Apps op Android-apparaten beheren

 Deze functie is niet beschikbaar in de gratis versie van Cloud Identity.

Als beheerder kunt u veilig werk-apps beheren die op Android-apparaten worden gebruikt, terwijl de gebruikers de controle houden over persoonlijke apps. U kunt het volgende:

 • Een witte lijst maken met aanbevolen apps zodat gebruikers deze kunnen installeren.
 • Zakelijke voorkeurs-apps automatisch installeren.
 • Systeem-apps beheren die vooraf zijn geïnstalleerd op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf.

Hoe werkt de witte lijst

U selecteert apps in Google Play (in de Google Beheerdersconsole) en zet deze op een witte lijst. Gebruikers zien een catalogus van die apps op hun apparaat. 

Als een gebruiker een app van de witte lijst installeert, wordt deze beheerd door uw organisatie. Als iemand dus uw organisatie verlaat, wordt de app verwijderd wanneer het bedrijfsaccount van de gebruiker wordt verwijderd van zijn apparaat. U kunt beheerde apps ook verwijderen als een apparaat is kwijtgeraakt of gestolen. Sommige mobiele Google-apps staan al op de witte lijst, zoals Gmail en Google Drive.

Werk- en privé-apps gescheiden houden

Raad gebruikers aan een werkprofiel in te stellen op hun apparaat om werk- en privé-apps gescheiden te houden, als dit wordt ondersteund op hun apparaat. Daarna kunnen ze beheerde apps downloaden uit de Managed Google Play Store. Bij beheerde apps staat na de installatie een koffertje Android for Work. Zo zijn ze eenvoudig te onderscheiden van persoonlijke apps. Als werkprofielen niet worden ondersteund op een apparaat, kunnen gebruikers apps downloaden uit de Play Store (tabblad Werk-apps). Zie Google Play gebruiken in uw organisatie voor meer informatie.

Voordat u begint

Als u apps op Android-apparaten wilt beheren, moet u geavanceerd beheer van mobiele apparaten gebruiken. Zie Geavanceerd beheer van mobiele apparaten instellen voor meer informatie.

Stap 1: De witte lijst met Android-apps openen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaten.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaten te zien.

 3. Klik links op App-beheer en dan Apps voor Android-apparaten beheren.
 4. Klik op Apps op de witte lijst beheren.
 5. Maak en beheer de witte lijst met de stappen hieronder. 

Stap 2: De witte lijst maken

Een app toevoegen
 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.
 2. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
  De Google Play Store wordt geopend.
 3. Zoek rechtsboven de app die u op de witte lijst wilt zetten. Wanneer u de app heeft gevonden, klikt u erop.
 4. Klik op Goedkeuren. Lees de app-rechten en klik nogmaals op Goedkeuren.
 5. Bepaal wat er moet worden gedaan als er om nieuwe app-rechten wordt gevraagd (bijvoorbeeld toegang tot in-app-aankopen of identiteitsgegevens). Als u de app al heeft goedgekeurd, klikt u eerst op Goedkeuringsvoorkeuren. U kunt het volgende:

  • Een app automatisch opnieuw goedkeuren wanneer deze om nieuwe rechten vraagt.
  • Een app verwijderen van de witte lijst totdat u deze opnieuw goedkeurt.

  Zie App-rechten beheren voor meer informatie over app-rechten.

 6. Kies een optie:
  • Klik op Opslaan
  • Als de app al is goedgekeurd, klikt u op Selecteren.
 7. Als u de app op de witte lijst wilt zetten voor alle gebruikers in uw organisatie, selecteert u Alle gebruikers en klikt u op Doorgaan. Als u G Suite Business- of Enterprise-klant bent, kunt u de app op de witte lijst zetten voor een specifieke groep gebruikers. Selecteer Een specifieke organisatie-eenheid (OE) of groep(en) en selecteer vervolgens de organisatie-eenheid of groep waarin de gebruikers zitten. Zie Een app distribueren naar een specifieke groep gebruikers voor meer informatie.

 8. Geef uw app-voorkeuren op en klik op Opslaan.
  U kunt het volgende:
  • De app nu automatisch laten installeren op de apparaten van gebruikers.
  • Voorkomen dat gebruikers de app kunnen verwijderen.
  • Gebruikers toestaan een app-widget toe te voegen (indien beschikbaar) als sneltoets op het startscherm.
 9. (Optioneel) Als u meer informatie wilt zien over een van de apps op de witte lijst, klikt u naast de app op Meer Meer en dan Openen in Play Store.

De app verschijnt vrijwel onmiddellijk in de witte lijst. De gebruiker kan de app installeren uit Managed Google Play of het tabblad Werk-apps in de Play Store wanneer het apparaat de volgende keer wordt gesynchroniseerd met Google-eindpuntbeheer. Als een gebruiker een app installeert van buiten de Managed Google Play Store of het tabblad Werk-apps, wordt die app niet beheerd.

Een app verwijderen

Wanneer u een app verwijdert van de witte lijst, kunnen gebruikers deze niet meer installeren uit de Managed Google Play Store of vanaf het tabblad Werk-apps in de Play Store. Als een gebruiker de app al heeft geïnstalleerd, wordt deze niet verwijderd van zijn apparaat. Gebruikers die de app niet hebben geïnstalleerd, kunnen deze nog steeds installeren uit de Play Store, maar de app wordt dan niet beheerd.

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.
 2. Kies een optie:
  • Zoek de app die u wilt verwijderen en klik op Meer Meer en dan Verwijderen.
  • Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van de app. Er verschijnt een vakje. Vink het vakje aan (u kunt meerdere apps tegelijk selecteren). Klik rechtsboven op Verwijderen Prullenbak .
 3. Klik op Verwijderen.

U ziet een melding dat de geselecteerde app is verwijderd van de witte lijst.

Opmerking: De Google Apps Device Policy-app kan niet worden verwijderd van de witte lijst.

Stap 3: Apps op de witte lijst beheren

App-voorkeuren beheren
 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.
 2. Klik op de app die u wilt beheren.
  Tip: Gebruik de filters aan de linkerkant om alleen de apps te bekijken die voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers op de witte lijst staan. U kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. U kunt er ook voor kiezen om alleen openbare of privé-apps weer te geven.
 3. Klik naast de groep of organisatie-eenheid waarvoor u de app-voorkeuren wilt wijzigen op Meer Meer en dan Configuratie bewerken.
 4. Als u basisbeheer van mobiele apparaten gebruikt, kunt u de app automatisch op de apparaten van gebruikers laten installeren.
 5. Als u geavanceerd beheer van mobiele apparaten gebruikt, kunt u daarnaast het volgende:
  • Voorkomen dat gebruikers de app verwijderen als u deze automatisch heeft laten installeren.
  • Gebruikers toestaan een app-widget toe te voegen (indien beschikbaar) aan het startscherm.
  • Een beheerde configuratie toepassen, als dit wordt ondersteund door de app (kijk hieronder voor meer informatie).
  • Een app gebruiken als een Always-on VPN.
 6. Klik op Updaten.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten doorgevoerd. Het kan echter 24 uur duren voordat deze zijn doorgevoerd op de apparaten van al uw gebruikers.

Updates van rechten goedkeuren

Wanneer u een Android-app op de witte lijst zet, bepaalt u namens de gebruikers in uw organisatie waartoe de app toegang heeft (de app-rechten). Een app kan bijvoorbeeld om toegang vragen tot de contacten of de locatie op een apparaat. Welke rechten u ook verleent, gebruikers kunnen de rechten altijd wijzigen nadat de app is geïnstalleerd op hun apparaat.

De rechten van een app op de witte lijst kunnen wijzigen wanneer de app wordt geüpdatet. Apps waarvoor de rechten zijn geüpdatet en uw toestemming is vereist, zijn gemarkeerd met een exceptie Exception in de Beheerdersconsole. Ga als volgt te werk om geüpdatete rechten goed te keuren:

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.
 2. Klik naast de app met de exceptie Exception op Meer Meer en dan Openen in Play Store.
 3. Klik op Goedkeuren. Lees de app-rechten en klik nogmaals op Goedkeuren.
 4. (Optioneel) Bepaal wat er moet worden gedaan als er om nieuwe app-rechten wordt gevraagd (bijvoorbeeld toegang tot in-app-aankopen of identiteitsgegevens):
  • Selecteer App goedgekeurd laten wanneer de app om nieuwe rechten vraagt als u wilt dat een app automatisch opnieuw wordt goedgekeurd wanneer deze om nieuwe rechten vraagt. De app wordt dan automatisch opnieuw goedgekeurd, ongeacht om welke nieuwe rechten er wordt gevraagd.
  • Selecteer App-goedkeuring intrekken wanneer deze app om nieuwe rechten vraagt als u wilt dat een app van de witte lijst wordt gehaald totdat u deze opnieuw heeft goedgekeurd.
  Zie App-rechten beheren voor meer informatie over app-rechten.
  Opmerking: Als u de app al heeft goedgekeurd, klikt u op Goedkeuringsvoorkeuren om aan te geven wat er moet worden gedaan als een app om nieuwe rechten vraagt. Klik op Opslaan. Klik vervolgens op Selecteren.
 5. Klik op Opslaan.
Runtime-rechten beheren

Sommige Android-apps vragen de gebruiker om bepaalde rechten terwijl de app wordt uitgevoerd. Een app kan bijvoorbeeld toegang vragen tot de agenda of locatie van een apparaat. U kunt beheren hoe verzoeken voor rechten van individuele apps worden behandeld. Deze app-instellingen hebben voorrang op eventuele voorkeuren voor runtime-rechten die zijn opgegeven voor het apparaat.

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.
 2. Klik op de app die u wilt beheren.

  Tip: Gebruik de filters aan de linkerkant om alleen de apps te bekijken die voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers op de witte lijst staan. U kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. U kunt er ook voor kiezen om alleen openbare of privé-apps weer te geven.

 3. Klik naast de groep of organisatie-eenheid waarvoor u de voorkeuren voor runtime-rechten wilt wijzigen op Meer Meer en dan Runtime-rechten beheren.
  Als runtime-rechten niet worden ondersteund door de app, is deze optie niet beschikbaar.
 4. U kunt het volgende instellen voor elk runtime-recht:
  • Het recht automatisch toestaan.
  • Het recht automatisch weigeren.
  • De gebruiker vragen het recht toe te staan of te weigeren.
  Opmerking: Als u runtime-rechten weigert, werken sommige apps wellicht niet meer goed.
Beheerde configuraties maken

Deze functie is beschikbaar in de versies G Suite Business en Enterprise. Vergelijk de versies. Deze functie is niet beschikbaar in de gratis versie van Cloud Identity.

U kunt de instellingen van sommige Android-apps opslaan als beheerde configuraties. Een app kan bijvoorbeeld de optie bevatten dat gegevens alleen worden gesynchroniseerd wanneer een apparaat een wifi-verbinding heeft. De standaard beheerde configuratie van een app wordt ingesteld door de app-ontwikkelaar. In Managed Google Play kunt u controleren of een app beheerde configuraties ondersteunt. Zie Beheerde app-configuraties voor meer informatie.

Met beheerde configuraties kunt u apps automatisch configureren voor een groep of organisatie-eenheid, zonder dat gebruikers iets hoeven te doen. U kunt meerdere beheerde configuraties maken voor dezelfde app. Ook kunt u verschillende configuraties maken voor verschillende groepen of organisatie-eenheden. Ga als volgt te werk om een beheerde configuratie te maken:

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.
 2. Klik op de app die u wilt beheren.

  Tip: Gebruik de filters aan de linkerkant om alleen de apps te bekijken die voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers op de witte lijst staan. U kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. U kunt er ook voor kiezen om alleen openbare of privé-apps weer te geven.

 3. Klik in het gedeelte 'Beheerde configuraties' op Nieuwe beheerde configuratie maken.
  Als beheerde configuraties niet worden ondersteund door de app, is deze optie niet beschikbaar.
 4. Voeg een naam toe voor de configuratie en stel uw voorkeursconfiguratie in.
  Opmerking: De app-ontwikkelaar bepaalt welke configuratieopties u ziet. Neem contact op met de ontwikkelaar als u vragen heeft over deze instellingen.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Zie 'App-voorkeuren beheren' (hierboven) om een beheerde configuratie toe te passen op de app voor een groep of organisatie-eenheid.
 7. Klik op 'Bewerken' Bewerken om een beheerde configuratie te bewerken of te verwijderen.
  Opmerking: Voordat u een beheerde configuratie kunt verwijderen, moet u deze verwijderen uit organisatie-eenheden of groepen waaraan deze is toegewezen. Wanneer u een configuratie verwijdert, geldt voor de app weer de standaardconfiguratie die door de ontwikkelaar is ingesteld.

Stap 4: Apps distribueren naar specifieke gebruikers

Gebruikers toevoegen aan de distributielijst van een app

Deze functie is beschikbaar in de versies G Suite Business en Enterprise. Vergelijk de versies.

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.
 2. Klik op de app die u wilt distribueren.
  Op het scherm 'App-distributie' ziet u de organisatie-eenheden en groepen waarnaar de app momenteel is gedistribueerd.
  Tip: Gebruik de filters aan de linkerkant om alleen de apps te bekijken die voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers op de witte lijst staan. U kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. U kunt er ook voor kiezen om alleen openbare of privé-apps weer te geven.
 3. Klik op Meer toevoegen als u de app wilt distribueren naar een andere groep gebruikers.
 4. Kies een optie: 
  • Als u de app wilt distribueren naar gebruikers in een organisatie-eenheid, selecteert u links Organisatie-eenheid en selecteert u de naam van de organisatie-eenheid uit de lijst.
  • Als u de app wilt distribueren naar gebruikers in een groep, selecteert u links Groep en begint u de naam van de groep te typen. Selecteer de groep in de lijst.

  Zie Mobiele apps selectief distribueren voor meer informatie.

 5. Klik op Doorgaan

 6. Geef de app-voorkeuren op voor de organisatie-eenheid of groep en klik op Opslaan.
  U kunt het volgende:
  • De app nu automatisch laten installeren op de apparaten van gebruikers.
  • Voorkomen dat gebruikers de app kunnen verwijderen.
  • Gebruikers toestaan een app-widget toe te voegen (indien beschikbaar) als sneltoets op het startscherm.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten doorgevoerd. Het kan echter 24 uur duren voordat deze zijn doorgevoerd op de apparaten van al uw gebruikers. Als u geen specifieke organisatie-eenheid of groep selecteert, wordt de app gedistribueerd naar alle gebruikers in de organisatie-eenheid op het hoogste niveau.

Gebruikers verwijderen van de distributielijst van een app

Deze functie is beschikbaar in de versies G Suite Business en Enterprise. Vergelijk de versies.

 1. Volg de stappen hierboven om de witte lijst met Android-apps te openen.

 2. Klik op de app waarvan u de distributie wilt wijzigen. 
  Op het scherm 'App-distributie' ziet u de organisatie-eenheden en groepen waarnaar de app momenteel is gedistribueerd.
  Tip: Gebruik de filters aan de linkerkant om alleen de apps te bekijken die voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers op de witte lijst staan. U kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. U kunt er ook voor kiezen om alleen openbare of privé-apps weer te geven.
 3. Klik naast de organisatie-eenheid of groep die u wilt verwijderen op Meer Meer en dan OE verwijderen of Groep verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten doorgevoerd. Het kan echter 24 uur duren voordat deze zijn doorgevoerd op de apparaten van al uw gebruikers. Als u geen specifieke organisatie-eenheid of groep selecteert, wordt de app gedistribueerd naar alle gebruikers in de organisatie-eenheid op het hoogste niveau.

Voorkomen dat gebruikers apps installeren die niet op de witte lijst staan

Gebruikers kunnen apps downloaden via de Google Play Store. Apps die op de witte lijst zijn gezet, staan op het tabblad Werk-apps. Ga als volgt te werk om te voorkomen dat gebruikers apps installeren die niet op de witte lijst staan:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaten.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaten te zien.

 3. Klik links op App-beheer en dan Apps voor Android-apparaten beheren.
 4. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid. Als u geen organisatie-eenheid selecteert, worden de instellingen toegepast op alle gebruikers.
 5. Selecteer Alleen apps toestaan die op de witte lijst staan naast 'Beschikbare apps op Android'.
 6. Klik op Opslaan.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten doorgevoerd. Het kan echter 24 uur duren voordat deze zijn doorgevoerd op de apparaten van al uw gebruikers.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?