ShareFile-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor ShareFile

Voordat u SSO kunt configureren, moet u een ShareFile-subdomein hebben. Het subdomein voor uw bedrijf is bijvoorbeeld https://uwbedrijf.sharefile.com. Als u geen ShareFile-subdomein heeft, neemt u contact op met ShareFile Support voor hulp.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek ShareFile in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.  
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.
 1. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 1. Klik op Volgende.
 2. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de waarden van de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {subdomain} door uw ShareFile-subdomein.
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: ShareFile instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in op uw ShareFile-account.

 2. Ga naar Settings (Instellingen) and then Admin Setting (Beheerdersinstellingen) and then Security (Beveiliging) and then Login & Security Policy (Beleid voor inloggen en beveiliging).

 3. Scroll naar het gedeelte Single Sign-on/SAML 2.0 Configuration (Configuratie van Single sign-on/SAML 2.0) en voer de volgende gegevens in:

  1. Enable SAML (SAML inschakelen): selecteer Yes (Ja).

  2. Your Issuer/EntityID (Uw uitgevers-/entiteits-ID): voer de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

  3. X.509 Certificate (X.509-certificaat): klik op Change (Wijzigen) en kopieer en plak hier de inhoud van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.

  4. Login URL (Inlog-URL): voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 4. Klik op Save (Opslaan).

Stap 3: De ShareFile-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ShareFile.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ShareFile-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga in een nieuw incognito browservenster naar https://uwbedrijf.sharefile.com. 
 2. Klik op Sign in (Inloggen).
  Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar ShareFile.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?