Limity obowiązujące w Classroom

Ze względów bezpieczeństwa niektóre czynności wykonywane w Classroom są objęte limitami w zależności od typu konta.

Osiągnięcie limitu uniemożliwia wykonywanie czynności.

Limity dotyczące zajęć

Na wszystkich kontach w Classroom obowiązują następujące limity:

  • Maksymalna liczba nauczycieli: 20
  • Maksymalna liczba uczestników (nauczycieli i uczniów): 1000
  • Maksymalna liczba opiekunów, których można przypisać do ucznia: 20

Dodatkowe limity dotyczące osobistych kont Google

Wartości tych limitów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, gdy wymaga tego ochrona infrastruktury firmy Google.

Czynność lub funkcja Limit
Zajęcia, które możesz utworzyć 30 dziennie
Zajęcia, do których możesz dołączyć 100 maksymalnie, 30 dziennie
Rozmiar zajęć (liczba nauczycieli i uczniów)  250
Zaproszenia na zajęcia, które możesz wysłać 100 na zajęcia dziennie

Funkcje niedostępne dla osobistych kont Google

Jeśli korzystasz Classroom za pomocą osobistego konta Google, nie masz dostępu do następujących funkcji:

  • E-maile z podsumowaniami dla opiekunów – nauczyciele korzystający z kont osobistych nie mogą zapraszać rodziców ani opiekunów do zasubskrybowania podsumowań zawierających informacje o brakujących i najbliższych zadaniach uczniów.
  • Widoczność adresów e-mail – uczniowie korzystający z Classroom na kontach osobistych nie mogą wyświetlać adresów e-mail innych uczniów.

Zasady i ograniczenia obowiązujące w grupach

Classroom używa Grup dyskusyjnych Google dla wszystkich uczniów i nauczycieli z kontami G Suite dla Szkół i Uczelni. Każda osoba może należeć do określonej liczby grup. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Członkostwo w artykule Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.

Informacje o typach kont znajdziesz w artykule Informacje o kontach użytkowników Classroom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?