Marketplace

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře.

Chcete-li svým partnerům povolit dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře, můžete buď přijmout poplatek ve výši 4 % a povolit ze svého partnerského účtu funkci Tržiště, nebo kontaktovat zástupce podpory služby Display & Video 360.

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře poskytují řešení k automatizovanému nakupování s konfigurací reklam bez značek, rozšířeným cílením a konsolidovaným vytvářením přehledů a fakturací. Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře umožňují realizovat přímé nákupy od majitelů stránek a eliminují přitom ruční procesy, jako je výměna značek, řešení problémů s nesrovnalostmi nebo zpracování mnoha faktur. Pomocí cílení na publikum lze navíc zúžit cílové publikum, kterému se reklama bude zobrazovat. Díky automatizovanějšímu přístupu k transakcím vám programatický prodej zaručeného inventáře umožní zaměřit se na hlavní priority vašeho podnikání.

Připomínáme, že se na dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře vztahují následující podmínky:

Přehled vyjednávání

Vyjednávání začíná, když vám majitel stránek zašle nabídku. Proces vyjednávání můžete zahájit také odesláním žádosti o nabídku majiteli stránek.

Nabídky obsahují podrobnosti o kampani, včetně inventáře a navrhované ceny. Nabídka je sdílena mezi vámi a majitelem stránek a odesílá se tam a zpět, dokud obě strany nesouhlasí.

Žádost o nabídky programatického prodeje zaručeného inventáře

Žádost o nabídku je dokument, který mediální plánovači jako vy zasílají poskytovatelům reklamních ploch (souhrnně označovaných jako „inventář“), aby je požádali o nabídku médií (inventáře) k zakoupení pro inzertní účely. Řada subjektů nabízejících reklamní plochy, neboli majitelů obsahu, poskytuje inventář pouze kupujícím, kteří je kontaktují prostřednictvím žádosti o nabídku.

Žádost o nabídku můžete majiteli stránek odeslat pomocí služby Display & Video 360. Po odeslání žádosti o nabídku obdrží majitel stránek e‑mailem oznámení a prostuduje si ji. Žádosti o nabídky můžete odesílat buď z nabídky Tržiště, nebo Vyjednávání.

Odeslání žádosti o nabídku z Tržiště

 1. Přejděte na Inventář > Tržiště.

 2. Vpravo na panelu Filtrovat inventář vyberte Závazek > Zaručeno. Zobrazí se majitelé stránek vhodní pro programatický prodej zaručeného inventáře.

 3. Vyberte majitele stránek, kterému chcete odeslat žádost o nabídku. Vpravo se zobrazí panel majitele stránek.

 4. Klikněte na Požádat o nabídku.

 5. Vyplňte do formuláře požadované specifikace. Jako typ inventáře vyberte možnost Zaručeno.

  Při přidávání cílení na publikum do žádosti o nabídku ve spolupráci s majitelem stránek zajistěte, aby cílení na publikum nebylo v konfliktu s cílením řádkové položky nabídky.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Po odeslání obdrží majitel stránek e‑mailem oznámení a žádost o nabídku si projde. Až majitel stránek odpoví, zobrazí se jeho nabídka v sekci Vyjednávání (hledejte stav „Je vyžadována akce“), kde bude možné provést další změny, pokračovat ve vyjednávání nebo nabídku přijmout.

Odeslání žádosti o nabídku z nabídky Vyjednávání

 1. Přejděte na Inventář > Vyjednávání.

 2. Klikněte na Nové > Žádost o nabídku.

 3. Vyplňte do formuláře požadované specifikace. Jako typ inventáře vyberte možnost Zaručeno. Při přidávání cílení na publikum do žádosti o nabídku ve spolupráci s majitelem stránek zajistěte, aby cílení na publikum nebylo v konfliktu s cílením řádkové položky nabídky.

 4. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Po odeslání obdrží majitel stránek e‑mailem oznámení a žádost o nabídku si projde. Po prostudování na žádost odpoví odesláním nabídky.

Až majitel stránek odpoví odesláním nabídky, najdete ji v sekci Inventář > Vyjednávání (hledejte stav „Je vyžadována akce“), kde bude možné provést další změny, pokračovat ve vyjednávání nebo nabídku přijmout.

Pokud v nabídce chcete provést změny, klikněte na Upravit nabídku.

Vyjednávání je možné u následujících polí:

 • Sazba,

 • Jednotky (zobrazení),

 • Datum zahájení a ukončení.

Přidejte zprávu pro majitele stránek a proveďte změny. Kliknutím na Odeslat ke kontrole změny odešlete zpět majiteli stránek ke kontrole. Pokud se změnami budete vy i majitel stránek souhlasit, zašle vám majitel stránek žádost o přijetí a uzavření dohody. Kliknutím na Přijmout nabídku dokončíte.

Chcete-li po dokončení nabídky něco změnit, klikněte na Obnovit vyjednávání a proveďte změny. Až budete hotovi, přidejte zprávu pro majitele stránek a klikněte na Odeslat ke kontrole.

Konfigurace dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře

Jakmile se s majitelem stránek na nabídce shodnete, je čas nakonfigurovat dohodu.

V této fázi je třeba:

Po dokončení tohoto kroku se u vybraných inzerentů ve službě Display & Video 360 automaticky nastaví objednávka programatického prodeje zaručeného inventáře.

Dohodu nakonfigurujete tak, že v nabídce vlevo vyberete Inventář > Můj inventář. Vyhledejte ji ve výše zobrazené sekci „Je vyžadována akce“ a vpravo vyberte Akce > Konfigurovat.

Dohodu byste v sekci Vyjednávání měli přijmout i v případě, že dosud nemáte připravenou kreativu. Konfiguraci můžete odložit na dobu, až bude kreativa hotová, ale měli byste ji provést nejméně 1–2 dny před datem spuštění, aby byl čas na odstranění případných problémů.

Chcete-li upravit inzerenta dohody, klikněte na ni v sekci Můj inventář. Pokud změníte výchozího inzerenta, budete pro nového inzerenta muset zvolit sadu kreativ a příjmový model. Inventář se u odstraněných inzerentů přestane zobrazovat (maximálně do hodiny). Dohodu můžete upravit pouze v případě, že máte přístup ke všem inzerentům, kteří k ní jsou přidruženi.

Pozastavení dohod

Chcete-li zjistit, zda je dohoda Pozastavená nebo Aktivní, podívejte se do sloupce Stav v sekci Můj inventář. Dohody může pozastavit jak kupující, tak majitel stránek. Strana, která dohodu pozastaví, musí uvést důvod. Důvod pozastavení dohody zobrazíte kliknutím na ikonu

Chcete-li dohodu ve službě Display & Video 360 pozastavit, klikněte na rozbalovací seznam vedle položky Aktivní ve sloupci Stav a vyberte možnost Pozastaveno.

Pozastavit lze pouze celou nabídku (nikoliv jednotlivé řádkové položky) a na pozastavený inventář již nelze cílit. Dohodu může obnovit pouze strana, která ji pozastavila.

Pokud se během těchto tří kroků rozhodnete pokračovat v nastavování později, klikněte na Uložit a zavřít. Vrátíte se na stránku Můj inventář, kde budou přidané produkty zobrazeny v sekci Je vyžadována akce. Do procesu nastavení se vrátíte tak, že na ně umístíte ukazatel a kliknete na Konfigurovat

Krok 1: Základní informace

Zde můžete zkontrolovat základní údaje a vybrat inzerenty a kampaň.

 1. Projděte sekci s podrobnostmi o dohodě a proveďte potřebné změny objednávky a názvů produktů.
 2. Vyberte, kteří inzerenti mohou na produkty cílit. Můžete také přepnout přepínač „Přiřadit zdroj inventáře všem inzerentům“ a tím cílení na produkty umožnit všem inzerentům. Po dokončení vyberte výchozího inzerenta. Pokud nebude uvedeno jinak, bude zaručený inventář používat tento inzerent. 
 3. Vyberte kampaň. Upozorňujeme, že lze vybírat pouze z kampaní výchozího inzerenta.

Krok 2: Výběr kreativ

Dalším krokem je výběr alespoň jedné dostupné kreativy pro každou z velikostí a dob trvání produktů uvedených v dohodě. Upozorňujeme, že k dispozici budou pouze reklamy, které splňují požadavky na kreativy a které pocházejí od vybraných inzerentů.
U nativních reklam určuje konečné vykreslení majitel stránek. Majitel stránek odpovídá za vykreslení reklamy v souladu se stylem svého webu nebo aplikace. Pokud si přejete, aby se určité podklady v reklamě určitě vykreslily, dejte to majiteli stránek vědět.

Krok 3: Nastavení (volitelné)

Posledním krokem je nastavení měření konverzí a příjmového modelu partnera.

Služba Display & Video 360 k měření konverzí a přidávání uživatelů do remarketingových seznamů využívá aktivity Floodlight. Vyberte aktivitu Floodlight, kterou budete používat k měření konverzí v této řádkové položce. Aktivity Floodlight můžete vytvořit a spravovat tak, že u inzerenta přejdete na Floodlight > Aktivity Floodlight. Přečtěte si další informace o aktivitách Floodlight. Pokud používáte službu Campaign Manager, aktivity Floodlight se spravují v nastavení funkce Floodlight a synchronizují se prostřednictvím propojeného inzerenta služby Display & Video 360.

Po dokončení klikněte na Hotovo. Dohoda se zobrazí na stránce Můj inventář a bude připravená ke konfiguraci.

Použití seznamů publika první nebo třetí strany

Během fáze vyjednávání mohou kupující u každé dohody o rezervaci v objednávce programatického prodeje zaručeného inventáře cílit na seznamy publika první nebo třetí strany (nebo je vyloučit). Pokud tak učiní, prognostický nástroj majitele stránek vypočítá dostupný inventář odpovídající seznamu publika dle výběru kupujícího. V rámci sady seznamů vybraných pro zahrnutí/vyloučení se používá logický vztah NEBO. Mezi sadami zahrnutých a vyloučených seznamů se používá logický vztah „A ZÁROVEŇ“.

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře se seznamy publika fungují nejlépe, pokud jsou zahrnuty seznamy uživatelů se zásahem alespoň 100 souborů cookie za den (tj. pokud inventář není příliš omezen). Velikost seznamu publika zobrazíte tak, že přejdete na Inzerenti > [Inzerent] > Seznamy publika.

Seznamy publika kupujícího jsou integrovány do prognóz služby Ad Manager a umožňují majitelům stránek spouštět prognózy pro nabídky programatického prodeje zaručeného inventáře, v nichž kupující cílí na seznamy publika první nebo třetí strany. Ad Manager má při vytváření prognóz i při zobrazování reklam k seznamům publika kupujícího přístup v reálném čase. Při provádění změn v seznamu publika proto nedochází k žádné prodlevě či latenci. Při vytváření prognóz bere Ad Manager pro zbytek kampaně v úvahu historická data a existující překrývající se rezervace.

Rozpočty s cenou za den (CPD)

Dohody s rozpočtem daným cenou za den mají minimální počet zobrazení, který kupující musí každý den zakoupit a majitel stránek zobrazit. Den vám bude účtován pouze v případě, že počet zobrazení překročí hodnotu sjednanou mezi vámi a majitelem stránek (při dohadování minimálního počtu zobrazení s majitelem stránek je to důležité zdůraznit). V přehledech se nezobrazí žádné tržby ani v případě, že je zobrazen nenulový počet zobrazení. Když zakoupíte minimální denní množství, bude vám účtována denní sazba CPD i v případě, že počet zakoupených a realizovaných zobrazení minimum přesáhne. V přehledech se zobrazují tržby u dnů, ve kterých byl zakoupen alespoň minimální počet zobrazení.

Poznámka: Sponzorství s CPD neposkytují 100% záruku, že se během časového období budou zobrazovat výhradně reklamy kupujícího. Ve výjimečných případech, kdy služba Ad Manager kreativu kupujícího nemůže zobrazit (například protože ji prohlížeč uživatele nepodporuje), zajistí plné zpeněžení zobrazení tím, že namísto ní zobrazí konkurenční reklamu. Ačkoliv k tomu dochází jen výjimečně, sponzorství s CPD byste neměli prodávat se zárukou 100% podílu hlasu.

Dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře na YouTube

Pro dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře na YouTube platí stejné kroky a principy jako pro standardní dohody o programatickém prodeji zaručeného inventáře, pouze s několika výjimkami:

 • Není podporováno online vyhledání inventáře a vyjednávání iniciované kupujícím (nalezení a vyjednávání probíhá offline prostřednictvím prodejních kanálů).

 • Majitelé stránek musí kreativy před zobrazováním zkontrolovat a schválit.

 • Optimalizaci mezi kampaněmi mohou používat jen někteří kupující (jak je uvedeno v podmínkách přijetí dohody).

 • Kreativy závisejí na vyjednané dohodě, ale mohou zahrnovat nepřeskočitelné reklamy in-stream o délce 6, 15, 20 nebo 30 s nebo přeskočitelné reklamy in-stream o délce až 6:00 min.

 • Všechny doprovodné bannery jsou volitelné. Pokud jsou zahrnuty, musejí mít velikost 300 × 60.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?