มอบหมายบทบาทกลุ่มให้กับผู้ใช้

หลังจากเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มใน Google Groups หรือ Google Groups for Business คุณมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้เพื่อกำหนดว่าผู้ใช้จะทำอะไรได้บ้างในกลุ่มนั้น นั่นคือ คุณมอบหมายบทบาทเดียวกันให้กับผู้ใช้หลายคนได้ บทบาทบางอย่างจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ Groups for Business 

ประเภทของบทบาทกลุ่ม

เจ้าของ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณเป็นเจ้าของกลุ่มทั้งหมดในองค์กรโดยอัตโนมัติ รวมถึงกลุ่มที่ผู้ใช้สร้างขึ้นด้วย โดยคุณมอบหมายบทบาทเจ้าของให้กับผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มหนึ่งจะเป็นเจ้าของกลุ่มอื่นไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชี Google ยังจะกำหนดบทบาทเจ้าของผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้เช่นกัน

หากใช้ Groups for Business…

ผู้ใช้เป็นเจ้าของกลุ่มโดยอัตโนมัติที่สร้างโดยอัตโนมัติ แต่คุณนำการเป็นเจ้าของออกได้หากต้องการ เจ้าของกลุ่มจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ส่งข้อความไปยังกลุ่ม
 • เพิ่มหรือนำสมาชิกกลุ่มออก
 • เปลี่ยนบทบาทของสมาชิก (เช่น จากสมาชิกเป็นเจ้าของ)
 • เปลี่ยนการตั้งค่าของกลุ่ม
 • ลบกลุ่ม

หากไม่ได้ใช้ Groups for Business…

ผู้ดูแลระบบในองค์กรที่เป็นเจ้าของจะทำทุกอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของกลุ่มจะดำเนินการได้เพียงส่งข้อความถึงกลุ่มและดูสมาชิกเท่านั้น (ไม่มีสิทธิ์อื่นๆ ในการควบคุมกลุ่ม)

ผู้จัดการ

ผู้จัดการดำเนินการได้เช่นเดียวกับเจ้าของ ยกเว้นการลบกลุ่มหรือกำหนดให้สมาชิกคนอื่นเป็นเจ้าของ โดยกลุ่มจะเป็นผู้จัดการของกลุ่มอื่นไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชี Google ยังรับมอบหมายบทบาท "ผู้จัดการ" ผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้เช่นกัน

สมาชิก

สมาชิกอาจส่งข้อความถึงกลุ่มได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของกลุ่ม หากเปิดใช้ Groups for Business สมาชิกจะดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

 • สมัครเข้าร่วมกลุ่ม
 • ดูที่เก็บการสนทนาของกลุ่ม
 • ดูสมาชิกของกลุ่ม
 • ยกเลิกการรับข่าวสารจากกลุ่ม
บทบาทอื่นๆ

คุณสร้างบทบาทที่กำหนดเองโดยกำหนดสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบทบาทที่กำหนดเอง

ดูหรือเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกที่ชื่อของกลุ่ม แล้ว สมาชิก 
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองรายชื่อสมาชิก ให้คลิกเพิ่มตัวกรองและเลือกตัวกรองที่ด้านบน ป้อนข้อความที่ต้องการค้นหาและคลิกนำไปใช้เพื่อกรองข้อมูลต่อ
 5. ภายใต้บทบาทสำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว เพื่อเลือกบทบาทใหม่
 6. หากต้องการเปลี่ยนบทบาทสำหรับผู้ใช้คนอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว
 7. คลิกบันทึกที่ด้านล่าง

ให้บทบาทเดียวกันกับผู้ใช้หลายราย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกที่ชื่อของกลุ่ม แล้ว สมาชิก 
 4. เลือกช่องถัดจากผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 5. ที่ด้านบน ให้คลิกการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่ม แล้ว บทบาท
 6. เลือกบทบาทและคลิกนำไปใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร