Önceden oluşturulmuş yönetici rolleri

Başka bir kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları tanımanın en kolay yolu önceden oluşturulmuş yönetici rolleri atamaktır. Her rol, bir ayrıcalık veya birlikte ortak bir işletme işlevinin gerçekleştirilmesine izin veren birden fazla ayrıcalık tanır. Örneğin, bir rol kullanıcı hesaplarının yönetilmesine izin verirken diğer bir rol grupları yönetir, başka bir rol takvim ile kaynakları yönetir ve bu, benzer şekilde devam eder. Bu rollere ilişkin tüm ayrıcalıkları tanımak için birden fazla rol atayın.

Tek tek kullanıcılara belirli ayrıcalıklar atamak için özel bir yönetici rolü de oluşturabilirsiniz.

Hemen rol ata Özel bir rol oluştur

Her bir rol şunları yapabilir:

Süper Yönetici

Yönetici konsolundaki ve Yönetici API'sindeki tüm özelliklere erişim sahibidir ve kuruluşunuzun hesabının tüm özelliklerini yönetebilir.

Süper yöneticiler aynı zamanda tüm kullanıcıların takvimlerine ve etkinlik ayrıntılarına da tam erişim sahibidir. Süper Yönetici rolünü bir kullanıcıya atadıktan sonra, takvim ayrıcalıklarının kullanılabilir olması için 24 saat kadar bir süre gerekebilir.
Yalnızca süper yöneticiler...

 • Yönetici rolleri oluşturabilir veya atayabilir
 • Yönetici şifrelerini sıfırlayabilir
 • Kullanıcı silme işlemi sırasında dosyaların sahipliğini aktarabilir 
 • Silinen kullanıcıları geri yükleyebilir
 • Bir yöneticinin ayarlarını yönetebilir
 • Faturalandırma ayarlarını yapabilir ve lisans yönetimini denetleyebilir
 • Kullanıcıların 2 Adımlı Doğrulama'yı etkinleştirmesine izin verebilir
 • Google Workspace Marketplace uygulamalarını yükleyebilir
 • Google Takvim kaynak erişim düzeyi denetimlerini yönetebilir
 • Global Dizin ayarlarını yönetebilir
 • Veri taşıma hizmetini kullanabilir
 • Alan genelinde yetki verebilir/API istemci erişimini yönetebilir
 • Google'ı SAML kimlik sağlayıcısı olarak ayarlayabilir ve SAML uygulamaları ekleyebilir/değiştirebilir. 
Hesabınızda en az bir kullanıcının süper yönetici olması gerekir ancak biz en az iki süper yönetici bulunmasını öneriyoruz. Bu şekilde, ikinizden biri şifreyi unutursa, diğer süper yönetici onu sizin için sıfırlayabilir. Ancak üçten fazla süper kullanıcının bulunması tüm yöneticilerinizin şifre kurtarma seçeneklerini sınırlar. Ayrıntılar için Yönetici şifrenizi sıfırlama başlıklı makaleyi inceleyin.

Gruplar Yöneticisi

Yönetici konsolunuzda, Google Gruplar görevleri üzerinde tam denetim sahibidir. Bu yönetici hem Yönetici konsolundan hem de Yönetici API'si aracılığıyla aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

 • Kullanıcı profillerini ve kuruluş yapınızı görüntüleyebilir
 • Yönetici konsolunda yeni gruplar oluşturabilir
 • Yönetici konsolunda oluşturulan grupların üyelerini yönetebilir
 • Grup erişimi ayarlarını yönetebilir
 • Grupları Yönetici konsolundan silebilir
 • Kuruluş birimlerini görüntüleyebilir

Kullanıcı Yönetimi Yöneticisi

Yönetici olmayan kullanıcılar üzerinde tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Bu yönetici hem Yönetici konsolundan hem de Yönetici API'si aracılığıyla aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

 • Kullanıcı profillerini ve kuruluş yapınızı görüntüleyebilir
 • Kuruluş birimlerini görüntüleyebilir
 • Kullanıcı hesapları oluşturabilir ve bunları silebilir *
 • Kullanıcıları yeniden adlandırabilir ve şifreleri değiştirebilir *
 • Kullanıcıların bireysel güvenlik ayarlarını yönetebilir *
 • Bu diğer kullanıcı yönetimi görevlerini gerçekleştirebilir *

Kullanıcı Yönetimi Yöneticisi rolüne bir kullanıcı atadığınızda, bu kişinin ayrıcalıklarını belirli kuruluş birimleriyle sınırlandırabilirsiniz.

* Yalnızca yönetici olmayan kullanıcılar için geçerlidir. Bu yönetici, yönetici ayrıcalıkları atayamaz, bir yöneticinin şifresini sıfırlayamaz veya bir yönetici hesabında diğer değişiklikleri gerçekleştiremez. Söz konusu görevleri yalnızca süper yönetici gerçekleştirebilir.

Yardım Masası Yöneticisi

Yönetici konsolunda ve Yönetici API'si üzerinden, yönetici olmayan kullanıcıların şifrelerini sıfırlayabilir. Bu yönetici aynı zamanda kullanıcı profillerini ve kuruluş yapınızı da görüntüleyebilir. Bu yönetici kuruluş birimlerini görüntüleyebilir.

Yardım Masası Yöneticisi rolüne bir kullanıcı atadığınızda, bu kişinin ayrıcalıklarını belirli kuruluş birimleriyle sınırlandırabilirsiniz.

Hizmetler Yöneticisi

Yönetici konsolunda, Takvim, Google Drive ve Dokümanlar da dahil belirli hizmet ayarlarını ve cihazları yönetebilir. Bu yönetici aşağıdaki işlemleri yapabilir:

 • Hizmetleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma *
 • Hizmet ayarlarını ve izinlerini değiştirme *
 • Takvim kaynakları oluşturma, düzenleme ve silme
  Not: Hizmetler Yöneticisi rolüne sahip kullanıcılar Takvim kaynaklarının paylaşım ayarlarını değiştiremez.
 • Yönetici konsolunda listelenen Chrome cihazlarını ve mobil cihazları yönetme
 • Kuruluş birimlerini görüntüleme
 • Uyarı merkezini kullanma (tam erişim)

* Yalnızca hesabınıza eklenen belirli ürünler (Google Workspace hizmetleri, Google Voice vs.), Google Workspace Marketplace uygulamaları ve ücretsiz Google hizmetleri (ör. Blogger) için geçerlidir. Google Apps Kasası ve Google Cloud Print gibi bazı ürün ve hizmetler, Hizmetler Yöneticisi rolü ile yönetilemez.

Mobil Yönetici

Gelişmiş mobil cihaz yönetimi kullanan mobil cihazları yönetebilir. Bu yönetici aşağıdaki işlemleri yapabilir:

 • Cihazların temel hazırlığını yapma ve cihazları onaylama
 • Uygulamaları beyaz listeye ekleme
 • Cihazları ve hesapları engelleme veya silme
 • Android ve iOS cihaz politikalarını ayarlama
 • Alandaki grupları ve kullanıcıları görme

Yönetici konsolunuzda bu rolü görmüyor musunuz? Bu rol yalnızca Google Workspace ürününe Şubat 2018’den sonra kaydolan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihten önce katıldıysanız aynı erişime sahip özel bir rol oluşturabilirsiniz.

Google Voice Yöneticisi

Voice lisansları atamak dışında tüm Google Voice ayarlarını ve temel hazırlık işlemlerini yönetebilir. Bu yönetici aşağıdaki işlemleri yapabilir:

 • Konum ekleme
 • Kullanıcılara numara atama
 • Numaraları taşıma
 • Hizmet adreslerini değiştirme
 • Sabit telefonları ayarlama
 • Otomatik operatör ayarlama

Bayi Yönetici (yalnızca Google Workspace Yetkili Bayileri için geçerlidir)

Müşterilerini yönetebilir ve temel hazırlıklarını yapabilir. Bu yönetici şunlara erişim sahibidir:
 • Kanal Hizmetleri konsolu
 • Müşterilerin alan adlarına ilişkin yönetici konsolları (isteğe bağlı)
 • Bayilerle ilgili API'ler

Yalnızca Bayi Yönetici rolüne sahip olan kullanıcılar oturum açtıklarında kendi kuruluşlarının Yönetici konsolunu atlayabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?