Functielijst

Data Studio bevat enkele krachtige functies die kunnen worden toegepast op berekende veldformules. 

Meer informatie over elke functie is inclusief voorbeelden beschikbaar in de formule-editor. Deze Help wordt weergegeven zodra u uw formule begint te typen.
TypeNaamBeschrijvingSyntaxis
AggregatieAPPROX_COUNT_DISTINCTHiermee wordt het geschatte aantal unieke waarden van X opgevraagd. Meer informatieAPPROX_COUNT_DISTINCT(X)
Aggregatie AVG Retourneert het gemiddelde van alle waarden van X.
Meer informatie.
AVG(X)
Aggregatie COUNT Retourneert het aantal waarden van X.
Meer informatie.
COUNT(X)
Aggregatie COUNT_DISTINCT Retourneert het aantal unieke waarden van X.
Meer informatie.
COUNT_DISTINCT(X)
Aggregatie MAX Retourneert de maximum waarde van X.
Meer informatie.
MAX(X)
Aggregatie MEDIAN Retourneert de mediaan van alle waarden van X.
Meer informatie.
MEDIAN(X)
Aggregatie MIN Retourneert de minimumwaarde van X.
Meer informatie.
MIN(X)
Aggregatie PERCENTILE Retourneert de percentielrangschikking Y van veld X.
Meer informatie.
PERCENTILE(X,Y)
Aggregatie STDDEV Retourneert de standaarddeviatie van X.
Meer informatie.
STDDEV(X)
Aggregatie SUM Retourneert de som van alle waarden van X.
Meer informatie.
SUM(X)
AggregatieVARIANCERetourneert de variantie van X.
Meer informatie.
VARIANCE(X)
Rekenkunde ABS Retourneert de absolute waarde van een getal.
Meer informatie.
ABS(X)
Rekenkunde ACOS Retourneert de inverse van de cosinus van X.
Meer informatie.
ACOS(X)
Rekenkunde ASIN Retourneert de inverse van de sinus van X.
Meer informatie.
ASIN(X)
RekenkundeATANRetourneert de inverse van de tangens van X.
Meer informatie.
ATAN(X)
Rekenkunde CEIL Retourneert het eerstvolgende gehele getal groter dan X. Als de waarde van X bijvoorbeeld V is, is CEIL(X) groter dan of gelijk aan V.
Meer informatie.
CEIL(X)
Rekenkunde COS Retourneert de cosinus van X.
Meer informatie.
COS(X)
Rekenkunde FLOOR Retourneert het eerstvolgende gehele getal kleiner dan X. Als de waarde van X bijvoorbeeld V is, is FLOOR(X) kleiner dan of gelijk aan V.
Meer informatie.
FLOOR(X)
Rekenkunde LOG Retourneert de logaritme met grondtal 2 van X.
Meer informatie.
LOG(X)
Rekenkunde LOG10 Retourneert de logaritme met grondtal 10 van X.
Meer informatie.
LOG10(X)
Rekenkunde NARY_MAX Retourneert de maximum waarde van X, Y, [,Z]*. Alle invoerargumenten moeten hetzelfde type hebben: allemaal getallen. Ten minste één invoerargument moet een veld of een expressie met een veld zijn.
Meer informatie.
NARY_MAX(X, Y [,Z]*)
Rekenkunde NARY_MIN Retourneert de minimumwaarde van X, Y, [,Z]*. Alle invoerargumenten moeten hetzelfde type hebben: allemaal getallen. Ten minste één invoerargument moet een veld of een expressie met een veld zijn.
Meer informatie.
NARY_MIN(X, Y [,Z]*)
Rekenkunde POWERretourneert het resultaat van het verheffen van X tot de macht Y.
Meer informatie.
POWER(X, Y)
Rekenkunde ROUND Retourneert X afgerond op Y precisiegetallen.
Meer informatie.
ROUND(X, Y)
Rekenkunde SIN Retourneert de sinus van X.
Meer informatie.
SIN(X)
Rekenkunde SQRT Retourneert de vierkantswortel van X. Houd er rekening mee dat X niet-negatief moet zijn.
Meer informatie.
SQRT(X)
Rekenkunde TAN Retourneert de tangens van X.
Meer informatie.
TAN(X)
Datum DATE_DIFF Retourneert het verschil in dagen tussen X en Y (X - Y).
Meer informatie.
DATE_DIFF(X, Y)
Datum DAY Retourneert de dag van X.
Meer informatie.
DAY(X [,Input Format])
Datum HOUR Retourneert de uurcomponent van X.
Meer informatie.
HOUR(X [,Input Format])
Datum MINUTE Retourneert de minuten in de component van X.
Meer informatie.
MINUTE(X [,Input Format])
Datum MONTH Retourneert de maand in X.
Meer informatie.
MONTH(X [,Input Format])
Datum QUARTER Retourneert het kwartaal van X.
Meer informatie.
QUARTER(X [,Input Format])
Datum SECOND Retourneert de secondecomponent van X.
Meer informatie.
SECOND(X [,Input Format])
Datum TODATE Retourneert het datumveld in de opgegeven indeling in UTC. Meer informatie. TODATE(X, Input Format, Output Format)
Datum WEEK Retourneert de week van X vanaf het begin van het jaar, volgens de ISO 8601-norm.
Meer informatie.
WEEK(X)
Datum WEEKDAY Retourneert de dag van de week van X.
Meer informatie.
WEEKDAY(X [,Input Format])
Datum YEAR Retourneert het jaar van X.
Meer informatie.
YEAR(X [,Input Format])
Datum YEARWEEK Retourneert het jaar en weeknummer van X.
Meer informatie.
YEARWEEK(X)
Geo TOCITY Retourneert de plaatsnaam voor X. TOCITY(X [,Input Format])
Geo TOCONTINENT Retourneert de continentnaam voor X.
Meer informatie.
TOCONTINENT(X [,Input Format])
Geo TOCOUNTRY Retourneert de landnaam voor X.
Meer informatie.
TOCOUNTRY(X [,Input Format])
Geo TOREGION Retourneert de regionaam voor X.
Meer informatie.
TOREGION(X [,Input Format])
Geo TOSUBCONTINENT Retourneert de subcontinentnaam voor X.
Meer informatie.
TOSUBCONTINENT(X [,Input Format])
OverigCASEEvalueert tot exact één waarde op basis van een set opgegeven booleaanse expressies. Meer informatie
CASE
  WHEN C = 'yes'
  THEN 'done:yes'
  ELSE 'done:no'
END
DiversenCASTConverteert het veld of de expressie naar TYPE. Geaggregeerde velden zijn niet toegestaan in CAST.TYPE kan NUMBER of TEXT zijn.
Meer informatie.
CAST(field_expression AS TYPE)
DiversenHYPERLINKRetourneert een hyperlink naar de URL, aangeduid met de linklabel.
Meer informatie.
HYPERLINK(URL, link label)
DiversenIMAGEMaakt afbeeldingsvelden in uw gegevensbron
Meer informatie.
IMAGE(Image URL, [Alternative Text])
TekstLOWERConverteert X naar kleine letters.
Meer informatie
LOWER(X)
Tekst UPPERConverteert X naar hoofdletters.
Meer informatie
UPPER(X)
Tekst CONCAT Retourneert een tekst die de samenstelling is van X en Y.
Meer informatie
CONCAT(X, Y)
Tekst CONTAINS_TEXT Retourneert 'true' als X de opgegeven tekst bevat en 'false' als dit niet het geval is. Hoofdlettergevoelig.
Meer informatie
CONTAINS_TEXT(X, tekst)
Tekst ENDS_WITH Retourneert 'true' als X eindigt met de opgegeven tekst en 'false' als dit niet zo is. Hoofdlettergevoelig.
Meer informatie
ENDS_WITH(X, tekst)
Tekst LEFT_TEXT Retourneert een aantal tekens vanaf het begin van X. Het aantal tekens wordt bepaald door de opgegeven lengte.
Meer informatie
LEFT_TEXT(X, lengte)
Tekst LENGTH Retourneert het aantal tekens in X.
Meer informatie
LENGTH(X)
Tekst REGEXP_EXTRACT Retourneert de eerste subtekenreeks in X die overeenkomt met het patroon van de reguliere expressie.
Meer informatie
REGEXP_EXTRACT(X, reguliere_expressie)
Tekst REGEXP_MATCH Retourneert 'true' als X overeenkomt met het patroon van de reguliere expressie en 'false' als dit niet het geval is.
Meer informatie
REGEXP_MATCH(X, reguliere_expressie)
Tekst REGEXP_REPLACE Vervangt alle instanties van tekst die overeenkomt met het patroon van de reguliere expressie in X door de vervangende tekenreeks.
Meer informatie
REGEXP_REPLACE(X, reguliere_expressie, vervanging)
Tekst REPLACE Retourneert een kopie van X waarbij alle instanties van Y in X zijn vervangen door Z.
Meer informatie
REPLACE(X, Y, Z)
Tekst RIGHT_TEXT Retourneert een aantal tekens vanaf het einde van X. Het aantal tekens wordt bepaald door de opgegeven lengte.
Meer informatie
RIGHT_TEXT(X, lengte)
Tekst STARTS_WITH Retourneert 'true' als X begint met de opgegeven tekst. Anders wordt 'false' geretourneerd. Hoofdlettergevoelig.
Meer informatie
STARTS_WITH(X, tekst)
Tekst SUBSTR Retourneert een tekst die een subtekenreeks van X is. De subtekenreeks begint op 'startindex' en is 'lengte' tekens lang.
Meer informatie
SUBSTR(X, startindex, lengte)
Tekst TRIM Retourneert X waarbij spaties aan het begin en het einde zijn verwijderd.
Meer informatie
TRIM(X)