ติดตามงานที่มอบหมายและกิจกรรมในปฏิทินชั้นเรียน

บทความนี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถติดตามคำถามและงานของนักเรียนได้ในปฏิทินชั้นเรียน ทุกครั้งที่คุณสร้างชั้นเรียนใน Classroom นักเรียนจะเห็นปฏิทินทั้งใน Classroom และใน Google ปฏิทินโดยอัตโนมัติ 

 • ในปฏิทินของ Classroom นักเรียนจะเห็นงานของตนพร้อมวันที่ครบกำหนด 
 • ใน Google ปฏิทิน นักเรียนจะเห็นกิจกรรมที่คุณเพิ่ม เช่น วันสอบและการไปทัศนศึกษา

หากไม่เห็นปฏิทินสำหรับชั้นเรียนของคุณ แสดงว่าผู้ดูแลระบบอาจปิดปฏิทินสำหรับบัญชีของคุณไว้

คุณจะต้องซิงค์ Google ปฏิทินในอุปกรณ์เคลื่อนที่ จึงจะใช้แอป Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โปรดดูรายละเอียดในซิงค์ปฏิทินกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ดูวันกำหนดส่งงาน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. แตะปฏิทิน

  แตะปฏิทิน

 4. แตะงานหรือคำถามเพื่อเปิด

ใส่กิจกรรมของชั้นเรียนใน Google ปฏิทิน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. แตะปฏิทิน

  แตะปฏิทิน

 4. ที่ด้านล่างสุด ให้แตะเพิ่ม  เพิ่ม จากนั้น กิจกรรม กิจกรรม

 5. ใส่รายละเอียดกิจกรรม

 6. แตะบันทึก

โปรดดูรายละเอียดการใส่กิจกรรมในปฏิทินในสร้างกิจกรรม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร