Wystawianie ocen i zwracanie projektów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Już wkrótce: porządkowanie dziennika ocen według okresów oceniania, takich jak kwartały lub semestry, i wyświetlanie ogólnych ocen z poszczególnych okresów.

W Classroom możesz wystawić ocenę liczbową, dodać tylko komentarz lub zrobić i to, i to. Możesz też zwracać projekty bez ocen.

Wpisywać oceny i zwracać projekty możesz w tych miejscach:

 • strona Zadania uczniów,
 • narzędzie do oceniania,
 • strona Oceny.

Instrukcje dotyczące strony Oceny znajdziesz w artykule Wyświetlanie lub aktualizowanie dziennika ocen.

Wyświetlanie projektów i importowanie ocen

Wyświetlanie projektów uczniów

Przed wyświetleniem projektów uczniów możesz sprawdzić stan ich zadań oraz liczbę uczniów w każdej kategorii. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 4. Na stronie Zadania uczniów znajdziesz liczbę i nazwiska uczniów pogrupowane według stanu zadania:
  • Przypisane – zadania, które uczniowie muszą oddać, w tym zadania brakujące i nieprzesłane;
  • Oddane – zadania oddane przez uczniów;
  • Ocenione – ocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone;
  • Zwrócone – nieocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone.
  • (Opcjonalnie) Aby zobaczyć uczniów w danej kategorii, kliknij Oddane, Przypisane, Ocenione lub Zwrócone.
 5. Aby wyświetlić zadanie przesłane przez ucznia, po lewej stronie kliknij jego nazwisko.
Importowanie ocen z testu w Formularzach Google

Aby można było importować oceny, test w Formularzach musi być jedynym załącznikiem do projektu.

Jeśli podczas tworzenia projektu nie włączono importowania ocen, możesz zmienić projekt po jego opublikowaniu i ukończeniu go przez uczniów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki dotyczące używania testów z Formularzy w Classroom.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.

 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.

 4. W prawym górnym rogu kliknij Importuj oceny.
 5. Kliknij Importuj, by potwierdzić. 
  Oceny pojawią się automatycznie przy nazwiskach uczniów.
  Uwaga: zaimportowanie ocen powoduje zastąpienie wszystkich wcześniej wpisanych ocen.
 6. (Opcjonalnie) Aby zwrócić oceny, zaznacz pole obok nazwiska każdego ucznia, któremu chcesz przesłać ocenę, i kliknij Zwróć.  
  Uczniowie będą widzieć swoje oceny w Classroom i Formularzach.

Wpisywanie, sprawdzanie i zmienianie ocen

Wpisana przez Ciebie ocena synchronizuje się też w narzędziu do oceniania, na stronie Oceny i na stronie Zadania uczniów. 

Gdy oceniasz projekty, możesz zauważyć, że stany zadań lub ocen są oznaczane kolorami:

 • czerwony – brakujące zadanie,
 • zielony – przesłane zadanie lub ocena robocza,
 • czarny – zwrócone zadanie.

Inne kolory mają związek z motywem zajęć i nie wskazują stanów zadań ani ocen.

Wpisywanie ocen na stronie Zadania uczniów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.

 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.

 4. Aby otworzyć i sprawdzić plik załączony przez ucznia, kliknij miniaturkę.

 5. (Opcjonalnie) Domyślna liczba punktów to 100. Aby ją zmienić, kliknij liczbę punktów. Wpisz nową wartość lub wybierz Bez oceny a potem Aktualizuj.
  Zmień ocenę
  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.

 6. Wpisz ocenę obok nazwiska ucznia. Zapisze się ona automatycznie.

 7. Wpisz oceny dla pozostałych uczniów.

Uczniowie otrzymają oceny, gdy zwrócisz ich projekty. Projekty możesz zwrócić podczas innej sesji oceniania.

Wpisywanie oceny w narzędziu do oceniania

Nowe narzędzie do oceniania w Classroom pozwala wpisywać oceny i przekazywać uczniom spersonalizowane komentarze. Instrukcje używania narzędzia do oceniania znajdziesz w artykule Dodawanie komentarzy do projektów.

Domyślną maksymalną liczbą punktów do zdobycia za projekt jest 100, ale można zmienić to ustawienie na dowolną liczbę całkowitą większą od zera. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia możesz w każdej chwili zmienić. Zmiany punktacji wpływają tylko na projekty, które nie zostały zwrócone. W zwróconych projektach jest zachowywana pierwotna liczba punktów.

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Kliknij Ocenianie Ocenianie.
 3. Wpisz ocenę w sekcji Ocena.
  Kliknij Ocena
Uwaga: możesz zwracać projekty bez oceny.
Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniła się ocena za projekt i ile razy uczeń go przesłał.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku oddanych i ocenionych projektów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 3. Po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia.
 4.  Kliknij Zobacz historię.
  Zobacz historię
Zmienianie oceny

Po zwróceniu projektu uczniowi możesz nadal zmienić wystawioną ocenę. Uczniowie mogą też edytować i dokończyć projekt, a następnie oddać go jeszcze raz. Możesz wtedy zmienić ocenę i ponownie zwrócić projekt.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 4. Obok nazwiska ucznia kliknij ocenę, którą chcesz zmienić.
 5. Wpisz nową wartość.
  Nowa ocena zapisze się automatycznie.
 6. (Opcjonalnie) Kliknij Zwróć a potem Zwróć, by potwierdzić.

Uwaga: uczeń może wyświetlić swoją nową ocenę, gdy zwrócisz jego projekt.

Zwracanie zadań i eksportowanie ocen

Uczniowie nie mogą edytować plików dołączonych do projektu, dopóki go nie zwrócisz. Gdy to zrobisz, uczniowie otrzymają powiadomienia (jeśli mają je włączone). Zadania możesz zwrócić z oceną albo bez niej, jednemu uczniowi lub ich grupie.

Zwracanie projektu na stronie Zadania uczniów

Uczniowie mogą wyświetlić oceny, gdy zwrócisz ich projekty.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 4. Obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekty, zaznacz pola wyboru a potem kliknij Zwróć i potwierdź.
  Uwaga: aby użyć opcji Zwróć, musisz wybrać co najmniej jednego ucznia.
  Kliknij Zwróć

Uwaga: jeśli projekt jest nieukończony, możesz go zwrócić bez oceny. W takim przypadku stan oceny to Przypisane (lub Nieoddane, jeśli termin minął), a pole oceny jest puste.

Zwracanie projektu w narzędziu do oceniania

Uczniowie mogą wyświetlić oceny, gdy zwrócisz ich projekty. Narzędzie do oceniania synchronizuje Twoje komentarze i oceny z Classroom.Instrukcje dodawania komentarzy znajdziesz w artykule Dodawanie komentarzy do projektów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 4. Otwórz projekt ucznia.
 5. (Opcjonalnie) Wpisz ocenę lub komentarz.
 6. (Opcjonalnie) Aby zwrócić zadanie ucznia, w prawym górnym roku kliknij Zwróć.
  Zwróć
 7. (Opcjonalnie) Aby zwrócić zadania wielu uczniom:
  1. Obok Zwróć kliknij strzałkę w dół "" a potem Zwróć wiele zadań.
  2. Obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekty, zaznacz pola wyboru a potem kliknij Zwróć.

Możesz zwrócić wszystkie projekty razem podczas kolejnej sesji oceniania.

Uwaga: jeśli projekt jest nieukończony, możesz go zwrócić bez oceny. W takim przypadku stan oceny to Przypisane (lub Nieoddane, jeśli termin minął), a pole oceny jest puste.

Zwracanie nieocenionego projektu
Jeśli zwrócisz nieoceniony projekt:
 • Obok nazwiska ucznia zamiast oceny wyświetla się napis Gotowe "".
 • Projekt ucznia ma oznaczenie Zwrócone.

Przed zwróceniem projektu możesz dodać do niego prywatny komentarz.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 4. Zaznacz pola obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekt.
 5. Kliknij Zwróc i potwierdź.
  Kliknij Zwróć
Eksportowanie ocen

Uwaga: jeśli Twoja szkoła zarejestruje się w programie wersji beta, będzie można przekazywać oceny bezpośrednio z Classroom do systemu informacji o uczniach. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule o rejestrowaniu się w programach wersji beta.

Oceny możesz wyeksportować z Classroom do pliku Arkuszy Google lub pliku CSV.

Obecnie oceny można eksportować tylko w komputerowej wersji Classroom.

Eksportowanie ocen do pliku Arkuszy

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 4. Na stronie Zadania uczniów kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy Google.

  Arkusz zostanie utworzony w folderze Classroom na Dysku.
  Pobierz oceny

Eksportowanie ocen do pliku CSV

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 4. Na stronie Zadania uczniów kliknij Ustawienia Ustawienia i wybierz opcję:
  • Pobierz te oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać oceny za jeden projekt.
  • Pobierz wszystkie oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać wszystkie oceny za projekty i pytania z zajęć.

   Plik zapisze się na Twoim komputerze.

Powiązane artykuły 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?