Xem miền của bạn

Để tìm miền của mình, bạn có thể dùng tên miền đã đăng ký để đăng nhập vào Google Domains. Phần "Các miền của tôi" liệt kê từng miền bạn sở hữu. Để xem thông tin chi tiết của một miền, hãy chọn miền đó.

Bạn không tìm được miền của mình? Hãy xem bài viết Làm cách nào để tìm miền đã đăng ký?

Tổng quan về miền

Phần tổng quan về miền có những thông tin chung như:

  • Các dịch vụ của Google 
  • Chế độ quyền riêng tư
  • Thông tin thanh toán

Cài đặt đăng ký

Bạn có thể quản lý, kiểm tra và thay đổi các chế độ quyền riêng tư và bảo mật:

Hệ thống tên miền 

Bạn có thể xem và thay đổi Hệ thống tên miền (DNS) của mình. Bạn cũng có thể:

Trang web 

Sau đây là một số cách để bạn quản lý lưu lượng truy cập vào miền của mình:

Email

Thiết lập dịch vụ email cho miền của bạn.

Báo cáo

Các bản báo cáo hỗ trợ bạn tìm ra những yếu tố giúp tăng số người truy cập từ Google Tìm kiếm đến trang web của bạn. 

Các bản báo cáo có thể cung cấp cho bạn nhiều dữ liệu hữu ích và thông tin chi tiết như:

Bảo mật  

Google Domains cung cấp các phương thức bảo mật hiện đại trên tất cả các miền, chẳng hạn như:

  • Tính năng Xác minh 2 bước cho Tài khoản Google của bạn.
  • Công nghệ DNSSEC một lần nhấp để bảo vệ miền của bạn khỏi các mối đe dọa về DNS.
  • Thông tin về chứng chỉ SSL/TLS.
Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn bảo mật, hãy chuyển đến trang hướng dẫn Đảm bảo an toàn cho miền bằng các tùy chọn bảo mật.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?