Wystawianie ocen i zwracanie projektów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Classroom obsługuje różne metody oceniania. Możesz podać ocenę liczbową, napisać komentarz lub użyć kombinacji obu tych metod.

Sprawdzić stan zadania ucznia i wpisać ocenę liczbową możesz na stronie Zadania uczniów lub Oceny.

Napisać komentarz, wpisać ocenę lub wykonać obie te czynności możesz też za pomocą narzędzia do oceniania. Instrukcje używania narzędzia do oceniania znajdziesz w artykule Dodawanie komentarzy do projektów.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia mają stronę Zadania, zapoznaj się z tym artykułem.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania

Jeśli nie masz strony Zadania, przejdź tutaj.

Wyświetlanie projektów uczniów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 4. Na stronie Zadania uczniów znajdziesz następujące informacje:
  • Oddane – liczba i nazwiska uczniów, którzy oddali zadanie.
  • Przypisane – liczba i nazwiska uczniów, którzy jeszcze nie oddali zadania.
   Jeśli uczeń wycofa oddane zadanie, będzie ono oznaczone jako Przypisane.
  • Ocenione – liczba i nazwiska uczniów, którym zwrócono ocenione zadania (jeśli projekt podlega ocenie).
  • Zwrócone – liczba i nazwiska uczniów, którym zwrócono zadania (jeśli projekt nie podlega ocenie).
   (Opcjonalnie) Kliknij Oddane, Przypisane, Ocenione lub Zwrócone, by wyświetlić listę uczniów z danej kategorii.
 5. Aby wyświetlić zadanie przesłane przez ucznia, po lewej stronie kliknij jego nazwisko.
Wpisywanie ocen na stronie Zadania uczniów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.

 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?

 4. Aby otworzyć i sprawdzić plik załączony przez ucznia, kliknij miniaturkę.

 5. (Opcjonalnie) Domyślna wartość punktowa to 100. Aby ją zmienić, kliknij wartość punktową. Wpisz nową wartość lub wybierz Bez oceny a potem Aktualizuj.
  Zmień ocenę
  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.

 6. Wpisz ocenę obok nazwiska ucznia. Ocena zostanie zapisana automatycznie.

 7. Jeśli trzeba, wpisz oceny dla innych uczniów.

Aby powiadomić uczniów o ocenie, musisz zwrócić im projekt. Projekty możesz zwrócić podczas innej sesji.

Wpisywanie oceny w narzędziu do oceniania

Nowe narzędzie do oceniania w Classroom pozwala wpisywać oceny i przekazywać uczniom spersonalizowane komentarze. Informacje na temat używania narzędzia do oceniania znajdziesz w artykule Dodawanie komentarzy do projektów.

Domyślną maksymalną liczbą punktów do zdobycia za projekt jest 100, ale można zmienić to ustawienie na dowolną liczbę całkowitą większą od zera. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia możesz w każdej chwili zmienić. Zmiany punktacji wpływają tylko na projekty, które nie zostały zwrócone. W zwróconych projektach jest zachowywana pierwotna liczba punktów.

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. W sekcji Ocena wpisz ocenę.
  Kliknij Ocena
Uwaga: projekty możesz zwracać uczniom bez oceny.
Importowanie ocen z testu w Formularzach Google

Aby można było importować oceny, test w Formularzach musi być jedynym załącznikiem do projektu. 

Jeśli podczas tworzenia projektu nie włączono importowania ocen, możesz zmienić projekt po jego opublikowaniu i ukończeniu go przez uczniów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki dotyczące używania testów z Formularzy w Classroom.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.

 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?

 4. W prawym górnym rogu kliknij Importuj oceny.
 5. Kliknij Importuj, aby potwierdzić. 
  Oceny pojawią się automatycznie przy nazwiskach uczniów.
  Uwaga: zaimportowanie ocen powoduje zastąpienie wszystkich wcześniej wpisanych ocen.
 6. Zaznacz pola obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekty, i kliknij Zwróć
  Uczniowie będą widzieć swoje oceny w Classroom i Formularzach.

Zwracanie projektu na stronie Zadania uczniów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 4. Zaznacz pola obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekty, i kliknij Zwróć.
  Kliknij Zwróć
 5. Aby potwierdzić, kliknij ponownie Zwróć.

Gdy zwrócisz projekt, uczniowie otrzymają e-maila lub powiadomienie na urządzeniu mobilnym, jeśli mają skonfigurowane takie powiadomienia.

Uwaga: projekty możesz zwracać uczniom bez oceny. 

Zwracanie projektu w narzędziu do oceniania
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 4. Otwórz projekt ucznia.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Zwróć.
  Zwróć

Gdy skończysz ocenianie, narzędzie do oceniania zsynchronizuje Twoje komentarze i oceny z Classroom.

Zwracanie nieocenionych projektów
Jeśli nie używasz narzędzia do oceniania w Classroom lub jeśli projekt nie wymaga oceny, możesz go skonfigurować jako Bez oceny.
Punkty
Uczniowie po ukończeniu zadania klikają Oddaj lub Oznacz jako zrobione w projekcie. Zobacz Przesyłanie projektu.

Uwaga: jeśli uczeń nie kliknie Oddaj lub Oznacz jako zrobione przed terminem, projekt zostanie oznaczony jako „Nieoddany”. Jeśli nie ma podanego terminu, projekt jest oznaczony jako „Przypisany”.

Następnie możesz sprawdzić zadania uczniów i zwrócić je.

Zwracanie nieocenionego projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 4. Zaznacz pola obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekty, i kliknij Zwróć
  Kliknij Zwróć
 5. Aby potwierdzić, kliknij ponownie Zwróć.
Zmienianie oceny

Po zwróceniu projektu uczniowi możesz nadal zmienić wystawioną ocenę. Uczniowie mogą też edytować i dokończyć projekt, a następnie oddać go jeszcze raz. Możesz wtedy zmienić ocenę i zwrócić projekt ponownie.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 4. Kliknij ocenę, którą chcesz zmienić.
 5. Wpisz nową wartość.
  Nowa ocena zostanie zapisana automatycznie.
 6. (Opcjonalnie) Kliknij Zwróć a potem ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.

Uwaga: aby poinformować uczniów o nowych ocenach, musisz ponownie zwrócić projekty.

Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniła się ocena za projekt i ile razy uczeń go przesłał.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku oddanych i ocenionych projektów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 3. Po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia.
 4.  Kliknij Zobacz historię.
  Zobacz historię
Eksportowanie ocen 

Uwaga: jeśli Twoja szkoła zarejestruje się w programie wersji beta, będzie można przekazywać oceny bezpośrednio z Classroom do systemu informacji o uczniach. Szczegółowe informacje znajdziesz w formularzu rejestracyjnym programu wersji beta.

Oceny możesz wyeksportować z Classroom do Arkuszy Google lub pliku CSV.

Obecnie oceny można eksportować tylko w komputerowej wersji Classroom.

Eksportowanie ocen do Arkuszy

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 4. Na stronie Zadania ucznia kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy Google.

  Arkusz zostanie utworzony w folderze Classroom na Dysku.
  Pobierz oceny

Eksportowanie ocen do pliku CSV

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 4. Na stronie Zadania uczniów kliknij Ustawienia Ustawienia i wybierz opcję:
  • Pobierz te oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać oceny za jeden projekt.
  • Pobierz wszystkie oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać wszystkie oceny za projekty i pytania z zajęć.

   Plik zostanie zapisany na Twoim komputerze.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania

Wyświetlanie zadań uczniów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Na stronie Zadania uczniów możesz przejrzeć stan projektów uczniów:
  • Oddane – przesłane zadania, które nie zostały jeszcze przez Ciebie ocenione ani zwrócone.
  • Przypisane – brakujące lub nieprzesłane zadania.
  • Ocenione – ocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone.
  • Zwrócone – nieocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone.
  • (Opcjonalnie) Kliknij Oddane, Przypisane, Ocenione lub Zwrócone, by wyświetlić listę uczniów z danej kategorii.

  Uwaga: jeśli uczeń wycofa zadanie, będzie ono liczone jako Przypisane.

 4. Kliknij nazwisko ucznia, aby wyświetlić jego oddaną pracę.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Instrukcje a potem Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Wystawianie ocen i zwracanie projektów

W każdym dokumencie na Dysku możesz wprowadzać zmiany i dodawać komentarze. Wszystko zostanie automatycznie zapisane, a uczeń będzie mógł przejrzeć Twoje uwagi, gdy ponownie otworzy dokument.

Uczniowie nie mogą edytować żadnych plików załączonych do projektu, który został oddany, dopóki nauczyciel go nie zwróci.

Ocenianie projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Aby otworzyć i sprawdzić plik załączony przez ucznia, kliknij miniaturkę.
 4. (Opcjonalnie) Domyślna wartość punktowa to 100. Aby ją zmienić, kliknij wartość punktową. Wpisz nową wartość lub wybierz Bez oceny a potem Aktualizuj.
 5. Obok nazwiska ucznia kliknij Wpisz ocenę i dodaj ocenę.

  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.

 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
 7. Możesz też wpisać oceny dla innych uczniów.

Uwaga: oceny są zapisywane automatycznie. Aby powiadomić uczniów o ocenie, musisz zwrócić im projekt. Projekty możesz zwrócić podczas innej sesji. Komentarze prywatne wpisane podczas oceniania nie są jednak zapisywane, chyba że od razu zwrócisz projekt.

Ocenianie testu w Formularzach Google i zwracanie go uczniom

 1. Jeśli projekt zawiera test w Formularzach Google i podczas jego tworzenia zostało włączone importowanie ocen, kliknij Importuj oceny.
 2. Kliknij Importuj, aby potwierdzić.

  Uwaga: importowanie ocen spowoduje zastąpienie wszystkich wpisanych wcześniej ocen.

  Przy nazwiskach uczniów będzie wyświetlane autouzupełnianie ocen.

 3. Aby zwrócić oceny uczniom, kliknij Zwróć.

  Uczniowie mogą też wyświetlać swoje oceny w Formularzach.

Uwaga: jeśli podczas tworzenia projektu nie włączysz importowania ocen, możesz edytować projekt, aby włączyć tę funkcję po jego opublikowaniu i ukończeniu go przez uczniów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Edytowanie projektu.

Zwracanie zadania

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Zaznacz pola obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekty, i kliknij Zwróć.
 4. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia a potem Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
 5. Aby potwierdzić, kliknij ponownie Zwróć.

Uwaga: gdy zwrócisz projekt, uczniowie otrzymają e-maila lub powiadomienie na urządzeniu mobilnym, jeśli mają skonfigurowane takie powiadomienia.

Zwracanie nieocenionych projektów
Jeśli nie używasz narzędzia do oceniania w Classroom lub jeśli projekt nie wymaga oceny, możesz go skonfigurować jako Bez oceny.
Punkty

Uczniowie po ukończeniu zadania klikają Oddaj lub Oznacz jako zrobione w projekcie. Zobacz Przesyłanie projektu.

Uwaga: jeśli uczeń nie kliknie Oddaj lub Oznacz jako zrobione przed terminem, projekt zostanie oznaczony jako „Nieoddany”. Jeśli nie ma podanego terminu, projekt jest oznaczony jako „Przypisany”.

Następnie możesz sprawdzić zadania uczniów i zwrócić je.

Zwracanie nieocenionego projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Po lewej stronie zaznacz pola obok nazwisk uczniów, którym chcesz zwrócić projekty, i kliknij ZwróćKliknij Zwróć
 4. Aby potwierdzić, kliknij ponownie Zwróć.
Zmienianie oceny

Po zwróceniu projektu uczniowi możesz nadal zmienić wystawioną ocenę. Uczniowie mogą też edytować i dokończyć projekt, a następnie oddać go jeszcze raz. Możesz wtedy zmienić ocenę i ponownie zwrócić projekt.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij ocenę, którą chcesz zmienić.
 4. Wpisz nową wartość.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia a potem Dodaj prywatny komentarz.
 6. Wpisz swój komentarz a potem kliknij Opublikuj.

Uwaga: nowa ocena zostanie zapisana automatycznie. Aby poinformować uczniów o nowych ocenach, musisz ponownie zwrócić projekty.

Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniła się ocena za projekt i ile razy uczeń go przesłał.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku oddanych i ocenionych projektów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij nazwisko ucznia a potem Zobacz historię.
Eksportowanie ocen

Uwaga: jeśli Twoja szkoła zarejestruje się w programie wersji beta, będzie można przekazywać oceny bezpośrednio z Classroom do systemu informacji o uczniach. Szczegółowe informacje znajdziesz w formularzu rejestracyjnym programu wersji beta.

Oceny możesz wyeksportować z Classroom do Arkuszy Google lub pliku CSV.

Obecnie oceny można eksportować tylko w komputerowej wersji Classroom.

Eksportowanie ocen do Arkuszy

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy Google.

  Arkusz zostanie utworzony w folderze Classroom na Dysku.

Eksportowanie ocen do pliku CSV

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia i wybierz opcję:
  • Pobierz te oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać oceny za jeden projekt.
  • Pobierz wszystkie oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać wszystkie oceny za projekty i pytania z zajęć.
   Plik zostanie zapisany na Twoim komputerze.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?