Google E-Tablolar'daki grafik türleri

Bir grafik hakkında bilgi edinmek ve nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki tabloya bakın. 

E-tablonuza nasıl grafik ekleyeceğinizi öğrenin.

Çizgi grafik  Çizgi

Belirli bir dönemdeki trendlere veya verilere bakmak için çizgi grafikten yararlanın. Çizgi grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Karma grafik  Karma

Her bir veri serisini, sütun, çizgi veya alan çizgisi gibi farklı bir işaretçi türüyle göstermek için karma grafikten yararlanın. Karma grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Alan grafiği  Alan

Veri kategorileri arasındaki değer değişiklikleri gibi, bir veya daha fazla veri serisini grafiksel olarak izlemek için alan grafiğinden yararlanın. Alan grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

İlgili grafikler: Yığınlı alan grafiği, %100 yığınlı alan grafiği, Basamaklı alan grafiği, Yığınlı basamaklı alan grafiği, %100 yığınlı basamaklı alan grafiği

Sütun grafik  Sütun

Özellikle her bir kategorinin alt kategorileri varsa, verilerin bir veya daha fazla veri kategorisini ya da grubunu göstermek için sütun grafikten yararlanın. Sütun grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

İlgili grafikler: Yığınlı sütun grafik, %100 yığınlı sütun grafik

Çubuk grafik  Çubuk

Bir veya daha fazla kategoride veri noktaları arasındaki farkı göstermek için çubuk grafikten yararlanın. Çubuk grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

İlgili grafikler: Yığınlı çubuk grafik, %100 yığınlı çubuk grafik

Pasta grafik  Pasta

Verileri "pasta dilimleri" veya bütünün bölümleri olarak göstermek için pasta grafikten yararlanın. Pasta grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

İlgili grafik: Halka grafik

Dağılım grafiği  Dağılım

Yatay (X) ve dikey (Y) eksenler boyunca sayısal koordinatları göstermek ve iki değişken arasındaki eğilimleri ve kalıpları görmek için dağılım grafiğinden yararlanın. Dağılım grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

İlgili grafikler: Kabarcık grafik

Histogram  Histogram

Veri kümesinin farklı veri gruplarında dağılımını göstermek için histogramdan yararlanın. Histogram grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Şamdan grafik  Şamdan

Hisse senedi değerindeki değişiklikler gibi, toplam varyansta yer alan bir açılış ve kapanış değeri göstermek için şamdan grafikten yararlanın. Şamdan grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Kuruluş şeması  Kuruluş şeması

Şirket üyeleri, bir grup kişi veya aile ağacı arasındaki ilişkiyi göstermek için kuruluş şemasından yararlanın. Kuruluş şemaları hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Ağaç grafik  Ağaç grafik

Nesnelerin üst-alt öğe hiyerarşileri halinde organize edildiği veri ağacını göstermek için ağaç grafikten yararlanın. Ağaç grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

 Coğrafi

Bir ülkenin, kıtanın veya bölgenin haritasını göstermek için coğrafi grafikten yararlanın. Her bir konumun değerleri renklerle gösterilir. Coğrafi grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin

 Şelale

Sonraki değerlerin başlangıç değerine nasıl eklendiğini veya başlangıç değerinden nasıl çıkarıldığını göstermek için şelale grafikten yararlanın. Şelale grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

 Radar

Her bir değişken için bir kol olmak üzere, iki boyutlu grafikte bir veya daha fazla değişkeni göstermek için radar grafikten yararlanın. Radar grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

 Göstergeler

Bir aralıktaki sayısal değerleri veya ölçümleri göstermek için gösterge grafikten yararlanın. Her değer bir gösterge grafik üretir, böylece ölçümleri karşılaştırabilir ve kıyaslayabilirsiniz. Gösterge grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

 Ek açıklamalı zaman çizelgesi

Not ekleme seçeneğiyle etkileşimli bir zaman serisi çizgi grafiği göstermek için ek açıklamalı zaman çizelgesinden yararlanın. Zaman çizelgesi grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

 Tablo

E-tablodaki tablonuzu sıralanabilen ve sayfa numarası verilebilen bir grafiğe dönüştürmek için tablo grafikten yararlanın. Tablo grafikler, sıklıkla Google E-Tablolar'da hesap özeti oluşturmak veya web sitesine grafik yerleştirmek için kullanılır. Tablo grafikler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?