Tableau-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Tableau

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Tableau-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Voer Tableau in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Tableau en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.

Laat de Beheerdersconsole openstaan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Tableau, gaat u door met de SSO-installatie.

Stap 2: Tableau instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de Tableau-app.
 2. Ga naar Settings (Instellingen) > Authentication (Verificatie).
 3. Vink het vakje aan voor Single sign-on with SAML (Single sign-on met SAML).
 4. Kopieer de Entity ID (Entiteits-ID) en ACS URL (ACS-URL) uit Export metadata file from Tableau Online (Metadata-bestand van Tableau Online exporteren).
  U heeft deze gegevens nodig om SSO voor Tableau in te stellen in de Beheerdersconsole in stap 3 hieronder.
 5. Klik bij Import metadata file into Tableau Online (Metadatabestand importeren naar Tableau online) op Browse (Browsen) en selecteer het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload.
 6. Klik op Apply (Toepassen) om de Google IdP-metadata te uploaden.
 7. Voer onder Match assertions (Overeenkomende asserties) respectievelijk email, FirstName en LastName in bij de kenmerken Email (E-mail), First name (Voornaam) en Last name (Achternaam).
 8. Klik op Toepassen.
 9. Selecteer Allow users to choose their authentication type (Gebruikers toestaan hun verificatietype te kiezen) onder Default authentication type for embedded views (Standaard verificatietype voor ingesloten weergaven).
 10. Open het tabblad Users (Gebruikers).
 11. Plaats de muisaanwijzer op het overloopmenu (drie puntjes). Selecteer Authentication (Verificatie) in het menu dat nu wordt weergegeven.
 12. Selecteer Single sign on (Single sign-on).
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardwaarden van de velden ACS-URL en Entiteits-ID door de ACS-URL en Entiteits-ID die u in stap 2 hierboven bij Tableau heeft gekopieerd.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Tableau-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Tableau-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email (vereist)
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) FirstName
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) LastName (Achternaam)
 6. (Optioneel) Groepsnamen invoeren die relevant zijn voor deze app:
  1. Klik bij Groepslidmaatschap (optioneel) op Zoeken naar een groep. Voer een of meer letters van de groepsnaam in en selecteer de groepsnaam.
  2. Voeg naar wens extra groepen toe (maximaal 75 groepen).
  3. Vul bij App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Ga voor meer informatie naar Over het toewijzen van groepslidmaatschappen.

 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Tableau-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Tableau.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Tableau-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Tableau ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Tableau.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Tableau geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://sso.online.tableau.com/public/login en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Tableau.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu