การละเมิดนโยบายโปรแกรมและการบังคับใช้

The content policies listed below play an important role in maintaining a positive experience for everyone using Google produces. เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่คุกคามความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้

These policies apply to content when using Google Classroom with a personal Google account. In addition, users should comply with the Google Privacy Policy and the terms of service and policies for Google Apps services, including Google Drive, Docs, Gmail and Calendar. The policies apply to all Classroom features, including course names, information shared in the class stream, communications and collaboration between teachers and students, and class materials.

การใช้นโยบายเหล่านี้อาจมีข้อยกเว้นเนื่องจากเหตุผลด้านศิลปะ การศึกษา สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือในกรณีที่สาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์ที่สำคัญจากการไม่ดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว โปรดกลับมาอ่านนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

รายงานการละเมิด

ถ้าคุณคิดว่ามีคนละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานการละเมิด ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ G Suite โปรดติดต่ผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณเพื่อรายงานการละเมิดนโยบายเหล่านี้

หากต้องการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาด้านกฎหมายอื่นๆ โปรดใช้เครื่องมือนี้ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการรายงานเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าควรจะนำออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายโปรแกรม

บัญชีผู้ใช้

นักเรียนจะไม่สามารถใช้ Google Classroom ที่โรงเรียนได้ด้วยบัญชีส่วนบุคคล หากต้องการใช้ Classroom กับนักเรียน ทางโรงเรียนจะต้องลงทะเบียนของบัญชี G Suite for Education ฟรีเสียก่อน บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่สามารถใช้ Classroom ด้วยบัญชีส่วนบุคคลได้ ซึ่งชื่อหลักสูตรและเนื้อหาจะไม่แสดงต่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือแนะนำให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้หากอายุต่ำกว่านี้ หากคุณเชื่อว่าในโรงเรียนมีการใช้บัญชีส่วนบุคคลกับชั้นเรียนของ Classroom โปรด รายงาน ชั้นเรียน

สแปม มัลแวร์ และฟิชชิง

อย่าแสวงหาประโยชน์จาก Google Classroom หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการจัดระเบียบ การสื่อสาร หรือการทำงานร่วมกันเพื่อการศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของ Classroom โปรดช่วยกันรักษาให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสแปมและมัลแวร์ และอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อการฟิชชิง สแปมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการติดต่อชักชวนคนหมู่มากหรือการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตให้ส่งผ่านมัลแวร์ ไวรัส โค้ดที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือของผู้อื่น อย่าใช้ Classroom เพื่อแอบอ้าง หลอกลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดจนแชร์ข้อมูล โปรดงดการขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม

ความรุนแรง

อย่าส่งเสริมความเกลียดชังหรือความรุนแรง หรือโพสต์ภาพกราฟิกหรือเนื้อหาที่รุนแรงเพื่อทำให้ผู้อื่นขยะแขยงหรือตกใจ คุณอาจใช้เนื้อหาที่น่าสยดสยองเพื่อแสดงถึงมุมมองทางการเมืองหรือสังคม เช่น เรื่องการทารุณสัตว์หรือสงคราม แต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้ใช้รูปภาพดังกล่าวเพียงเพื่อสร้างความตื่นตระหนกอย่างไม่มีเหตุผล และคุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่คุกคามผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเผยแพร่ความไม่เห็นด้วยที่คุณอาจมีต่อความคิดของบุคคลอื่น แต่ห้ามข่มขู่ว่าจะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต หรือสนับสนุนการทำร้ายร่างกายผู้อื่น เราอาจดำเนินการกับเนื้อหาในกรณีที่มีการคุกคามที่รุนแรงและน่าเชื่อว่าอาจเกิดขึ้นจริงว่าจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

คำพูดแสดงความเกลียดชัง

เราไม่สนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือหรือยอมรับความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนื่องมาจากสีผิวหรือชาติพันธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ/เพศภาวะ หรือเนื้อหาที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อยุยงให้เกิดความเกลียดชังในคุณลักษณะหลักดังกล่าว การดำเนินการนี้อาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ถ้าจุดประสงค์หลักคือการโจมตีกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง แสดงว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดข้อกำหนด

การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่

อย่าใช้ Google Classroom เพื่อล่วงละเมิด ข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ และยุยงผู้อื่นให้แสดงพฤติกรรมเหล่านี้ ใครก็ตามที่ใช้บริการของเราเพื่อจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น เพื่อข่มขู่ว่าจะทำร้ายบางคนอย่างรุนแรง เพื่อทำให้บางคนถูกมองเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ หรือเพื่อละเมิดในลักษณะอื่นๆ อาจถูกนำเนื้อหาที่ละเมิดออกหรือถูกแบนไม่ให้ใช้บริการนั้นอย่างถาวร ในกรณีฉุกเฉิน เราอาจรายงานต่อหน่วยงานที่รักษากฎหมายถึงการคุกคามว่าจะทำอันตรายร้ายแรงที่น่าเชื่อว่าอาจเกิดขึ้นจริง พึงระลึกว่า การล่วงละเมิดออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อผู้ล่วงละเมิดและผู้ถูกละเมิด

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

ห้ามเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอที่มีภาพอนาจารหรือแสดงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง เราอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเขียนเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ หากเนื้อหาเหล่านั้นไม่มีรูปภาพหรือวิดีโอประกอบที่แสดงเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง และเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่ส่งเสริมหรือแสดงถึงกิจกรรมทางเพศกับเด็กหรือสัตว์ซึ่งไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งต่อการเข้าชมไปยังเนื้อหาอนาจารเชิงพาณิชย์ เราอนุญาตการแสดงภาพเปลือยตามธรรมชาติหรือในเชิงสารคดี (เช่น ภาพแม่ให้นมทารก) รวมถึงการแสดงภาพเปลือยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

การหาประโยชน์จากเด็ก

Google ไม่ยอมรับภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเด็ดขาด คุณสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้เยาว์บนแพลตฟอร์มนี้ได้ แต่โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มนี้ทำการปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อพยายามหาประโยชน์หรือล่วงละเมิด ตลอดจนเป็นอันตรายทั้งทางกายภาพ อารมณ์ และจิตใจ ห้ามอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหาที่หาประโยชน์หรือล่วงละเมิดเด็ก อันได้แก่ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกประเภท (รวมถึงภาพการ์ตูน) และเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอเด็กในทางเพศ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้บริการของเราในการสร้าง ครอบครอง หรือแจกจ่ายรูปภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และไม่สามารถใช้บริการของเราในการสร้างห้องสมุดรูปภาพเด็กๆ ที่มีการแสดงความคิดเห็นทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เป็นต้น เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการปิดบัญชีและการรายงานไปยัง National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

หากคุณพบเนื้อหาใดๆ ที่คิดว่าเป็นการหาประโยชน์จากเด็กในลักษณะนี้ โปรดอย่าแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาเหล่านั้น แม้ว่าคุณจะมีเจตนาเพื่อให้ Google รับรู้ถึงเนื้อหานั้นก็ตาม แต่โปรดติดธงทำเครื่องหมายเนื้อหานั้นผ่านลิงก์ รายงานการละเมิด หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อ NCMEC โดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

ห้ามแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลลับของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่หรือใบอนุญาตอื่นๆ ตลอดจนรหัสผ่านสำหรับบัญชีหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในบันทึกสาธารณะจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับภายใต้นโยบายของเรา

นอกจากนี้ ห้ามโพสต์หรือเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์ก่อน รายงานการละเมิด

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามใช้ Google Classroom เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมเนื้อหา กิจกรรม หรือการกระทำที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย เช่น ห้ามส่งเสริมการขายหรือขายยาควบคุมหรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ บริการเพื่อนเที่ยว หรือการท่องเที่ยว หากเราได้รับแจ้งถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการลบสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนบัญชี Google ของคุณ หรือรายงานคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดลิขสิทธิ์

เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามแชร์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีนโยบายในการตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สงสัยว่าเกิดขึ้นอย่างชัดเจน การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งลิขสิทธิ์ซ้ำๆ จะส่งผลให้เกิดการยกเลิกบัญชี หากคุณพบเห็นการละเมิดนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

หมายเหตุ: คำแปลนโยบายของเรามีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความของนโยบายในภาษาของคุณและข้อความฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่านโยบายในเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีความสำคัญกว่า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร