ตัดเกรดและส่งคืนงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ใน Classroom คุณอาจเลือกให้เกรดเป็นตัวเลข แสดงความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว หรือให้ทั้งสองอย่างก็ได้ นอกจากนี้คุณอาจส่งคืนงานโดยไม่ต้องตัดเกรดก็ได้เช่นกัน

คุณจะตัดเกรดและส่งคืนงานได้จากส่วนต่อไปนี้

 • หน้างานของนักเรียน
 • เครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 • หน้าเกรด

โปรดดูวิธีการใช้หน้าเกรดที่หัวข้อดูหรืออัปเดตสมุดพกของคุณ

คุณจะดาวน์โหลดเกรดในชั้นเรียนทีละงานหรือทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้

ดูงานหรือนำเข้าคะแนนของแบบทดสอบ

ดูงานของนักเรียน

ก่อนที่จะดูงานของนักเรียน คุณจะเห็นสถานะของงานและจำนวนนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่ 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้น แล้วคลิกที่งานจากนั้นดูงาน 
 4. ในหน้างานของนักเรียน คุณจะเห็นจำนวนและชื่อของนักเรียนซึ่งจัดกลุ่มตามสถานะงาน ดังนี้
  • มอบหมายแล้ว - งานที่นักเรียนต้องส่งซึ่งรวมถึงงานที่ไม่ได้ส่งหรือยังไม่ส่ง
  • ส่งแล้ว - งานที่นักเรียนส่งแล้ว
  • ให้คะแนนแล้ว - งานที่คุณให้คะแนนและส่งคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว - งานที่ไม่ได้ให้คะแนน (ไม่ต้องให้คะแนน) ที่คุณส่งคืนแล้ว
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการดูนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่ ให้คลิกส่งแล้ว มอบหมายแล้ว ให้คะแนนแล้ว หรือส่งคืนแล้ว
 5. หากต้องการดูงานที่นักเรียนส่ง ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
นำเข้าคะแนนจากแบบทดสอบที่สร้างจาก Google ฟอร์ม

หากต้องการเปิดใช้การนำเข้าคะแนน แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มจะต้องเป็นไฟล์แนบเดียวในงาน

หากคุณไม่ได้เปิดใช้การนำเข้าคะแนนตอนที่สร้างงาน ให้แก้ไขงานหลังจากที่โพสต์งานและนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเคล็ดลับในการใช้แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มใน Classroom

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน

 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคลิกที่งานจากนั้นดูงาน

 4. คลิกนำเข้าคะแนนที่มุมขวาบน
 5. คลิกนำเข้าเพื่อยืนยัน 
  ระบบจะป้อนคะแนนถัดจากชื่อนักเรียนโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ: การนำเข้าคะแนนจะเขียนข้อมูลทับคะแนนที่ป้อนไว้เดิม
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนน ให้เลือกช่องถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วคลิกส่งคืน  
  นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้ใน Classroom และฟอร์ม

ป้อน ตรวจทาน หรือเปลี่ยนคะแนน 

เมื่อคุณป้อนคะแนน ระบบจะซิงค์ข้อมูลดังกล่าวระหว่างเครื่องมือตัดเกรด หน้าเกรด และหน้างานของนักเรียน

ขณะให้คะแนนงาน คุณอาจเห็นว่างานหรือคะแนนมีสถานะเป็นรหัสสี ดังนี้

 • สีแดง - ยังไม่ได้ส่ง
 • สีเขียว - งานที่ส่งแล้วหรือคะแนนคร่าวๆ
 • สีดำ - งานที่ส่งคืนแล้ว

สีอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับธีมของชั้นเรียนและไม่ได้ใช้ระบุสถานะงานหรือคะแนน

ป้อนคะแนนในหน้างานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน

 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้น แล้วคลิกที่งานจากนั้นดูงาน 

 4. หากต้องการเปิดและตรวจไฟล์ที่นักเรียนแนบมา ให้คลิกภาพขนาดย่อ

 5. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่คะแนนเต็ม ป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่ได้ให้คะแนนจากนั้นอัปเดต
  เปลี่ยนค่าเกรด
  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. ใส่คะแนนถัดจากชื่อนักเรียน ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ

 7. ป้อนคะแนนของนักเรียนคนอื่น

นักเรียนจะได้รับคะแนนเมื่อคุณส่งงานคืน คุณอาจส่งงานคืนในระหว่างเซสชันการให้คะแนนอื่นได้

ป้อนคะแนนในเครื่องมือให้คะแนน

คุณจะใช้เครื่องมือให้คะแนนของ Classroom เพื่อป้อนคะแนนและแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะได้ โปรดดูวิธีการใช้เครื่องมือให้คะแนนได้ในหัวข้อแสดงความคิดเห็นในงาน

คะแนนเต็มเริ่มต้นคือ 100 แต่เปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ที่มากกว่า 0 โดยคุณเปลี่ยนตัวส่วนของคะแนนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนตัวส่วนของคะแนนจะมีผลกับงานที่ยังไม่ได้ส่งคืนเท่านั้น ส่วนงานที่ส่งคืนแล้วจะยังมีตัวส่วนเท่าเดิม

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. คลิกการให้คะแนน ""
 3. ใส่คะแนนในส่วนคะแนน
  คลิก "เกรด"
หมายเหตุ: คุณจะส่งงานคืนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน
ดูประวัติการให้คะแนนและการส่งงาน

คุณจะดูการเปลี่ยนแปลงคะแนนของงาน รวมทั้งจำนวนครั้งที่นักเรียนส่งงานได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะงานที่ส่งแล้วและตัดเกรดแล้วเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคลิกที่งานจากนั้นดูงาน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4. คลิกดูประวัติ
  ดูประวัติ
แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้น แล้วคลิกที่งานจากนั้นดูงาน
 4. คลิกคะแนนที่ต้องการเปลี่ยนข้างชื่อนักเรียน
 5. ป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ
 6. (ไม่บังคับ) คลิกส่งคืนจากนั้นส่งคืนเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: นักเรียนจะดูคะแนนใหม่ได้เมื่อคุณส่งงานคืน

ส่งคืนงานหรือดาวน์โหลดคะแนน

นักเรียนแก้ไขไฟล์ที่แนบมากับงานไม่ได้จนกว่าคุณจะส่งคืน เมื่อคุณส่งงานคืน นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนหากเปิดการตั้งค่าไว้ คุณจะส่งงานคืนโดยให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนน และส่งคืนให้นักเรียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

ส่งงานคืนจากหน้างานของนักเรียน

นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้เมื่อคุณส่งงานคืน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคลิกที่งานจากนั้นดูงาน
 4. ถัดจากนักเรียนที่ต้องการส่งงานคืน ให้เลือกช่อง จากนั้น คลิกส่งคืน แล้วยืนยัน
  หมายเหตุ: หากต้องการใช้ตัวเลือกส่งคืน คุณจะต้องเลือกนักเรียนอย่างน้อย 1 คน
  คลิก "ส่งคืน"

หมายเหตุ: หากงานไม่สมบูรณ์ คุณจะส่งงานคืนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน ในกรณีนี้ สถานะคะแนนจะแสดงเป็น "มอบหมายแล้ว" หรือหากส่งล่าช้าจะแสดงเป็น "ยังไม่ได้ส่ง" และจะไม่มีข้อมูลในช่องคะแนน

ส่งงานคืนจากเครื่องมือให้คะแนน

นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้เมื่อคุณส่งงานคืน เครื่องมือให้คะแนนจะซิงค์ความคิดเห็นและคะแนนที่คุณให้ไว้กับ Classroom โปรดดูวิธีการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อแสดงความคิดเห็นในงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคลิกที่งานจากนั้นดูงาน
 4. เปิดงานของนักเรียน
 5. (ไม่บังคับ) ป้อนคะแนนหรือความคิดเห็น
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนงานของนักเรียน ให้คลิกส่งคืนที่มุมขวาบน
  ส่งคืน
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนงานให้นักเรียนหลายคน ให้ทำดังนี้
  1. ถัดจากส่งคืน ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นส่งคืนงานหลายรายการ
  2. ถัดจากชื่อของนักเรียนที่คุณต้องการส่งงานคืนให้ ให้เลือกช่องจากนั้นคลิกส่งคืน

คุณจะส่งคืนงานทั้งหมดพร้อมกันได้ระหว่างเซสชันการให้คะแนนอื่น

หมายเหตุ: หากงานไม่สมบูรณ์ คุณจะส่งงานคืนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน ในกรณีนี้ สถานะคะแนนจะแสดงเป็น "มอบหมายแล้ว" หรือหากส่งล่าช้าจะแสดงเป็น "ยังไม่ได้ส่ง" และจะไม่มีข้อมูลในช่องคะแนน

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนนมีดังนี้
 • คุณจะเห็นสถานะเสร็จสิ้น "" ถัดจากชื่อของนักเรียน แทนที่จะเห็นคะแนน
 • งานของนักเรียนจะมีสถานะส่งคืนแล้ว

คุณอาจเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวก่อนส่งงานคืน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้น แล้วคลิกที่งานจากนั้นดูงาน 
 4. ทางด้านซ้าย ให้เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งงานคืน
 5. คลิกส่งคืน แล้วยืนยัน
  คลิก "ส่งคืน"
ดาวน์โหลดคะแนน

หมายเหตุ: ลูกค้าบางกลุ่มจะส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปยัง SIS ได้โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณดาวน์โหลดคะแนนจาก Classroom ไปที่ Google ชีตหรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ได้ คุณจะพิมพ์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ หากต้องการสำเนาฉบับพิมพ์

ขณะนี้คุณจะดาวน์โหลดคะแนนได้ใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ดาวน์โหลดคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคลิกที่งานจากนั้นดูงาน
 4. ในหน้างานของนักเรียน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นคัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  ระบบจะสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ Classroom ในไดรฟ์
  ดาวน์โหลดเกรด

ดาวน์โหลดคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคลิกที่งานจากนั้นดูงาน
 4. ในหน้างานของนักเรียน ให้คลิกการตั้งค่า "" แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนสำหรับงาน 1 รายการ ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดของชั้นเรียน ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV

   ระบบจะบันทึกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false