ประเภทของแผนภูมิและกราฟใน Google ชีต


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

ดูวิธีเพิ่มแผนภูมิในสเปรดชีต

แผนภูมิเส้น แผนภูมิเส้น

ใช้แผนภูมิเส้นเพื่อดูแนวโน้มหรือข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเส้น

แผนภูมิผสม แผนภูมิผสม

ใช้แผนภูมิผสมเพื่อแสดงชุดข้อมูลเป็นประเภทเครื่องหมายที่ต่างกัน เช่น คอลัมน์ เส้น หรือเส้นพื้นที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิผสม

แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นที่

ใช้แผนภูมิพื้นที่เพื่อติดตามชุดข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการในรูปแบบกราฟ เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่าระหว่างหมวดหมู่ข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิพื้นที่

แผนภูมิที่เกี่ยวข้อง: แผนภูมิพื้นที่แบบซ้อน, แผนภูมิพื้นที่แบบซ้อน 100%, แผนภูมิพื้นที่แบบขั้นบันได, แผนภูมิพื้นที่ขั้นบันไดแบบซ้อน, แผนภูมิพื้นที่ขั้นบันไดแบบซ้อน 100%

แผนภูมิคอลัมน์ คอลัมน์

ใช้แผนภูมิคอลัมน์เพื่อแสดงหมวดหมู่หรือกลุ่มข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ โดยเฉพาะถ้าแต่ละหมวดหมู่มีหมวดหมู่ย่อย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิที่เกี่ยวข้อง: แผนภูมิคอลัมน์แบบซ้อน, แผนภูมิคอลัมน์แบบซ้อน 100%

แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง

ใช้แผนภูมิแท่งเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลของหมวดหมู่อย่างน้อย 1 รายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิที่เกี่ยวข้อง: แผนภูมิแท่งแบบซ้อน, แผนภูมิแท่งแบบซ้อน 100%

แผนภูมิวงกลม แผนภูมิวงกลม

ใช้แผนภูมิวงกลมหรือเรียกอีกอย่างว่ากราฟวงกลมแสดงข้อมูลเป็น "ชิ้นพาย" หรือสัดส่วนของค่าทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิเกี่ยวข้อง: แผนภูมิโดนัท

แผนภูมิกระจาย แผนภูมิกระจาย

ใช้แผนภูมิกระจายเพื่อแสดงพิกัดตัวเลขตามแกน X และแกน Y และดูแนวโน้ม รวมทั้งรูปแบบระหว่างตัวแปรสองตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิที่เกี่ยวข้อง: แผนภูมิฟองอากาศ

ฮิสโตแกรม ฮิสโตแกรม

ใช้แผนภูมิฮิสโตแกรมเพื่อแสดงการกระจายของชุดข้อมูลในที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโตแกรม

แผนภูมิแท่งเทียน แผนภูมิแท่งเทียน

ใช้แผนภูมิแท่งเทียนเพื่อแสดงค่าเปิดและค่าปิดที่ซ้อนทับบนค่าความแปรปรวนรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเทียน

แผนผังองค์กร แผนผังองค์กร

ใช้แผนผังองค์กรหรือที่เรียกว่าผังองค์กรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรายต่างๆ ของบริษัท กลุ่มคน หรือผังตระกูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผังองค์กร

แผนภูมิ Tree Map แผนภูมิต้นไม้

ใช้แผนภูมิต้นไม้เพื่อแสดงแผนผังข้อมูล โดยที่ระบบจะจัดระเบียบออบเจ็กต์โดยแบ่งเป็นลำดับชั้นบนและล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิต้นไม้

แผนภูมิภูมิศาสตร์

ใช้แผนภูมิภูมิศาสตร์เพื่อแสดงแผนที่ของประเทศ ทวีป หรือภูมิภาค ระบบจะแทนค่าของแต่ละตำแหน่งด้วยสีต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิภูมิศาสตร์

แผนภูมิน้ำตก

ใช้แผนภูมิน้ำตกเพื่อแสดงว่าค่าที่ตามหลังจะบวกหรือลบออกจากค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิน้ำตก

แผนภูมิเรดาร์

ใช้แผนภูมิเรดาร์เพื่อแสดงตัวแปรอย่างน้อย 1 รายการในกราฟแบบ 2 มิติ โดยแต่ละมุมจะแสดงตัวแปร 1 รายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเรดาร์

แผนภูมิเกจ์

ใช้แผนภูมิเกจ์เพื่อแสดงค่าตัวเลขหรือการวัดภายในช่วง แต่ละค่าจะแสดงมาตรวัดเพื่อให้คุณเปรียบเทียบและเปรียบต่างการวัดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเกจ์

แผนภูมิเส้นเวลาพร้อมคำอธิบายประกอบ

ใช้เส้นบอกเวลาพร้อมคำอธิบายประกอบเพื่อแสดงแผนภูมิเส้นอนุกรมเวลาเชิงโต้ตอบที่มีตัวเลือกให้ใส่โน้ตได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเส้นเวลา

ตาราง

ใช้แผนภูมิตารางเพื่อเปลี่ยนตารางสเปรดชีตให้เป็นแผนภูมิที่จัดเรียงและแบ่งหน้าได้ โดยปกติแล้วแผนภูมิตารางจะใช้เพื่อสร้างแดชบอร์ดใน Google หรือฝังแผนภูมิในเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิตาราง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก