ขีดจำกัดเมื่อใช้ Classroom

กิจกรรมบางอย่างใน Classroom จะมีขีดจำกัดซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ใช้ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย

หากถึงขีดจำกัดแล้ว คุณจะทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้

ขีดจำกัดของชั้นเรียน

Classroom จะมีขีดจำกัดต่อไปนี้สำหรับบัญชีทุกประเภท

  • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
  • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน
  • จำนวนผู้ปกครองที่กำหนดให้แก่นักเรียนแต่ละคนสูงสุดไม่เกิด 20 คน

ขีดจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Google ส่วนบุคคล

ขีดจำกัดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของ Google

กิจกรรมหรือคุณลักษณะ ขีดจำกัด
จำนวนชั้นเรียนที่สร้างได้ 30 ชั้นเรียนต่อวัน
จำนวนชั้นเรียนที่เข้าร่วมได้ สูงสุด 100 ชั้นเรียน และ 30 ชั้นเรียนต่อวัน
ขนาดของชั้นเรียน (ครูและนักเรียนรวมกัน)  250 คน
จำนวนคำเชิญให้เป็นสมาชิกในชั้นเรียนที่ส่งได้ 100 คำเชิญต่อ 1 ชั้นเรียน ต่อวัน

ฟีเจอร์ต่อไปนี้ใช้กับบัญชี Google ส่วนบุคคลไม่ได้

หากใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลกับ Classroom คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ต่อไปนี้

  • อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง ครูที่ใช้บัญชีส่วนบุคคลจะเชิญผู้ปกครองและพ่อแม่ให้ลงชื่อสมัครรับอีเมลสรุปที่มีข้อมูลงานที่ใกล้ส่งและงานที่ขาดส่งของนักเรียนได้
  • การแสดงที่อยู่อีเมล นักเรียนที่ใช้ Classroom ด้วยบัญชีส่วนบุคคลจะไม่เห็นที่อยู่อีเมลของเพื่อนร่วมชั้น

นโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

Classroom ใช้ Google Groups สำหรับนักเรียนและครูทุกคนที่มีบัญชี G Suite for Education โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน "การเป็นสมาชิก" ของหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบัญชีที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร