruiken

Bekijk deze aanbevolen Chrome-extensies van onze partners:

Zie Toegankelijkheidsfuncties inschakelen op je Chromebook voor meer informatie.

Een bevestigingsbericht voor een toets maken
Als leerlingen een toets inleveren in Formulieren, zien ze een bevestigingsbericht. Je kunt dit bericht aanpassen voor elke toets in Formulieren. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld de datum doorgeven waarop de toets is nagekeken en ze deze terugkrijgen.
 1. Open een toets in Formulieren.
 2. Klik op Instellingen ""and thenPresentatie.
 3. Voer de tekst in onder Bevestigingsbericht en klik op Opslaan.
De puntwaarde van vragen wijzigen
De puntwaarde van vragen staat automatisch ingesteld op 0. Ga als volgt te werk om de standaard puntwaarde van vragen te wijzigen:
 1. Open een toets in Formulieren.
 2. Klik bovenaan op Meer ""and thenVoorkeuren.
 3. Als je de standaard puntwaarde wilt wijzigen van alle vragen in de toets, vink je het vakje aan voor Standaard puntwaarde toets. Voer een waarde in en klik op Opslaan.
 4. Als je de puntwaarde van een afzonderlijke vraag wilt wijzigen, doe je het volgende:
  1. Klik bij de vraag op Antwoordsleutel.
  2. Voer de waarde in en klik op Gereed.
Leerlingen toestaan bestanden te uploaden in een toets
Je kunt leerlingen toestaan bestanden te uploaden als reactie op een toets of als bijlage bij hun antwoorden. Als je het formulier in een gedeelde Drive maakt, kunnen leerlingen geen bestanden uploaden.
Geüploade bestanden worden opgeslagen in de Google Drive van de maker van het formulier. Je kunt opgeven welke bestandstypen mogen worden geüpload en het aantal bestanden en bestandsgroottes beperken.
 1. Klik in de toets in Formulieren op Vraag toevoegen "".
 2. Klik naast het vraagtype op de pijl-omlaag ""and thenBestand uploaden. Je moet misschien klikken op Doorgaan.
 3. (Optioneel) Als je wilt instellen welke bestandstypen leerlingen kunnen uploaden, zet je de schakelaar naast Alleen specifieke bestandstypen toestaan op Aan "" en selecteer je de bestandstypen.
 4. (Optioneel) Als je het aantal bestanden wilt beperken dat leerlingen kunnen uploaden, klik je naast Maximum aantal bestanden op de pijl-omlaag "" en kies je een aantal.
 5. (Optioneel) Als je de grootte wilt beperken van de bestanden die leerlingen kunnen uploaden, klik je naast Maximale bestandsgrootte op de pijl-omlaag "" en kies je een grootte.

Gerelateerde onderwerpen

Toetscijfers importeren van Formulieren naar Classroom

Als je cijfers wilt importeren, geldt het volgende:

 • De toets moet de enige bijlage bij de opdracht zijn.
 • Leerlingen kunnen de toets maar één keer maken. Ze moeten ook bij hetzelfde domein horen als de docent.
 • Het formulier moet de e-mailadressen van leerlingen verzamelen.

Als je een van deze instellingen wijzigt of de opdracht bewerkt nadat je deze hebt opgeslagen of gepost, kun je misschien geen cijfers meer importeren.

Tip: Als je een formulier als link toevoegt in Classroom, kun je de cijfers van leerlingen niet importeren.

Toetscijfers importeren

Als je cijfers importeert, worden alle cijfers geïmporteerd. Je kunt niet bepaalde cijfers selecteren om te importeren. Als je de cijfers importeert, worden eventuele huidige cijfers voor de opdracht overschreven. Als de toets in Formulieren dus maar een deel is van een opdracht, moet je de toetscijfers als eerste importeren.

Ga als volgt te werk om cijfers te importeren:

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op een lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik op de opdracht met de toetsand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik op de pagina Werk van leerlingen op Cijfers importeren.

  Opmerking: Als je de optie Cijfers importeren niet ziet, is het formulier niet ingesteld als toets of heb je Cijfers importeren niet ingeschakeld toen je de opdracht maakte.

 5. Klik op Importeren.

Classroom voert de cijfers in voor elke leerling. Als je geen punten hebt opgegeven, krijgt de opdracht de status Geen cijfer.

De cijfers wijzigen nadat je ze hebt geïmporteerd
De cijfers in Formulieren en Classroom zijn niet aan elkaar gekoppeld. Als je de cijfers in Formulieren wijzigt nadat je ze hebt geïmporteerd naar Classroom, moet je op Cijfers importeren klikken om de nieuwe cijfers te importeren naar Classroom en de vorige cijfers te overschrijven.
Zie De cijfer- en inlevergeschiedenis van een opdracht bekijken voor meer informatie over hoe je cijferwijzigingen kunt bijhouden.

Antwoorden van leerlingen bekijken en cijfers teruggeven

Ga als volgt te werk om de antwoorden van leerlingen te bekijken:

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de toetsopdracht.
  Antwoorden bekijken
 4. Klik op Bewerken ""and thenReacties.

Ga als volgt te werk om cijfers terug te geven aan leerlingen:

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de toetsopdracht.
 4. Selecteer links de leerlingen aan wie je de cijfers wilt teruggeven.
 5. Klik op Teruggevenand then Teruggeven om te bevestigen.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false