Een cijfer geven aan een opdracht en de opdracht teruggeven

Dit artikel is voor docenten.

In Classroom kun je een cijfer geven, feedback geven of allebei. Je kunt ook opdrachten teruggeven zonder cijfer.

Je kunt werk nakijken en teruggeven op de volgende manieren:

 • Via de pagina 'Werk van leerlingen'.
 • Via de nakijktool van Classroom.
 • Via de pagina 'Cijfers'.

Zie Cijfers bekijken en beheren voor instructies voor de pagina 'Cijfers'.

Je kunt cijfers downloaden voor één opdracht of voor alle opdrachten in een lesgroep.

Opdrachten bekijken of toetscijfers importeren

Opdrachten van leerlingen bekijken

Voordat je de opdracht van een leerling bekijkt, kun je de status van het werk van leerlingen en het aantal leerlingen in elke categorie bekijken. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.
 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken
 4. Op de pagina Werk van leerlingen zie je de leerlingen (aantallen en namen) gegroepeerd op werkstatus:
  • Toegewezen: werk dat leerlingen nog moeten inleveren, inclusief ontbrekend of niet ingeleverd werk.
  • Ingeleverd: werk dat leerlingen hebben ingeleverd.
  • Beoordeeld: werk met een cijfer dat je hebt teruggegeven.
  • Teruggegeven: werk zonder cijfer dat je hebt teruggegeven.
  • (Optioneel) Als je de leerlingen per categorie wilt zien, klik je op Ingeleverd, Toegewezen, Beoordeeld of Teruggegeven.
 5. Klik links op de naam van een leerling om het ingeleverde werk van deze leerling te bekijken.
Cijfers importeren vanuit een toets in Google Formulieren

Als je cijfers wilt importeren, moet de toets in Formulieren de enige bijlage bij een opdracht zijn. 

Als het importeren van cijfers niet was ingeschakeld toen je de opdracht maakte, kun je de opdracht bewerken nadat deze is gepost en gemaakt door leerlingen. Zie Tips voor het gebruik van toetsen in Formulieren met Classroom voor meer informatie.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.

 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.

 4. Klik rechtsboven op Cijfers importeren.
 5. Klik op Importeren om te bevestigen. 
  De cijfers worden automatisch ingevuld voor de leerlingen.
  Opmerking: Als je cijfers importeert, worden al ingevoerde cijfers overschreven.
 6. (Optioneel) Als je cijfers wilt teruggeven, vink je het vakje aan naast elke leerling aan wie je het cijfer wilt teruggeven en klik je op Teruggeven.  
  Leerlingen zien hun cijfer in Classroom en Formulieren.

Cijfers invoeren, bekijken of wijzigen 

Als je een cijfer invoert, wordt dit gesynchroniseerd tussen de nakijktool, de pagina 'Cijfers' en de pagina 'Werk van leerlingen'. 

Als je opdrachten nakijkt, zie je wellicht dat het werk of de cijferstatus een bepaalde kleur heeft:

 • Rood: ontbrekend werk.
 • Groen: ingeleverd werk of voorlopig cijfer.
 • Zwart: teruggegeven werk.

Andere kleuren zijn gebaseerd op je lesgroepthema en geven niet de status van werk of cijfers aan.

Een cijfer invoeren op de pagina 'Werk van leerlingen'
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.

 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken

 4. Klik op de miniatuur om bestanden die door de leerling zijn toegevoegd te openen en bekijken.

 5. (Optioneel) De standaard puntwaarde is 100. Klik op de puntwaarde om deze te wijzigen. Voer een andere waarde in of selecteer Geen cijferand thenUpdaten.
  Cijferwaarde wijzigen
  Opmerking: Je kunt tot twee cijfers na de komma geven in Classroom. Als je meer dan twee cijfers na de komma invoert, wordt het cijfer afgerond tot twee cijfers na de komma. Als je bijvoorbeeld 88,725 invoert, wordt dit afgerond tot 88,73.

 6. Voer het cijfer in naast de naam van de leerling. Het cijfer wordt automatisch opgeslagen.

 7. Voer cijfers in voor eventuele andere leerlingen.

Leerlingen krijgen hun cijfer als je de opdracht teruggeeft. Je kunt de opdrachten ook tijdens een andere nakijksessie teruggeven.

Een cijfer invoeren in de nakijktool

Je kunt cijfers invoeren en je leerlingen gepersonaliseerde feedback geven met de nakijktool van Classroom. Zie Feedback geven op opdrachten voor instructies voor het gebruik van de nakijktool.

De standaard puntwaarde voor cijfers is 100 punten. De puntwaarde kan worden gewijzigd in elk geheel getal groter dan 0. Je kunt de puntwaarde altijd wijzigen. De gewijzigde puntwaarde geldt echter alleen voor opdrachten die nog niet zijn teruggegeven. De oorspronkelijke puntwaarde blijft gelden voor opdrachten die al zijn teruggegeven.

 1. Open de opdracht van een leerling in de nakijktool.
 2. Klik op Beoordelen "".
 3. Voer onder Cijfer het cijfer in.
  Klik op Cijfer
Opmerking: Je kunt een opdracht teruggeven zonder cijfer.
De cijfer- en inlevergeschiedenis van een opdracht bekijken

Je kunt zien hoe het cijfer voor een opdracht is gewijzigd en hoe vaak een leerling een opdracht heeft ingeleverd.

Belangrijk: Deze functie is alleen beschikbaar voor ingeleverde en nagekeken opdrachten.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 3. Klik links op de naam van de leerling.
 4.  Klik op Geschiedenis bekijken.
  Geschiedenis bekijken
Een cijfer wijzigen

Je kunt een cijfer wijzigen nadat je een opdracht hebt teruggegeven aan een leerling. Leerlingen kunnen hun werk ook aanvullen en de opdracht opnieuw inleveren. Je kunt het cijfer vervolgens wijzigen en de opdracht opnieuw teruggeven.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.
 3. Klik bovenaan op Schoolwerk and thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik naast de naam van een leerling op het cijfer dat je wilt wijzigen.
 5. Voer een nieuw cijfer in.
  Het nieuwe cijfer wordt automatisch opgeslagen.
 6. (Optioneel) Klik op Teruggevenand thenTeruggeven om te bevestigen.

Opmerking: De leerling kan het nieuwe cijfer zien als je de opdracht teruggeeft.

Werk teruggeven of cijfers downloaden

Leerlingen kunnen bestanden die aan een opdracht zijn gekoppeld pas bewerken nadat je ze hebt teruggegeven. Als je werk teruggeeft, krijgen leerlingen een melding als deze zijn ingeschakeld. Je kunt werk, met of zonder cijfer, teruggeven aan één leerling of aan meerdere leerlingen tegelijk.

Een opdracht teruggeven op de pagina 'Werk van leerlingen'

Leerlingen zien hun cijfers als je de opdracht teruggeeft. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.
 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Vink het vakje aan naast elke leerling aan wie je de opdracht wilt teruggeven and then klik op Teruggeven en bevestig dit.
  Opmerking: Je moet een of meer leerlingen selecteren voordat je op Teruggeven kunt klikken.
  Klik op Teruggeven

Opmerking: Als een opdracht niet helemaal af is, kun je deze teruggeven zonder cijfer. De status van het cijfer wordt dan 'Toegewezen' (of 'Ontbrekend' als de inleverdatum voorbij is) en het cijferveld is leeg.

Een opdracht teruggeven via de nakijktool

Leerlingen zien hun cijfers als je de opdracht teruggeeft. De nakijktool synchroniseert je feedback en cijfers met Classroom. Zie Feedback geven op opdrachten voor instructies om feedback te geven.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.
 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Open de opdracht van een leerling.
 5. (Optioneel) Voer een cijfer of feedback in.
 6. (Optioneel) Als je het werk van de leerling wilt teruggeven, klik je rechtsboven op Teruggeven.
  Teruggeven
 7. (Optioneel) Ga als volgt te werk om werk terug te geven aan meerdere leerlingen:
  1. Klik naast Teruggeven op de pijl omlaag ""and thenMeerdere ingeleverde opdrachten teruggeven.
  2. Vink het vakje aan naast de leerlingen aan wie je de opdracht wilt teruggevenand thenklik op Teruggeven.

Je kunt alle opdrachten ook tijdens een andere nakijksessie teruggeven.

Opmerking: Als een opdracht niet helemaal af is, kun je deze teruggeven zonder cijfer. De status van het cijfer wordt dan 'Toegewezen' (of 'Ontbrekend' als de inleverdatum voorbij is) en het cijferveld is leeg.

Een opdracht zonder cijfer teruggeven
Als je een opdracht zonder cijfer teruggeeft, gebeurt het volgende: 
 • In plaats van een cijfer zie je Klaar "" naast de naam van de leerling.
 • De opdracht van de leerling wordt gemarkeerd als Teruggegeven.

Voordat je de opdracht teruggeeft, kun je een privéreactie toevoegen. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.
 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken
 4. Vink links het vakje aan naast elke leerling aan wie je de opdracht wilt teruggeven.
 5. Klik op Teruggeven en bevestig dit. 
  Klik op Teruggeven
Cijfers downloaden 

Opmerking: Bepaalde klanten kunnen cijfers rechtstreeks vanuit Classroom exporteren naar hun LIS. Meer informatie

Je kunt cijfers uit Classroom downloaden naar Google Spreadsheets of naar een bestand met door komma's gescheiden waarden (csv). Als je een gedrukt exemplaar van de cijfers nodig hebt, kun je het gedownloade bestand afdrukken.

Momenteel kun je alleen cijfers downloaden met de computerversie van Classroom.

Cijfers downloaden naar Spreadsheets

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.
 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik op de pagina Werk van leerlingen op Instellingen ""and thenAlle cijfers naar Google Spreadsheets kopiëren.

  De spreadsheet wordt gemaakt in je Classroom-map in Drive.
  Cijfers downloaden

Cijfers downloaden naar een csv-bestand

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep.
 3. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik op de pagina Werk van leerlingen op Instellingen "" en kies een optie:
  • Als je de cijfers van één opdracht wilt downloaden, selecteer je Deze cijfers als csv-bestand downloaden.
  • Als je alle cijfers voor de lesgroep wilt downloaden, selecteer je Alle cijfers als csv-bestand downloaden.

   Het bestand wordt opgeslagen op je computer.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?