iOS-apps aanbevelen en beheren

Deze functie is niet beschikbaar in de gratis versie van Cloud Identity.

Als beheerder kunt u werk-apps aanbevelen aan en beheren voor gebruikers met Apple® iOS®-apparaten. U kunt een witte lijst maken met aanbevolen apps zodat gebruikers deze kunnen installeren. Als u meer controle wilt over apps op de witte lijst, kunt u opgeven dat de app wordt beheerd. 

Over beheerde apps

Hoe beheerde apps werken

Als u opgeeft dat een app wordt beheerd, heeft u meer controle over de app. Dit werkt als volgt: 
 1. Een gebruiker logt met zijn bedrijfsaccount in op een mobiele Google-app (zoals Gmail, Google Documenten, Drive of Agenda). 
 2. De gebruiker wordt gevraagd de Google Device Policy-app te installeren.
 3. Als er apps op het apparaat zijn geïnstalleerd die u heeft gespecificeerd als beheerd, wordt de gebruiker gevraagd uw organisatie toestemming te geven de apps te beheren.
 4. Als de gebruiker accepteert, krijgt u de controle over de apps. Zie 'Wat u kunt doen met beheerde apps' (hieronder) voor meer informatie.
 5. Als de gebruiker niet binnen 24 uur accepteert, raakt hij de bedrijfstoegang tot mobiele Google-apps op het apparaat kwijt.

Wat u kunt doen met beheerde apps

Als een app wordt beheerd en een gebruiker het Device Policy-profiel verwijdert van een apparaat, kunt u de app van het apparaat verwijderen. U kunt ook instellingen toepassen die bepalen hoe de app wordt gebruikt. U kunt het volgende:

 • Voorkomen dat er een back-up van de gegevens van de app wordt gemaakt in Apple iCloud®.
 • Bepalen of gebruikers apps die van buiten de Apple App Store® of de Google Device Policy-app worden geïnstalleerd, mogen markeren als vertrouwd.
 • Bepalen met welke apps bedrijfsdocumenten en -links kunnen worden geopend.
 • Bepalen of beheerde apps online kunnen gaan wanneer er gebruik wordt gemaakt van mobiele data.

Zie Beheerde apps voor meer informatie.

Gebruikers kunnen het volgende:

 • Beheerde apps installeren via de Device Policy-app of de Apple App Store®.
 • In de Device Policy-app zien of een app wordt beheerd door uw organisatie: 
  • Groen vinkje: beheerd. 
  • Grijs vinkje: niet beheerd. 
  • Rood uitroepteken: beheerd, maar de gebruiker heeft uw organisatie nog geen toestemming gegeven deze app te beheren. 
U kunt de apps op het apparaat beheren totdat de gebruiker het Device Policy-profiel verwijdert (zelfs als u de beheerinstellingen van de app wijzigt of als de gebruiker de app verwijdert en opnieuw installeert).

Voordat u begint

 • Als u apps op de witte lijst wilt zetten voor gebruikers van mobiele apparaten, moet u geavanceerd mobiel apparaatbeheer instellen. Zie Geavanceerd beheer van mobiele apparaten instellen voor meer informatie.
 • Gebruikers moeten de Google Device Policy-app installeren om beheerde apps of apps op de witte lijst te kunnen zien. Anders kunnen ze deze apps niet downloaden.

Alles openen   |   Alles sluiten

Stap 1: De witte lijst met iOS-apps openen

 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik links op App-beheer en dan Apps voor iOS-apparaten beheren.
 4. Klik op de link om iOS-apps te beheren.
 5. Maak en beheer de witte lijst met de stappen hieronder. 

Stap 2: De witte lijst maken

Een app toevoegen
 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met iOS-apps te openen.
 2. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 3. Voer de app-naam (of de app-URL uit Apple iTunes®) in en klik op Zoeken.
 4. Selecteer de app en klik op Doorgaan.
 5. Als u de app op de witte lijst wilt zetten voor alle gebruikers in uw organisatie, selecteert u Alle gebruikers en klikt u op Doorgaan. Als u G Suite Business- of Enterprise-klant bent, kunt u de app op de witte lijst zetten voor een specifieke groep gebruikers. Selecteer Een specifieke organisatie-eenheid (OE) of groep(en) en selecteer vervolgens de organisatie-eenheid of groep waarin de gebruikers zitten. Zie Een app distribueren naar een specifieke groep gebruikers voor meer informatie.

 6. Als u de controle wilt over de app, vinkt u het vakje aan voor Hiervan een beheerde app maken. Zie 'Over beheerde apps' (hierboven) voor meer informatie.
 7. (Optioneel voor beheerde apps) Als u wilt dat de app van een apparaat wordt verwijderd wanneer een gebruiker het Device Policy-profiel verwijdert, vinkt u het vakje aan voor App verwijderen wanneer MDM-profiel wordt verwijderd
 8. Klik op Opslaan.
 9. (Optioneel) Als u meer informatie wilt zien over een van de apps op de witte lijst, klikt u naast de app op Meer Meer en dan Openen in App Store.
 10. Gebruikers moeten de Google Device Policy-app installeren om apps op de witte lijst te kunnen downloaden.

De app verschijnt vrijwel onmiddellijk op de witte lijst. Het kan een uur duren voordat de app verschijnt in de Google Device Policy-app op de apparaten van gebruikers.

Een app verwijderen

Wanneer u een iOS-app verwijdert van de witte lijst, kunnen gebruikers deze niet meer installeren via de Google Device Policy-app. Als een app wordt beheerd, blijft deze beheerd totdat de gebruiker het Device Policy-profiel verwijdert van het apparaat. Andere gebruikers kunnen de app nog steeds installeren uit de App Store, maar deze wordt dan niet beheerd. 

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met iOS-apps te openen.
 2. Kies een optie:
  • Zoek de app die u wilt verwijderen en klik op Meer Meer en dan Verwijderen.
  • Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van de app. Er verschijnt een vakje. Vink het vakje aan (u kunt meerdere apps tegelijk selecteren). Klik rechtsboven op Verwijderen Prullenbak.
 3. Klik op Verwijderen.

U ziet een melding dat de geselecteerde app is verwijderd van de witte lijst.

Stap 3: Apps op de witte lijst beheren

De beheerinstellingen van een app wijzigen
 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met iOS-apps te openen.
 2. Klik op de app waarvan u de beheerinstellingen wilt wijzigen. 
 3. Klik naast de organisatie-eenheid of groep waarvoor u de instellingen wilt wijzigen op Meer Meeren dan Configuratie bewerken
 4. Als u de controle wilt over de app, vinkt u het vakje aan voor Hiervan een beheerde app maken. Zie 'Over beheerde apps' (hierboven) voor meer informatie.
 5. (Optioneel voor beheerde apps) Als u wilt dat de app van een apparaat wordt verwijderd wanneer een gebruiker het Device Policy-profiel verwijdert, vinkt u het vakje aan voor App verwijderen wanneer MDM-profiel wordt verwijderd
 6. Klik op Updaten.

Als u het vinkje heeft verwijderd voor 'Hiervan een beheerde app maken', blijft de app beheerd op apparaten totdat de gebruiker het Google Device Policy-profiel verwijdert (zelfs als hij de app verwijdert en deze opnieuw installeert).

Een app op de witte lijst distribueren naar specifieke gebruikers

Deze functie is beschikbaar in de versies G Suite Business en Enterprise. Vergelijk de versies.

U kunt een app distribueren naar gebruikers in een specifieke organisatie-eenheid of groep in Google Discussiegroepen.

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met iOS-apps te openen.
 2. Klik op de app die u wilt distribueren. 
  U ziet de organisatie-eenheden en groepen waarnaar de app momenteel is gedistribueerd.
  Tip: Gebruik de filters aan de linkerkant als u alleen de apps wilt zien die op de witte lijst staan voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers. U kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. 
 3. Klik op Meer toevoegen als u de app wilt distribueren naar een andere groep gebruikers.
 4. Kies een optie en klik op Doorgaan
  • Als u de app wilt distribueren naar gebruikers in een organisatie-eenheid, selecteert u links Organisatie-eenheid. Selecteer vervolgens de naam van de organisatie-eenheid in de lijst.
  • Als u de app wilt distribueren naar gebruikers in een groep, selecteert u links Groep en begint u de naam van de groep te typen. Selecteer de groep uit de lijst.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten doorgevoerd. Het kan echter 24 uur duren voordat deze zijn doorgevoerd op de apparaten van alle gebruikers.Als u geen specifieke organisatie-eenheid of groep selecteert, wordt de app gedistribueerd naar alle gebruikers in de organisatie-eenheid op het hoogste niveau.

Gebruikers verwijderen van de distributielijst van een app
Deze functie is beschikbaar in de versies G Suite Business en Enterprise. Vergelijk de versies.
 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met iOS-apps te openen.
 2. Klik op de app waarvan u de distributie wilt wijzigen. 
  U ziet de organisatie-eenheden en groepen waarnaar de app momenteel is gedistribueerd. 
  Tip: Gebruik de filters aan de linkerkant als u alleen de apps wilt zien die op de witte lijst staan voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers. U kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. 
 3. Klik naast de organisatie-eenheid of groep die u wilt verwijderen op Meer Meer en dan OE verwijderen of Groep verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten doorgevoerd. Het kan echter 24 uur duren voordat deze zijn doorgevoerd op de apparaten van alle gebruikers. Als u geen specifieke organisatie-eenheid of groep selecteert, worden apps gedistribueerd naar alle gebruikers in de organisatie-eenheid op het hoogste niveau.

Gerelateerde onderwerpen 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?