Een toetsopdracht maken

 

Als je een toetsopdracht maakt, maakt Classroom een lege toets met een Google-formulier en wordt deze aan de opdracht toegevoegd. Je kunt de toets vervolgens bewerken en vragen toevoegen.

Je kunt ook het volgende doen:

Net als bij andere opdrachten in Classroom kun je een toetsopdracht bewerken, verwijderen of opnieuw gebruiken. Je kunt ook kiezen wanneer je de opdracht wilt posten. Zie Een opdracht maken voor instructies.

Je kunt puntwaarden en feedback toevoegen en de leerling een cijfer geven nadat deze de antwoorden heeft verzonden. Zie Toetsen maken en beoordelen met Google Formulieren voor meer informatie over het maken van Google-formulieren.

Een toetsopdracht maken

Een toetsopdracht maken


In lesgroepen die na 17 april 2019 zijn gemaakt, verschijnen posts die op de pagina Schoolwerk worden geplaatst bovenaan.

Een toetsopdracht maken

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.comMeer informatie.

 2. Klik op de lesgroep en vervolgens Schoolwerk
 3. Klik bovenaan op Maken en vervolgens Toetsopdracht.
  Toetsopdracht maken
 4. Voer de titel en eventuele instructies in.
 5. (Optioneel) Als je niet wilt dat leerlingen andere pagina's kunnen openen tijdens de toets, zet je de schakelaar naast Vergrendelmodus op Chromebooks op Ingeschakeld Aan.
 6. (Optioneel) Als je cijfers wilt importeren, zet je de schakelaar naast Cijfers importeren op Ingeschakeld Aan.
 7. Je kunt ook het volgende doen:
  • Posten in een of meer lesgroepen
  • Posten voor individuele leerlingen
  • Een cijfercategorie toevoegen
  • De puntwaarde wijzigen
  • Een inleverdatum en -tijd toevoegen
  • Een onderwerp toevoegen
  • Bijlagen toevoegen

  Zie Een opdracht maken voor meer informatie over het maken van opdrachten. 

Opmerking: Als je de naam van de toets wijzigt in Drive, wordt de naam geüpdatet in Classroom.

Aanvullende bronnen

Ga voor meer informatie over Google Formulieren naar:

Een toets vergrendelen

Als leerlingen door de school beheerde Chromebooks gebruiken, kun je de Chromebook-browser vergrendelen terwijl ze de toets maken. 

Als de toets in de vergrendelde modus wordt gemaakt, geldt het volgende: 

 • Leerlingen kunnen geen andere browsertabbladen openen.
 • De docent ontvangt een e-mail als een leerling de toets afsluit en vervolgens opnieuw opent.
 • Onbeheerde apparaten hebben geen toegang tot de toets.

Zet als je de toetsopdracht maakt de schakelaar naast Vergrendelmodus op Chromebooks op Ingeschakeld Aan.

Vergrendelmodus op Chromebooks

Als leerlingen de toets op een beheerde Chromebook openen, zien ze een melding dat de Chromebook in de vergrendelde modus staat terwijl ze de toets maken.

Toegankelijkheidsfuncties in de vergrendelde modus

Leerlingen kunnen de volgende toegankelijkheidsfuncties gebruiken in de vergrendelde modus:

Op een Chromebook

 • ChromeVox (tekst-naar-spraak)
 • Modus voor hoog contrast
 • Volledig scherm vergroten
 • Gedockt vergrootglas

Als je een toegankelijkheidsfunctie niet kunt vinden, kun je de sneltoets van de functie gebruiken. Meer informatie over sneltoetsen voor toegankelijkheid. Ga naar de Help voor toegankelijkheid op Chromebooks voor meer informatie over het inschakelen van de toegankelijkheidsfuncties op je Chromebook.

Chrome-extensies

Bekijk deze aanbevolen Chrome-extensies van onze partners. Ze worden in de komende weken uitgerold.

Van Don Johnston:

Ga naar de site van Don Johnston voor meer informatie over deze tools.

Van Texthelp:

Ga naar de site van Texthelp voor meer informatie over deze tools.

Cijfers importeren

Nadat je leerlingen de toets hebben gemaakt, kun je de cijfers importeren in Classroom.

Zet als je de toetsopdracht maakt de schakelaar naast Cijfers importeren op Ingeschakeld Aan

Cijfers importeren

Als je Cijfers importeren inschakelt, geldt het volgende:

 • Elke gebruiker kan het formulier slechts één keer invullen.
 • Het e-mailadres van de gebruiker wordt automatisch opgeslagen.
 • Alleen gebruikers in je domein kunnen het formulier invullen.

Cijfers importeren

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.comMeer informatie.

 2. Klik op een lesgroep en vervolgens Schoolwerk
 3. Klik op de toetsopdracht en vervolgens Opdracht bekijken.
 4. Klik op de pagina Leerlingenwerk op Cijfers importeren.

  Opmerking: Als je de optie Cijfers importeren niet ziet, is het formulier niet ingesteld als toets of heb je 'Cijfers importeren' niet ingeschakeld toen je de opdracht maakte.

 5. Klik op Importeren.

Classroom voert de cijfers in voor elke leerling. Als je geen punten hebt gegeven aan vragen in de toets, krijgt de opdracht de status Geen cijfer.

Belangrijk: Als je cijfers importeert, overschrijven deze cijfers eventuele handmatig ingevoerde cijfers.

Antwoorden van leerlingen bekijken en cijfers teruggeven

Antwoorden van leerlingen bekijken

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.comMeer informatie.

 2. Klik op de lesgroep en vervolgens Schoolwerk.
 3. Klik op de toetsopdracht.
  Antwoorden bekijken
 4. Klik op Bewerken Bewerken en vervolgens Reacties.

Cijfers teruggeven

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.comMeer informatie.

 2. Klik op de lesgroep en vervolgens Schoolwerk
 3. Klik op de toetsopdracht.
 4. Selecteer links de leerlingen aan wie je de cijfers wilt teruggeven.
 5. Klik op Teruggeven en vervolgens Teruggeven om te bevestigen.

Leerlingen krijgen hun cijfers meteen. Ze kunnen hun cijfers zien op de pagina Schoolwerk door op de toetsopdracht te klikken en vervolgens op Score bekijken te klikken.

Opmerking: Je kunt instellen dat leerlingen hun cijfer meteen zien nadat ze hun antwoorden hebben verzonden. Zie Toetsen maken en beoordelen met Google Formulieren voor meer informatie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?