Podsumowanie

Połączyliśmy nasze usługi DoubleClick dla reklamodawców z pakietem Google Analytics 360 pod wspólną marką: Google Marketing Platform. W ramach wprowadzenia na rynek usług Google Marketing Platform przekształciliśmy DoubleClick Bid Managera w Display & Video 360.

Pod tą nową nazwą udostępniliśmy pojedyncze, zintegrowane narzędzie umożliwiające współpracę zespołów zajmujących się kreacjami, danymi i multimediami w celu kompleksowej obsługi kampanii.

24 lipca 2018 roku Twoje konto Bid Managera automatycznie stało się kontem Display & Video 360.

Ogłosiliśmy połączenie usług DoubleClick dla reklamodawców z pakietem Google Analytics 360 pod wspólną marką: Google Marketing Platform. W ramach Google Marketing Platform jest dostępnych wiele współpracujących ze sobą usług do planowania, kupowania, mierzenia i optymalizowania multimediów internetowych i wrażeń klientów. Więcej informacji

Jedną z nowości jest Display & Video 360 – pojedyncze, zintegrowane narzędzie umożliwiające współpracę zespołów zajmujących się kreacjami, danymi i multimediami w celu kompleksowej obsługi kampanii.

24 lipca 2018 roku przekształciliśmy DoubleClick Bid Managera w Display & Video 360. Poniżej znajdziesz więcej informacji o Display & Video 360 i zmianach na Twoim koncie.

Display & Video 360 – informacje

Display & Video 360 to nowe rozwiązanie rozszerzające i łączące w sobie funkcje znane z usług DoubleClick Bid Manager, Campaign Manager, Studio i Audience Center. Jest to jedno narzędzie do planowania kampanii, projektowania kreacji i zarządzania nimi, porządkowania i stosowania danych o odbiorcach, wyszukiwania i kupowania zasobów reklamowych oraz mierzenia i optymalizowania skuteczności kampanii.

Display & Video 360 oferuje:

 • Współpracę zespołów: zespoły zajmujące się multimediami, kreacjami, danymi i analityką mogą sobie wzajemnie udostępniać dane o kampanii i statystyki, by skutecznie współpracować.
 • Przejrzystość i kontrolę: masz dostęp do szczegółowych informacji o tym, jak są wydawane środki z budżetu i gdzie są wyświetlane Twoje reklamy – we wszystkich kampaniach.
 • Szybsze i bardziej inteligentne statystyki: wbudowane w całej usłudze technologie analityczne automatyzują zadania takie jak ustalanie stawek i optymalizacja. Statystyki i rekomendacje wyświetlają się automatycznie, dzięki czemu możesz szybko działać, by osiągnąć swoje cele.

Display & Video 360 obejmuje pięć zintegrowanych modułów, które współdziałają ze sobą przy usprawnianiu zarządzania kampaniami: Kampanie, Odbiorcy, Kreacje, Zasoby reklamowe i Statystyki.

Oto przegląd funkcji, które pojawią się w Display & Video 360 w najbliższych tygodniach. Z czasem będziemy dodawać kolejne.

Kampanie

Moduł Kampanie służy do opracowywania i uruchamiania media planu obejmującego różne kanały przekazu. Tak jak dotychczas będziesz tu tworzyć, optymalizować i monitorować kampanie, elementy zamówienia i zamówienia reklamowe.

Pojawią się tu też nowe widoki, które pomogą Ci porządkować poszczególne składniki kampanii. Będą to m.in. widoki łączące zamówienia reklamowe, elementy zamówienia i kreacje, by ułatwiać kontrolę jakości.

Odbiorcy

Moduł Odbiorcy służy do zarządzania listami odbiorców związanymi z kampanią.

Znajdziesz tu nowe funkcje, które pomogą Ci w tworzeniu list odbiorców i zarządzaniu nimi:

 • Analiza profilu odbiorców – pozwala poznać strukturę grup odbiorców na podstawie wszystkich dostępnych danych własnych oraz informacji pochodzących od innych firm i od Google. Możesz też tworzyć nowe mieszane listy odbiorców na podstawie różnych zbiorów danych.
 • Kreator listy odbiorców uwzględniający aktywność – w Display & Video 360 możesz tworzyć listy odbiorców na podstawie ich aktywności w kampanii.
 • Limity wyświetleń na użytkownika na podstawie listy odbiorców – możesz wyznaczać limity wyświetleń na użytkownika obowiązujące w przypadku poszczególnych list odbiorców i uzależnione od ogólnej liczby ekspozycji na wyświetlenia.

Kreacje

W module Kreacje możesz powiązać swoją strategię dotyczącą kreacji z dostępnymi danymi i media planem. Zapewnia on obszar roboczy dla całego zespołu tworzącego kreacje w Display & Video 360.

Znajdziesz tu nowe funkcje, które pomogą Ci w tworzeniu kreacji i zarządzaniu nimi:

 • Obszar roboczy reklamy – możesz tu projektować reklamy, wyświetlając ich pogląd w czasie rzeczywistym.
 • Galeria formatów – możesz tu odkrywać nowatorskie formaty, testować je w Obszarze roboczym reklamy i przeglądać szablony z Google Web Designera, by tworzyć niestandardowe rozwiązania.
 • Kreacje wyświetlane na podstawie danych – możesz tworzyć odmiany przekazu reklamowego skierowane do różnych odbiorców i określać reguły ich wyświetlania w ramach strategii dotyczącej kreacji.

W module Kreacje będą też dostępne nowe role użytkowników, dzięki którym wszyscy członkowie zespołu tworzącego kreacje będą mogli współpracować ze sobą w Display & Video 360.

Zasoby reklamowe

W module Zasoby reklamowe możesz odkrywać zasoby reklamowe o wysokiej jakości pochodzące od najlepszych nadawców i wydawców oraz nimi zarządzać. Obejmuje to m.in. wyszukiwanie najciekawszych ofert na Rynku i negocjowanie umów.

Statystyki

W module Statystyki są widoczne wszystkie potrzebne dane o kampanii.

Znajdziesz tu nowe funkcje, które pomogą Ci w analizowaniu skuteczności kampanii Display & Video 360 oraz w podejmowaniu działań na podstawie tych danych:

 • Błyskawiczne raportowanie – szybki dostęp do danych w Display & Video 360 bez oczekiwania na wyeksportowanie raportów.
 • Ulepszona strona z listą raportów – szybszy dostęp do raportów dzięki usprawnionej wyszukiwarce.

Aby ułatwić sobie wizualizowanie i udostępnianie wyników z Display & Video 360, możesz też skorzystać z nowego oprogramowania sprzęgającego usługę ze Studiem danych.

Funkcje dostępne na całym koncie

Pojawią się też dodatkowe funkcje dostępne na całym koncie:

 • Funkcje Google Marketing Platform – w nowym przełączniku usług będą dostępne funkcje Google Marketing Platform opisane tutaj.
 • Strona Przegląd – możesz z niej szybko przechodzić do funkcji, które są dla Ciebie najistotniejsze. Znajdziesz tu też informacje o ważnych alertach i ostatnio oglądanych elementach dotyczące Twojego konta użytkownika Display & Video 360.
 • Panel Analiza{/0 – wyświetla alerty dotyczące skuteczności oraz sugestie optymalizacji kampanii i zamówień reklamowych.

Zmiany w usłudze Bid Manager po jej przekształceniu w Display & Video 360

URL, którego używasz do uzyskiwania dostępu do konta, to teraz displayvideo.google.com, a Centrum pomocy znajduje się pod adresem support.google.com/displayvideo. Zmiany nastąpiły automatycznie, a wszystkie istniejące linki do Bid Managera i Centrum pomocy tej usługi będą przekierowywać użytkowników do nowych adresów URL.

Powiązane z marką DoubleClick technologie wykorzystywane w Display & Video 360, takie jak tagi Floodlight, pozostaną bez zmian. Interfejs API DoubleClick Bid Managera na razie nie ulegnie zmianie. Procesy wyświetlania reklam, mierzenia wyników i atrybucji będą nadal przebiegać w dotychczasowy sposób.

Szczegółowe informacje o aktualizacjach danych i wymiarów, które zawierają nazwy usługi, można znaleźć tutaj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?