เปลี่ยนจาก Microsoft Word มาใช้ Google เอกสาร

ดูความแตกต่างระหว่าง Microsoft Word กับ Google เอกสาร และศึกษาแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานหรือโรงเรียน


สิ่งที่ต้องมี

15 นาที

บัญชี บัญชี Google Workspace หากยังไม่มี ให้เริ่มช่วงทดลองใช้ 14 วันได้เลย

สมัครใช้เอกสาร: เว็บ (docs.google.com)Android หรือ iOS

หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น ดูวิธีการเปลี่ยนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เปรียบเทียบข้อมูลโดยย่อ


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

ใน Word... ในเอกสาร...*
แชร์เอกสารโดยใช้ Microsoft SharePoint หรือ OneDrive
แชร์เอกสารจาก Google เอกสาร
 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 3. คลิกแชร์ Share

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google เอกสาร 

แชร์เอกสารกับผู้ใช้ Word

 1. จากเอกสาร ให้คลิกไฟล์ > อีเมลเป็นไฟล์แนบ
 2. ในหัวข้อ "แนบเป็น" ให้เลือกรูปแบบ (Word, PDF ฯลฯ )
 3. ป้อนอีเมล หัวเรื่อง และข้อความ
 4. คลิกส่ง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อทำงานกับไฟล์ Microsoft Office

ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Word ออนไลน์
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Google เอกสาร

เมื่อคุณแชร์เอกสาร ผู้ทำงานร่วมกันจะแก้ไขเอกสาร แสดงความคิดเห็น และมอบหมายงานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์เข้าถึง

 • หากต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกลูกศรลงที่ด้านขวาบน ลูกศรลง จากเมนู ให้ตั้งค่าเป็นโหมดแนะนำ
 • วิธีเพิ่มและให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นมีดังนี้
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความ รูปภาพ เซลล์ หรือสไลด์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในแถบเครื่องมือ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. คลิกแสดงความคิดเห็น

 

เข้าถึงประวัติเวอร์ชันใน SharePoint หรือ OneDrive
เข้าถึงประวัติเวอร์ชันใน Google เอกสาร
 1. เปิดไฟล์ในไดรฟ์
 2. คลิกไฟล์จากนั้นประวัติเวอร์ชันจากนั้นดูประวัติเวอร์ชัน
 3. คลิกการประทับเวลาเพื่อดูเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ ที่ด้านล่างของการประทับเวลา คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อของผู้ที่แก้ไขเอกสาร
  • สีถัดจากชื่อของแต่ละคน โดยการแก้ไขที่ดำเนินการจะปรากฏในสีดังกล่าว
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นเวอร์ชันนี้ ให้คลิกคืนค่าเวอร์ชันนี้

หมายเหตุ: คุณต้องมีเจ้าของหรือสิทธิ์การแก้ไขเพื่อดูประวัติเวอร์ชัน

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อดูการเปลี่ยนแปลงในไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์

 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร
แสดงคำแนะนำและความคิดเห็น

แสดงคำแนะนำในเอกสาร

1. ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในโหมดการแนะนำ ซึ่งอาจแสดงเป็น
2. หากต้องการแนะนำการแก้ไข ให้เริ่มจากพิมพ์ในตำแหน่งที่คิดว่าควรทำการแก้ไขในเอกสาร คำแนะนำของคุณจะปรากฏเป็นสีใหม่และข้อความที่คุณทำเครื่องหมายเพื่อลบหรือแทนที่จะถูกขีดฆ่า (แต่จะไม่ลบจนกว่าเจ้าของเอกสารจะอนุมัติคำแนะนำ)
3.

เจ้าของเอกสารจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำของคุณ เมื่อคลิกคำแนะนำใดๆ เจ้าของจะยอมรับ Checkmark หรือปฏิเสธ ปิด ได้

แนะนำการแก้ไข

เพิ่มและให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นในเอกสาร

 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดเอกสาร Word
เปิดเอกสาร Word
 1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Word ในไดรฟ์

  จากนั้นระบบจะเปิดตัวอย่างไฟล์ของคุณ

 2. ที่ด้านบนสุดให้คลิกเปิดด้วย Google เอกสาร

ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุณดำเนินการในไฟล์ต้นฉบับของ Microsoft Office

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อทำงานกับไฟล์ Microsoft Office

 

เข้าถึงเอกสารแบบออฟไลน์ใน OneDrive
เข้าถึงเอกสารแบบออฟไลน์ในไดรฟ์
 1. ติดตั้งส่วนขยาย Google เอกสารออฟไลน์
 2. ในไดรฟ์ ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้นการตั้งค่า
 3. ในส่วนออฟไลน์ ให้เลือกช่องสร้าง เปิด และแก้ไขไฟล์ Google เอกสาร, ชีต และสไลด์ล่าสุดในอุปกรณ์นี้ขณะออฟไลน์
 4. คลิกเสร็จ
 5. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ดูวิธีเข้าถึงไฟล์แบบออฟไลน์จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่หัวข้อเข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้ในไดรฟ์โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

บันทึกเอกสารโดยอัตโนมัติใน SharePoint หรือ OneDrive หรือเปิด AutoRecover
บันทึกเอกสารโดยอัตโนมัติในไดรฟ์
ระบบจะบันทึกเอกสารลงในไดรฟ์โดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องคลิกบันทึก
แทรกภาพในเอกสาร
เพิ่มรูปภาพในเอกสาร

คุณจะลากและวางรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ลงในเอกสารได้ หรือคลิกแทรกจากนั้นรูปภาพแล้วเลือกรูปภาพจาก Google ไดรฟ์, Google Photos, เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากก็ได้เช่นกัน เมื่อใช้เอกสาร คุณจะครอบตัดและเปลี่ยนสีรูปภาพได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ

คุณยังสามารถเพิ่มลายน้ำที่เป็นรูปภาพลงในเอกสารได้ด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเพิ่มลายน้ำที่เป็นรูปภาพ

เพิ่มแผนภูมิ Excel ในเอกสาร
เพิ่มแผนภูมิของชีตลงในเอกสาร
 1. เลือกแผนภูมิที่ต้องการคัดลอกในชีต
 2. คลิกเพิ่มเติม จากนั้นคัดลอกแผนภูมิที่ด้านบนขวา
 3. ในเอกสาร ให้คลิกขวาจากนั้นวาง 
 4. คลิกวาง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อแทรกและแก้ไขแผนภูมิ

*  หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น ดูวิธีการเปลี่ยนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานเอกสารหรือขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ให้ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้แทน


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
3042972122885352285
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
35