Bütçe yönetimi

Bütçe yönetimi hakkında

Reklamcılık harcamalarınızın yönetimini e-tablolar ve ayrı arama kampanyalarından DoubleClick Search'teki Bütçe yönetimine yükseltin.

Bütçe yönetimi, kampanyaları işletme yapınızı veya iş kollarınızı yansıtan gruplar halinde düzenlemenize, belirli bir hedefe ve zaman çizelgesine dayalı tahmini harcamayı görüntülemenize, harcamayı ayırmanıza ve bütçe ilerleme hızı ile performans hakkında raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Büyük olasılıkla, kuruluşunuzu yansıtacak şekilde kampanyalarınızı adlandırmanıza, etiketler uygulamanıza veya özel iş verilerinizi DS'ye eklemenize rağmen verileri DoubleClick Search'ün dışına aktarmadan bütçelerinizi sorunsuz şekilde bir bütün olarak izleyememiş ve bunlar hakkında raporlar oluşturamamışsınızdır. Bütçe yönetimi, gerçek ve tahmini bütçe ilerleme hızını görüntülemek ve her bütçe grubunun performansını ayrıntılı şekilde incelemek için DS'de kalmanıza olanak tanır. 

DoubleClick Search, kampanya bütçelerinizi ayarlamaz veya değiştirmez. Hedef harcamanıza ulaşmak için her bir kampanyanın bütçesini ayarlamanız veya düzenlemeniz gerekir.

Kampanyaları bütçe grupları halinde düzenleme

DoubleClick Search'te haftalık, üç aylık veya yıllık bütçelerinizi yönetmek için öncelikle kampanyalarınızı aynı reklamcılık odağı, marka veya iş kolu (ör. el aletleri veya lüks oteller) temelinde bütçe grupları halinde düzenleyin.

Bütçe grupları, desteklenen herhangi bir arama motoru hesabından kampanyalar içerebilir. AdWords, Bing Ads ve Yahoo! Japan'deki kampanyalar, aynı para birimini kullandıkları sürece birlikte gruplanabilir. 

Bütçe grubu çok sayıda kampanya içerebilirken, bir kampanya aynı anda yalnızca bir bütçe grubuna ait olabilir.

Bir kampanya grubu oluşturduktan sonra, zaman çizelgesi belirleyebilir, bütçe tanımlayabilir ve bütçe planında hedefler ayarlayabilirsiniz. Her bir grupta bir dizi bütçe planı oluşturabilirsiniz. Diğer bir deyişle, grubun bütçe planları çakışamaz.

Diagram of 2 budget groups in an advertiser. Each budget group contains 3 or 4 campaigns and 2 or 3 quarterly budget plans impact campaign budgets

Bütçe planlarında harcamayı ayarlama

Temel olarak bir bütçe planı, harcamak istediğiniz tutarı ve bütçenin harcanacağı ve reklamcılık hedeflerinizin gerçekleştirileceği bir zaman aralığını (hafta, ay, çeyrek, yıl) belirtir.

Plan, ayrıntıları görselleştirip bütçe ilerleme hızını görüntülemenize yardımcı olacak bir bütçe ilerleme hızı grafiğini ve ayırma tablosunu içerir. Grafikleri ve ayırma tablosunu, harcamak istediğiniz bir tutara göre performansı izlemek ve raporlamak, plan segmentleri için harcama tahminlerini görüntülemek ve farklı haftalık veya günlük ayırmaları ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Tek tek kampanya bütçelerini, teklifleri ve teklif ayarlamalarını manuel olarak ayırmak ve ayarlamak istemiyorsanız, bir bütçe teklif stratejisi kullanarak DoubleClick Search'ün kısıtlamalarla bunları yönetmesine izin verebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

Example budget pacing chart with actual, estimated, and target spend

Bütçe ilerleme hızı grafiği, bir plan süresince tahmini, hedef ve gerçekleşen harcamayı grafik olarak gösterir.  

Bütçe ayırma tablosu

Bütçe ayırma tablosu, hafta veya güne göre segmentlere ayrılmış şekilde, tahmini ve gerçek kümülatif tutarlarla planın tarih aralığını ve seçilen hedefi (gelir, tıklamalar veya dönüşümler) gösterir.

 

Budget allocation table in new budget plan.  $750000 allocated weekly from April 1 to April 30.

Unutmayın:  

  • DoubleClick Search, performansı tahmin etmek için geçmiş performans verilerini kullanır ve her bütçe planında ayırmalar için yalnızca öneride bulunur
  • Kümülatif haftalık veya günlük hedef harcama tutarları arasındaki farktan, önerilen haftalık veya günlük ayırma tutarlarını elde edebilirsiniz. Önerilen ayırmalardan birini veya birçoğunu geçersiz kılmak isterseniz, tabloda farklı tutarlar belirtebilirsiniz.

Bütçe yönetiminde raporlama

DoubleClick Search, tüm bütçe gruplarının performansı, bağımsız bütçe grupları ve planlar hakkında raporlar oluşturarak gerçek bütçeyi hedefli bütçelerinizle karşılaştırmanıza olanak tanır.  Bütçe raporlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yalnızca Bütçe yönetimi sayfasından bütçe grubu performansı hakkında rapor oluşturabilirsiniz.

Bütçe yönetiminin avantajları

Bütçe yönetiminin avantajları şunlardır:

  • Bir reklamverendeki tüm bütçe grupları için hedef, tahmini harcama ve temel performans göstergelerinin (EBM veya gelir gibi) grafikleri sayesinde bütçeyi ve performans ilerleme hızını hızlı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
  • Tüm bütçe gruplarını, bütçe planlarını ve bunların bir reklamveren içindeki performanslarını listeleyen rapor tabloları.
  • Harcama ve diğer hedefleri tahmin etmek için geçmiş performans verilerinin ve hedeflerin kullanımı.
  • Bir planda hedef harcamaya ulaşılıp ulaşılamayacağını belirten, farklı hedefler ve ayırmalar için tahmini kümülatif harcama.
  • Optimum bütçe ayırmayla ilgili görüşler geliştirmenize ve harcama hızınızı görüntülemenize yardımcı olmak için günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık bütçe raporları.
Bütçe yönetimi, harcamanız için raporlama aracı olarak Bütçe ilerleme hızı raporlarının yerini alacaktır.
Sonraki adımlar:
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?