Xem miền của bạn

Bạn có thể xem các miền mình quản lý trên Google Domains tại một nơi duy nhất. Để xem miền của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Di chuyển đến Google Domains: domain.google.com/registrar.
  2. Trong thanh di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Các miền của tôi.

Giới thiệu về chế độ xem miền

Trên trang xem, bạn sẽ thấy tên mỗi miền của mình. Bạn cũng sẽ thấy các tùy chọn sau để giúp quản lý miền:

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?