Konfigurowanie aplikacji zarządzanych na urządzenia z Androidem

 Ta funkcja nie jest dostępna w bezpłatnej wersji Cloud Identity.

Jako administrator możesz bezpiecznie zarządzać aplikacjami do pracy na urządzeniach z Androidem i jednocześnie zostawić aplikacje prywatne pod kontrolą użytkowników. Dzięki temu możesz:

 • umieścić polecane aplikacje na białej liście i udostępnić je użytkownikom do zainstalowania;
 • automatycznie instalować wybrane aplikacje do pracy;
 • zarządzać aplikacjami systemowymi, które są wstępnie zainstalowane na urządzeniach należących do firmy.

Jak działa biała lista

Wybierz aplikacje w Google Play (za pomocą konsoli administracyjnej Google), a następnie dodaj je do białej listy. Użytkownicy zobaczą na swoich urządzeniach katalog z tymi aplikacjami.

Gdy użytkownik zainstaluje jedną z nich, ta aplikacja będzie zarządzana przez organizację. Gdy użytkownik opuści organizację, taka aplikacja zostanie usunięta z urządzenia wraz z kontem firmowym. Możesz też zdalnie usuwać takie aplikacje w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Niektóre aplikacje mobilne Google, na przykład Gmail i Dysk Google, znajdują się na białej liście domyślnie.

Oddzielanie aplikacji do pracy od aplikacji prywatnych

Wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi

Jeśli urządzenia użytkowników obsługują profil do pracy, zachęć ich do jego skonfigurowania, by oddzielić aplikacje służbowe od prywatnych. Mogą oni wtedy pobierać aplikacje do pracy z zarządzanego Sklepu Google Play. Zainstalowane aplikacje zarządzane są oznaczone ikoną aktówki Android for Work, dzięki czemu można je z łatwością odróżnić od prywatnych. Jeśli urządzenie nie obsługuje profili do pracy, użytkownicy mogą pobierać aplikacje ze Sklepu Play (na karcie Aplikacje do pracy). Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z Google Play w organizacji.

Krok 1. Otwórz białą listę aplikacji na Androida

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem.
 4. Kliknij Zarządzaj aplikacjami na białej liście.

Krok 2. Wypełnij białą listę

Dodawanie aplikacji
 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj aplikację .
  Otworzy się Sklep Google Play.
 3. Aby wyszukać aplikację, którą chcesz dodać do białej listy, w prawym górnym rogu okna wpisz jej nazwę. Gdy znajdziesz odpowiednią aplikację, kliknij ją.
 4. Kliknij Zatwierdź, przeczytaj informacje o uprawnieniach aplikacji i kliknij Zatwierdź jeszcze raz.
 5. Określ sposób obsługi żądań przyznania nowych uprawnień aplikacji (na przykład dostępu do zakupów w aplikacji lub informacji związanych z tożsamością). Jeśli aplikacja została wcześniej zatwierdzona, najpierw kliknij Ustawienia zatwierdzania. Dostępne możliwości:

  Szczegółowe informacje o uprawnieniach aplikacji znajdziesz w artykule Aktualizowanie uprawnień aplikacji.

  • Automatyczne zatwierdzanie aplikacji, gdy zażądają nowych uprawnień.
  • Usuwanie aplikacji z białej listy (aby dodać je z powrotem, musisz je ponownie zatwierdzić).
 6. Wybierz opcję:
  • Kliknij Gotowe.
  • Jeśli aplikacja została wcześniej zatwierdzona, kliknij Wybierz.
 7. Aby dodać aplikację do białej listy dla wszystkich użytkowników w organizacji, wybierz Wszyscy użytkownicy i kliknij Dalej.

  Jeśli organizacja korzysta z G Suite Business, G Suite Enterprise lub G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, możesz dodać aplikację do białej listy dla konkretnej grupy użytkowników:

  1. Wybierz Określona jednostka organizacyjna lub wybrane grupy.
  2. Wybierz organizację lub grupę, do której należą użytkownicy.
  3. Kliknij Dalej.
 8. Skonfiguruj ustawienia aplikacji. Możesz:
  • od razu automatycznie zainstalować aplikację na urządzeniach użytkowników,
  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie aplikacji,
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego.
  • Ustaw aplikację jako Stały VPN. Po włączeniu tej funkcji cały ruch związany z aplikacją pochodzący z profilu do pracy lub urządzenia zarządzanego będzie przechodził przez tę aplikację. Wymaga to Androida 7.0 lub nowszego. To ustawienie zapewnia bezpieczniejsze połączenie sieciowe na potrzeby ruchu w profilu do pracy.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Jeśli masz dodaną aplikację Microsoft® Outlook® na Androida (niezalecane), upewnij się, że działa ona zgodnie z ustawieniami zarządzania punktami końcowymi:
  1. W konsoli administracyjnej kliknij Menu  a potem Zabezpieczeniaa potemKontrola nad dostępem do aplikacjia potemZarządzaj usługami Google.
  2. Znajdź Gmaila i Dysk na liście usług. Jeśli opcja Dostęp jest ustawiona na Bez ograniczeń zmień wartość na Ograniczone. To ustawienie uniemożliwia niezaufanym aplikacjom dostęp do usług. Jeśli dodasz aplikację, wykonując powyższe czynności, zostanie ona automatycznie ustawiona jako zaufana i będzie mieć dostęp do Gmaila i Dysku.
 11. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić dodatkowe informacje o dowolnej aplikacji z białej listy, kliknij obok niej Więcej  a potem Otwórz w Sklepie Play.

Aplikacja pojawi się na liście prawie od razu. Aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom do zainstalowania w zarządzanym Sklepie Google Play lub na karcie Aplikacje do pracy w Sklepie Play, gdy ich urządzenia zsynchronizują się z usługą zarządzania punktami końcowymi Google. Nie możesz zarządzać aplikacjami, które użytkownicy zainstalują spoza zarządzanego Sklepu Google Play lub karty Aplikacje do pracy.

Usuwanie aplikacji

Gdy usuniesz aplikację z białej listy, przestaje ona być dostępna do zainstalowania dla użytkowników w zarządzanym Sklepie Google Play i na karcie Aplikacje do pracy w Sklepie Play. Jeśli użytkownik już zainstalował aplikację, nie jest ona dłużej zarządzana, ale nie zostanie usunięta z urządzenia. Użytkownicy, którzy nie zainstalowali takiej aplikacji, nadal mogą ją pobrać ze Sklepu Play, ale wtedy nie jest ona zarządzana.

 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.
 2. Wybierz opcję:
  • Znajdź aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij Więcej  a potem Usuń.
  • Najedź kursorem na ikonę aplikacji, by wyświetlić pole wyboru. Zaznacz to pole (możesz zaznaczyć kilka aplikacji naraz). W prawym górnym rogu kliknij Usuń .
 3. Kliknij Usuń.

Zobaczysz komunikat informujący o usunięciu wybranych aplikacji z białej listy.

Uwaga: nie możesz usunąć aplikacji Google Apps Device Policy z białej listy.

Krok 3. Zarządzaj aplikacjami na białej liście

Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały dodane do białej listy dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.
 3. Obok nazwy grupy lub jednostki organizacyjnej, w której chcesz zmienić ustawienia aplikacji, kliknij Więcej  a potem Edytuj konfigurację.
 4. Jeśli masz podstawowe zarządzanie urządzeniami mobilnymi, możesz automatycznie instalować aplikację na urządzeniach użytkowników.
 5. Jeśli masz zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi, możesz także:
  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie automatycznie zainstalowanej aplikacji,
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego,
  • zastosować konfigurację zarządzaną (jeśli jest ona obsługiwana przez aplikację – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej).
  • Ustaw aplikację jako Stały VPN. Po włączeniu tej funkcji cały ruch związany z aplikacją pochodzący z profilu do pracy lub urządzenia zarządzanego będzie przechodził przez tę aplikację. Wymaga to Androida 7.0 lub nowszego. To ustawienie zapewnia bezpieczniejsze połączenie sieciowe na potrzeby ruchu w profilu do pracy.
 6. Kliknij Aktualizuj.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin.

Zatwierdzanie aktualizacji uprawnień

Gdy dodasz aplikację na Androida do białej listy, możesz kontrolować jej dostęp do informacji i funkcji w imieniu użytkowników w organizacji – służą do tego uprawnienia. Aplikacja może na przykład poprosić o uprawnienie umożliwiające wyświetlanie kontaktów lub lokalizacji urządzenia. Wszystkie przyznane przez Ciebie uprawnienia użytkownicy mogą zmienić po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu.

Uprawnienia aplikacji na białej liście mogą się zmieniać w kolejnych ich wersjach. Aplikacje z aktualizacjami uprawnień, które wymagają zatwierdzenia, są w konsoli administracyjnej oznaczone ikoną wyjątku . Aby zatwierdzić prośbę o przyznanie nowych uprawnień:

 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.
 2. Obok aplikacji oznaczonej ikoną wyjątku  kliknij Więcej  a potem Otwórz w Sklepie Play.
 3. Kliknij Zatwierdź, przeczytaj informacje o uprawnieniach aplikacji i jeszcze raz kliknij Zatwierdź.
 4. (Opcjonalnie) Określ sposób obsługi próśb o przyznanie nowych uprawnień aplikacji (na przykład dostępu do zakupów w aplikacji lub informacji związanych z tożsamością):
  • Aby automatycznie zatwierdzać aplikację, gdy zażąda ona nowych uprawnień, wybierz Zachowuj zatwierdzenie, gdy aplikacja prosi o nowe uprawnienia. Dzięki temu aplikacja jest automatycznie zatwierdzana ponownie niezależnie od nowych uprawnień.
  • Aby usunąć aplikację z białej listy do momentu jej ponownego zatwierdzenia, wybierz Cofaj zatwierdzenie, gdy aplikacja prosi o nowe uprawnienia.
  Więcej informacji o uprawnieniach aplikacji znajdziesz w temacie Aktualizowanie uprawnień aplikacji.
  Uwaga: jeśli aplikacja została wcześniej zatwierdzona, kliknij Ustawienia zatwierdzania, aby określić sposób obsługi próśb o nowe uprawnienia aplikacji, a potem kliknij Gotowe. Następnie kliknij Wybierz.
 5. Kliknij Gotowe.
Zarządzanie uprawnieniami czasu działania

Niektóre aplikacje na Androida proszą użytkownika o przyznanie uprawnień, gdy są uruchomione. Aplikacja może na przykład poprosić o dostęp do kalendarza lub lokalizacji urządzenia. Możesz zarządzać obsługą próśb o przyznanie uprawnień wysyłanych przez poszczególne aplikacje. Te ustawienia aplikacji mają wyższy priorytet od ustawień uprawnień czasu działania skonfigurowanych dla urządzenia.

 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.

  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.

 3. Obok nazwy grupy lub jednostki organizacyjnej, w której chcesz zmienić ustawienia uprawnień czasu działania, kliknij Więcej  a potem Zarządzaj uprawnieniami czasu działania.
  Jeśli aplikacja nie obsługuje uprawnień czasu działania, ta opcja jest niedostępna.
 4. W przypadku poszczególnych uprawnień czasu działania możesz:
  • automatycznie przyznać uprawnienia;
  • automatycznie odmówić przyznania uprawnień;
  • zapytać użytkownika, czy chce przyznać uprawnienia.
  Uwaga: odmowa przyznania uprawnień czasu działania może mieć wpływ na działanie niektórych aplikacji.
Tworzenie konfiguracji zarządzanych

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji Ta funkcja nie jest dostępna w bezpłatnej wersji Cloud Identity.

Niektóre aplikacje na Androida mają ustawienia, które można zapisać jako konfiguracje zarządzane. Na przykład aplikacja może mieć opcję synchronizacji danych tylko przez Wi-Fi. Domyślną konfigurację zarządzaną aplikacji określa jej deweloper. W zarządzanym Sklepie Google Play możesz sprawdzić, czy aplikacja obsługuje konfiguracje zarządzane. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Aplikacje z konfiguracją zarządzaną.

Konfiguracje zarządzane umożliwiają automatyczne konfigurowanie aplikacji na potrzeby grupy lub jednostki organizacyjnej bez udziału użytkownika. Możesz utworzyć wiele konfiguracji zarządzanych dla jednej aplikacji oraz stosować różne konfiguracje w różnych grupach i jednostkach organizacyjnych. Aby utworzyć konfigurację zarządzaną:

 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.

  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.

 3. W sekcji Konfiguracje zarządzane kliknij Utwórz nową konfigurację zarządzaną.
  Jeśli aplikacja nie obsługuje konfiguracji zarządzanych, ta opcja jest niedostępna.
 4. Wpisz nazwę konfiguracji i ustaw preferowaną konfigurację.
  Uwaga: to, jakie opcje konfiguracji są dostępne, zależy od dewelopera aplikacji. Jeśli masz pytania dotyczące tych ustawień, skontaktuj się z nim.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Aby zastosować konfigurację zarządzaną w aplikacji w określonej grupie lub jednostce organizacyjnej, przeczytaj sekcję Zarządzanie ustawieniami aplikacji.
 7. Aby zmienić lub usunąć konfigurację zarządzaną, kliknij Edytuj .
  Uwaga: aby usunąć konfigurację zarządzaną, musisz najpierw usunąć ją ze wszystkich jednostek organizacyjnych i grup. Gdy usuniesz konfigurację, aplikacja przywróci domyślną konfigurację określoną przez dewelopera.

Krok 4. Udostępnij aplikacje odpowiednim użytkownikom

Dodawanie użytkowników do listy rozpowszechniania aplikacji

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji

Uwaga: nie możesz rozpowszechniać aplikacji na urządzeniach osobistych użytkowników, jeśli zarejestrowali oni swoje urządzenia jako należące do użytkownika i nie utworzyli profilu do pracy. Ten tryb konfiguracji (tryb administratora urządzenia) jest dostępny tylko na urządzeniach z Androidem 9.0 lub starszym i jest obecnie wycofywany.

 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz rozpowszechnić.
  Na ekranie Rozpowszechnianie aplikacji są wyświetlane organizacje i grupy, w których aplikacja jest rozpowszechniana.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały dodane do białej listy dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.
 3. Aby rozpowszechnić aplikację wśród innej grupy użytkowników, kliknij Dodaj więcej.
 4. Wybierz opcję:
  • Aby rozpowszechnić aplikację wśród użytkowników w jednostce organizacyjnej, po lewej stronie wybierz Jednostka organizacyjna, a potem wybierz z listy nazwę odpowiedniej jednostki.
  • Aby udostępnić aplikację użytkownikom w grupie, po lewej stronie wybierz Grupa i zacznij wpisywać nazwę grupy. Wybierz grupę z listy.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Wybiórcze udostępnianie aplikacji mobilnych.

 5. Kliknij Dalej.

 6. Określ ustawienia aplikacji dla organizacji lub grupy i kliknij Zapisz.
  Możesz:
  • od razu automatycznie zainstalować aplikację na urządzeniach użytkowników,
  • uniemożliwić użytkownikom odinstalowywanie aplikacji,
  • zezwolić użytkownikom na dodawanie widżetu aplikacji (jeśli jest dostępny) do ekranu głównego.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin. Jeśli nie wybierzesz określonej organizacji lub grupy, aplikacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w organizacji najwyższego poziomu.

Usuwanie użytkowników z listy rozpowszechniania aplikacji

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji

 1. Jeśli nie jest jeszcze otwarta biała lista aplikacji na Androida, otwórz ją.

 2. Kliknij aplikację, której ustawienia rozpowszechniania chcesz zmienić. 
  Na ekranie Rozpowszechnianie aplikacji są wyświetlane organizacje i grupy, w których aplikacja jest rozpowszechniana.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały dodane do białej listy dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika oraz ograniczyć widok do aplikacji publicznych lub prywatnych.
 3. Obok nazwy organizacji lub grupy, którą chcesz usunąć, kliknij Więcej  a potem Usuń jednostkę organizacyjną lub Usuń grupę.
 4. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin. Jeśli nie wybierzesz określonej organizacji lub grupy, aplikacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w organizacji najwyższego poziomu.

Uniemożliwianie użytkownikom instalowania aplikacji spoza białej listy

Wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi

Użytkownicy mogą pobierać aplikacje ze Sklepu Google Play. Aplikacje z białej listy są dostępne na karcie Aplikacje do pracy. Aby uniemożliwić użytkownikom instalowanie aplikacji spoza białej listy:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej stronie kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem.
 4. (Opcjonalnie) Po lewej stronie wybierz organizację. Jeśli nie wybierzesz organizacji, ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich użytkowników.
 5. Obok „Aplikacje dostępne na urządzenia z Androidem” wybierz Zezwalaj na używanie tylko aplikacji dodanych do białej listy.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?