Limity obowiązujące w Classroom

Ze względów bezpieczeństwa niektóre zajęcia w Classroom są objęte limitami w zależności od typu konta.
Osiągnięcie limitu uniemożliwia ukończenie zajęć.

Limity dotyczące zajęć

Wartości tych limitów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, gdy wymaga tego ochrona infrastruktury Google.

Zajęcie lub funkcja Konto G Suite
lub szkolne 
Osobiste konto Google
Nauczyciele biorący udział w zajęciach 20 20
Uczestnicy (nauczyciele
i uczniowie)
1000 250
Zajęcia, do których możesz dołączyć 1000 100 maksymalnie, 30 dziennie
Zajęcia, które możesz utworzyć Brak limitu 30 dziennie
Zaproszenia na zajęcia,
które możesz wysłać
Brak limitu 100 na zajęcia dziennie
Opiekunowie na ucznia 20 Funkcja niedostępna
Widoczność adresu e-mail Brak limitu Funkcja niedostępna

Limity dotyczące Grup dyskusyjnych

Classroom używa Grup dyskusyjnych Google dla wszystkich uczniów i nauczycieli z kontami G Suite dla Szkół i Uczelni. Każda osoba może należeć do określonej liczby grup. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.

Powiązane artykuły

Informacje o kontach użytkowników Classroom

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?