Thêm quản trị viên

G Suite nay có tên là Google Workspace. Tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành mọi công việc – nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Google Workspace.

Quản trị viên quản lý các dịch vụ của Google Workspace trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên có thể thiết lập chính sách bảo mật, tạo nhóm và quản lý người dùng. Ít nhất một trong số các người dùng của bạn phải là quản trị viên.

Tạo quản trị viên

Sau khi thêm một người dùng, bạn có thể đặt người dùng đó làm quản trị viên:

  1. Đăng nhập vào Google Domains bằng Tài khoản Google quản lý miền của bạn.
  2. Chọn tên miền của bạn.
  3. Nhấp vào Email.
  4. Trong phần "Thêm hoặc xóa người dùng khỏi Google Workspace", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa bên cạnh người dùng mà bạn muốn đặt làm quản trị viên.
  5. Từ trình đơn thả xuống "Loại quyền", hãy đổi từ Người dùng thành Quản trị viên.
  6. Nhấp vào Lưu.

Tùy chỉnh vai trò quản trị viên

Khi bạn tạo một quản trị viên lần đầu tiên, người này sẽ được cấp trạng thái quản trị viên cấp cao. Quản trị viên cấp cao có quyền sử dụng tất cả các tính năng của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Bạn cũng có thể phân những vai trò cụ thể cho một quản trị viên, nhưng ít nhất một trong số các người dùng của bạn phải là quản trị viên cấp cao.

Mẹo dành cho quản trị viên

Khôi phục mật khẩu: Nếu không đăng nhập được vào tài khoản quản trị viên của mình, thì bạn có thể đặt lại mật khẩu. Sau đó, một mật khẩu tạm thời sẽ được gửi đến địa chỉ email phụ hoặc số điện thoại của bạn.

Bảo mật: Quản trị viên có thể thực thi các chính sách bảo mật để bảo vệ miền và dữ liệu người dùng của bạn. Tìm hiểu thêm.

Thêm người dùng và thông tin thanh toán: Mặc dù quản trị viên có thể quản lý người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, nhưng việc thêm người dùngthay đổi về thông tin thanh toán thì được quản lý trong tài khoản Google Domains xử lý miền của bạn.

Google Groups: Bằng cách đặt người dùng vào một đơn vị tổ chức, quản trị viên có thể dễ dàng bật và tắt dịch vụ cho nhóm người dùng. Tìm hiểu thêm.

Thiết bị di động: Bạn có thể quản lý nhóm thiết bị di động từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false