Wyświetlanie informacji o domenie

Aby wyświetlić swoje domeny, kliknij Moje domeny w kolumnie po lewej stronie:

Zobaczysz spis swoich domen w porządku alfabetycznym wraz z datą zakończenia rejestracji i statusem odnawiania każdej z nich. Na prawo od każdej nazwy domeny zobaczysz pięć ikon. Są one połączone z zakładkami Google Domains, które pozwalają zarządzać domeną i konfigurować ją.

 •  Witryna: karta Witryna pozwala zarządzać docelowym miejscem, do którego trafiają osoby odwiedzające Twoją domenę.
  • W szybkim przygotowaniu witryny może pomóc Ci jeden z naszych partnerów.
  • Domenę możesz przekierować na witrynę, która już istnieje.
  • Możesz ją także powiązać z hostingiem albo pozostawić bez przypisania adresu hosta.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Obecność w internecie.

 •  E-mail: karta Email pozwala skonfigurować pocztę elektroniczną w domenie.
  • Opcja G Suite pozwoli Ci skonfigurować pełną usługę poczty elektronicznej z wykorzystaniem G Suite.
  • Opcja Przekierowanie poczty pozwala ustawić w domenie do 100 aliasów e-mail, z których poczta będzie przekierowywana na istniejący już adres e-mail. Możesz użyć symbolu wieloznacznego (*), aby każdy adres ze swojej domeny przekierować na istniejący adres e-mail.

  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Przekierowanie poczty.

 •  DNS: karta DNS służy do zarządzania rekordami systemu DNS.
  • Możesz korzystać z domyślnych serwerów nazw Google lub wskazać własne. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Serwery nazw.
  • Rekordy syntetyczne Google Domains to funkcja umożliwiająca łatwą integrację z innymi usługami, w tym z Google App Engine i G Suite. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Rekordy syntetyczne.
  • Skonfiguruj rekordy zasobów, takie jak cname czy txt. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Rekordy zasobów.
 • Settings (gear icon) Ustawienia: karta Ustawienia służy do zarządzania ustawieniami prywatności i zabezpieczeń.
  • Blokada domeny uniemożliwia jej przeniesienie bez udziału właściciela. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Blokowanie domeny.
  • Opcja rejestracji prywatnej decyduje o tym, jak Twoje informacje kontaktowe są widoczne w wynikach wyszukiwania WHOIS. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Rejestracja prywatna.
  • Ustawienia informacji kontaktowych pozwalają zarządzać adresami do kontaktu z abonentem, administratorem i administratorem technicznym, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania WHOIS. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Informacje kontaktowe.
 • lub Wygasa: karta Wygasa pozwala odnowić rejestrację domeny.
  • Możesz włączyć automatyczne odnawianie.
  • Możesz wydłużyć rejestrację o kolejne lata.

  Po włączeniu automatycznego odnawiania ikona tej karty przybiera postać okręgu ze strzałek. Gdy odnawianie jest wyłączone, ikona karty pokazuje liczbę dni do końca okresu rejestracji. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Odnawianie i przywracanie domen.

Uwaga: w przypadku problemów z domeną obok jej nazwy pojawi się ikona wiadomości.

Początkowe ustawienia domyślne

Aby rozpocząć korzystanie z Google Domains, sprawdź początkowe ustawienia domyślne swojej domeny. Każde z nich możesz zmienić.

 • Automatyczne odnawianie: ta funkcja jest domyślnie wyłączona.
 • Przekierowanie witryny i domeny: domyślnie nie ma ustawionego przekierowania.
 • Przekierowanie poczty elektronicznej: to ustawienie jest domyślnie wyłączone.
 • Rejestracja prywatna: osobiste informacje kontaktowe podawane przy rejestracji domeny mogą być chronione lub dostępne dla wszystkich.
 • Blokowanie domeny: domena jest domyślnie zablokowana.
 • Rekordy zasobów: na początku nie będziesz mieć żadnych rekordów zasobów. Po skonfigurowaniu domeny (przekierowania poczty i domeny oraz innych opcji) pojawią się tu odpowiednie rekordy.
 • Serwery nazw: gdy rejestrujesz nową domenę lub przenosisz istniejącą, Google Domains domyślnie zapewnia Ci cztery serwery nazw.

Następny krok

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?