Marketplace

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře.

Chcete-li svým partnerům povolit dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře, kontaktujte zástupce podpory služby Display & Video 360.

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře poskytují řešení k automatizovanému nakupování s konfigurací reklam bez značek, rozšířeným cílením a konsolidovaným vytvářením přehledů a fakturací. Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře umožňují realizovat přímé nákupy od majitelů stránek a eliminují přitom ruční procesy, jako je výměna značek, řešení problémů s nesrovnalostmi nebo zpracování mnoha faktur.

Upozorňujeme, že u zaručených dohod majitelé stránek často odesílají žádosti o nabídky navíc. Pokud je splněn vyjednaný zaručený rozpočet nebo plán jeho plnění, nemusí kupující odpovědět na každou cenovou nabídku, kterou majitel stránek odešle. Kupující by proto u zaručených dohod neměli očekávat 100% míru vítězství.

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře na kartě Tržiště

 • Chcete-li zobrazit majitele stránek vhodné pro programatický prodej zaručeného inventáře, na panelu Filtrovat inventář vpravo vyberte Typ transakce > Programatický prodej zaručeného inventáře.

Připomínáme, že se na dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře vztahují následující podmínky:

Použití dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře fungují takto:

 • Níže uvedeným postupem definujte dohodu o programatickém prodeji zaručeného inventáře. V rámci tohoto postupu přidáte k partnerovi inventář, udělíte vybraným inzerentům oprávnění tento inventář používat a vytvoříte objednávku rezervace, která se bude realizovat, pokud na příslušný inventář nebudou cílit žádné jiné řádkové položky.
 • (Volitelné) Programaticky prodávaný zaručený inventář zacilte na další řádkové položky v libovolném inzerentovi, kterému jste udělili oprávnění. Tento inventář můžete zacílit například na novou řádkovou položku v remarketingové objednávce. Pokud při realizaci zobrazení nebudou splněna kritéria cílení této řádkové položky, zobrazí se objednávka vytvořená v kroku 1.

Definování dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře obnáší tyto kroky:

 1. Vytvoření alespoň jednoho produktu (umístění majitele stránek) a výběr inzerentů
 2. Stanovení kreativ
 3. Zadání nastavení (volitelné)

Krok 1: Přidání produktů a inzerentů

 1. Přihlaste se k účtu služby Display & Video 360.
 2. V nabídce vlevo vyberte Inventář > Můj inventář.
 3. Klikněte na Nové > Nový zaručený inventář. Zobrazí se stránka Nový zaručený inventář.
 4. V sekci Podrobnosti o dohodě zadejte název vytvářené objednávky a název majitele stránek.
 5. Přidejte produkty:
  1. Zadejte název produktu.
  2. Vyberte datum zahájení a ukončení.
  3. V rozbalovací nabídce vyberte formát, buď video, nebo obsahovou reklamu.
  4. V sekci Požadavek na kreativu vyberte pro video nebo obsahovou reklamu jednu nebo více možností:
   1. Video: Zvolte trvání v sekundách.
   2. Obsahová reklama: Vyberte jednu nebo více velikostí kreativ. Pokud požadovaná velikost není v seznamu, můžete také zadat novou velikost. Pokud zadáte více velikostí, budete muset ve spolupráci s majitelem stránek zajistit, aby v každé žádosti uvedl požadovanou velikost (pokud je velikost pouze jedna, uvede se automaticky).
  5. Zadejte hodnoty do sloupců Sazba (CPM) a Jednotky (zobr.). Hodnota ve sloupci Celková cena se vypočítá automaticky. (Měnu můžete změnit kliknutím na aktuální měnu v pravém horním rohu.)

Nyní můžete vybrat jednoho nebo více inzerentů, kteří na produkty mohou cílit. Můžete to také provést později. Pokud se rozhodnete pokračovat s nastavením později, klikněte na Uložit a zavřít. Vrátíte se na stránku Můj inventář, kde budou v sekci Je vyžadována akce zobrazeny produkty, které jste právě vytvořili. Do nastavení se vrátíte kliknutím na Nakonfigurovat.

Po vytvoření produktů nebo při návratu k nastavení se zobrazí sekce Inzerenti. Můžete v ní zadat názvy jednoho či více inzerentů, kteří budou mít oprávnění na vaše produkty cílit. Můžete také přepnout přepínač „Přiřadit zdroj inventáře všem inzerentům“ a tím cílení na produkty umožnit všem inzerentům. Vyberte výchozího inzerenta – zadejte název do vyhledávacího pole a vyberte inzerenta ze seznamu.

 1. Zadejte název inzerenta, pod kterým bude dohoda vytvořena. Služba Display & Video 360 pod ním také automaticky nakonfiguruje výchozí objednávku. Volitelně vyberte libovolný počet dalších inzerentů, kterým dohodu zpřístupníte. Budou na ni tak moci cílit jejich řádkové položky.
 2. Kliknutím na Vyhledat kampaně vyberte kampaň. Lze přiřadit pouze kampaň v rámci výchozího inzerenta. Tato dohoda nebude ovlivněna rozpočtem kampaně, datem zobrazování ani omezením frekvence.
 3. Pokračujte kliknutím na Další. (Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít to opět můžete nechat na později. V takovém případě se vrátíte na stránku Můj inventář.)

Edit advertisers

Click on a deal in the My Inventory tab to edit advertisers attached to it. If you change the default advertiser you will need to choose creatives and a revenue model for the new advertiser. Inventory will stop serving (in up to 1 hour) for advertisers you remove. You can only edit a deal if you have access to all of the advertisers attached to it.

Krok 2: Výběr kreativ

Dalším krokem je výběr alespoň jedné dostupné kreativy pro každou velikost a délku trvání produktu. Až budete mít vybranou alespoň jednu kreativu pro každou velikost, klikněte na Další.

Krok 3: Nastavení (volitelné)

Na další stránce můžete vybrat a upravit následující nastavení:

 • měření konverzí,
 • příjmový model partnera

Až budete hotovi, pokračujte kliknutím na Hotovo. Dohoda se objeví na stránce Můj inventář v sekci Vše ostatní. Inventář můžete nakonfigurovat nebo upravit tak, že na zdroj inventáře umístíte ukazatel a kliknete na tlačítko zcela vpravo.

Žádost o nabídku programatického prodeje zaručeného inventáře

O nabídku můžete majitele stránek požádat také prostřednictvím žádosti o nabídku. Pomocí žádostí o nabídku lze prostřednictvím Tržiště zjistit, kteří majitelé stránek podporují kampaně s programatickým prodejem zaručeného inventáře.

Postup odeslání žádosti o nabídku programatického prodeje zaručeného inventáře:

 1. Přihlaste se k účtu služby Display & Video 360 a klikněte na Inventář > Tržiště.

  Chcete-li zobrazit majitele stránek vhodné pro programatický prodej zaručeného inventáře, na panelu Filtrovat inventář vpravo vyberte Typ transakce > Programatický prodej zaručeného inventáře.
 2. Vyberte majitele stránek, kterému chcete odeslat žádost o nabídku. Vpravo se zobrazí panel majitele stránek.
 3. Klikněte na Požádat o nabídku.
 4. Umístěte myš na název v horní části žádosti o nabídku („Nabídka od …“) a změňte jej na název, který pro vás i majitele stránek bude smysluplný. Poté do formuláře zadejte požadované specifikace.

  Jako typ inventáře nezapomeňte vybrat možnost Programatický prodej zaručeného inventáře. (Možnost Programatický prodej zaručeného inventáře bude jako typ inventáře uveden pouze v případě, že ji majitel stránek povolí.)

  Při přidávání cílení na publikum do žádosti o nabídku ve spolupráci s prodejcem zajistěte, aby cílení na publikum nebylo v konfliktu s cílením řádkové položky nabídky.
 5. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Po odeslání obdrží majitel stránek e‑mailem oznámení a zkontroluje žádost o nabídku. Až majitel stránek odpoví, zobrazí se žádost o nabídku v sekci Vyjednávání > Probíhá > Je vyžadována akce, kde bude možné provést další změny, vyjednávání a schválení.

Konfigurace dohody

Chcete-li nakonfigurovat dohody, v nabídce vlevo vyberte Inventář > Můj inventář. Poté umístěte ukazatel na dohodu, kterou chcete nakonfigurovat, a zcela vpravo vyberte tlačítko Nakonfigurovat. Zde přiřadíte kreativy a pixel, nastavíte marži a vyberete inzerenty. Po dokončení tohoto kroku se u vybraných inzerentů ve službě Display & Video 360 automaticky nastaví programatická objednávka vložení. 

Dohodu byste na kartě Vyjednávání měli přijmout i v případě, že dosud není připravena kreativa. V tomto případě máte dvě možnosti: 

 1. Můžete počkat a nakonfigurovat dohodu, až kreativu budete mít. Měli byste to provést alespoň 1–2 dny před datem spuštění, aby byl čas na odstranění případných problémů.
 2. Můžete dohodu nakonfigurovat ihned po přijetí a použít zástupnou značku. Jakmile se programatická zaručená objednávka vložení automaticky nastaví u inzerentů ve službě Display & Video 360, můžete k jednotlivým řádkovým položkám přidat správnou kreativu. I v tomto případě byste novou kreativu měli přidat alespoň jeden den před spuštěním. Mějte na paměti, že pokud novou kreativu zapomenete přidat, dohoda se přesto začne realizovat s původní, výchozí kreativou.

Edit advertisers

Click on a deal in the My Inventory tab to edit advertisers attached to it. If you change the default advertiser you will need to choose creatives and a revenue model for the new advertiser. Inventory will stop serving (in up to 1 hour) for advertisers you remove. You can only edit a deal if you have access to all of the advertisers attached to it.

Pause deals

You can see whether a deal is Paused or Active in the Status column of My Inventory. Deals can be paused by both the buyer or the publisher, and if either party pauses, they will need to provide a reason. Click on the   icon to see why the deal was paused. 

To pause a deal in Display & Video 360, click the dropdown next to Active in the Status column, and select Paused.

Only an entire proposal can be paused (not individual line items), and when inventory is paused, it is no longer targetable. The deal can only be resumed by the party that paused it.

Sdílení seznamů publika první strany s dohodami o programatickém prodeji zaručeného inventáře

Během vyjednávání dohody o rezervaci nebo o programatickém prodeji zaručeného inventáře mohou kupující cílit na seznamy publika první strany (nebo je vyloučit). Pokud tak učiní, prognostický nástroj majitele stránek vypočítá dostupný inventář odpovídající seznamu publika dle výběru kupujícího.

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře se seznamy publika fungují nejlépe, pokud jsou zahrnuty seznamy uživatelů se zásahem alespoň 100 souborů cookie za den (tj. pokud inventář není příliš omezen). Velikost seznamu publika zobrazíte tak, že přejdete na Inzerenti > [Inzerent] > Seznamy publika

Seznamy publika kupujícího (dimenze patřící do kategorie první strany) jsou do prognóz služby Ad Manager zabudovány a umožňují majitelům stránek spouštět prognózy pro nabídky programatického prodeje zaručeného inventáře, v nichž kupující cílí na seznamy publika první strany. Ad Manager má při vytváření prognóz i při zobrazování reklam k seznamům publika kupujícího přístup v reálném čase. Při provádění změn v seznamu publika proto nedochází k žádné prodlevě či latenci. Při vytváření prognóz bere Ad Manager v úvahu historická data a existující překrývající se rezervace pro zbytek kampaně.

Rozpočty typu Cena za den (CPD) pro dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře

Dohody s rozpočtem daným cenou mají minimální počet zobrazení, který kupující musí každý den zakoupit a majitel stránek zobrazit.

Pokud některý den minimální počet zobrazení nezakoupíte, nebude vám nic účtováno. V přehledech se nezobrazí žádné tržby ani v případě, že je zobrazen nenulový počet zobrazení.

Když zakoupíte minimální denní množství, bude vám účtována denní sazba CPD i v případě, že je celkový počet zakoupených a realizovaných zobrazení větší než minimum. V přehledech se zobrazují tržby u dnů, ve kterých byla zakoupena minimální hodnota zobrazení.

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře na YouTube

Pro dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře na YouTube platí stejné kroky a principy jako pro standardní dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře, pouze s několika výjimkami:

 • Není podporováno online objevování inventáře a vyjednávání iniciované kupujícím (nalezení a vyjednávání probíhá offline prostřednictvím prodejních kanálů).
 • Majitelé stránek kreativy před zobrazováním musejí zkontrolovat a schválit.
 • Optimalizaci mezi kampaněmi mohou používat jen někteří kupující (jak je uvedeno v podmínkách přijetí dohody).
 • Kreativy závisejí na vyjednané dohodě, ale mohou zahrnovat nepřeskočitelné reklamy In-stream o délce 6, 15, 20 nebo 30 s nebo přeskočitelné reklamy In-stream o délce až 6:00 min.
 • Všechny doprovodné bannery jsou volitelné. Pokud jsou zahrnuty, musejí mít velikost 300 × 60.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?