Przypisywanie użytkownikowi ról w grupie

Po dodaniu użytkownika do grupy w Grupach dyskusyjnych Google lub Grupach dyskusyjnych Google dla Firm możesz przypisać mu rolę, która określa jego uprawnienia w grupie. Tę samą rolę możesz przypisać wielu użytkownikom. Niektóre role są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z Grup dyskusyjnych Google dla Firm. 

Rodzaje ról w grupie

Właściciel

Jako administrator jesteś automatycznie właścicielem wszystkich grup w organizacji, w tym grup tworzonych przez użytkowników. Rolę właściciela możesz też przypisać użytkownikowi. Jednak grupa nie może być właścicielem innej grupy. Oprócz tego użytkownikom, którzy nie mają kont Google, nie można przypisać roli właściciela w konsoli administracyjnej.

Jeśli używasz Grup dyskusyjnych Google dla Firm…

Użytkownicy automatycznie stają się właścicielami utworzonych przez siebie grup, ale jeśli chcesz, możesz odebrać im te uprawnienia. Właściciele grup mogą:

 • wysyłać wiadomości do grupy,
 • dodawać i usuwać członków grupy,
 • zmieniać role użytkowników (np. z członka na właściciela),
 • zmieniać ustawienia grupy,
 • usuwać grupy.

Jeśli nie używasz Grup dyskusyjnych Google dla Firm…

Administratorzy w Twojej organizacji, którzy są właścicielami, mogą wykonywać wszystkie czynności wymienione powyżej. Użytkownicy będący właścicielami grupy mogą tylko wysyłać wiadomości do grupy i wyświetlać członków grupy (nie sprawują innej kontroli nad grupą).

Menedżer

Menedżer grupy może wykonywać te same czynności co właściciel, poza usunięciem grupy i przyznaniem innemu członkowi uprawnień właściciela. Grupa nie może być menedżerem innej grupy. Oprócz tego użytkownikom, którzy nie mają kont Google, nie można przypisać roli menedżera w konsoli administracyjnej.

Członek

W zależności od ustawień grupy członkowie mogą mieć możliwość wysyłania wiadomości do grupy. Jeżeli Grupy dyskusyjne Google dla Firm są włączone, członkowie mogą też:

 • subskrybować grupę,
 • przeglądać archiwa dyskusji grupy,
 • przeglądać listę członków grupy,
 • anulować subskrypcję grupy.
Inne role

Możesz też utworzyć role niestandardowe z wybranymi uprawnieniami. Dowiedz się więcej o tworzeniu ról niestandardowych.

Wyświetlanie i zmienianie roli użytkownika

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij nazwę grupy a potem wybierz Członkowie
 4. (Opcjonalnie) Aby przefiltrować listę członków, u góry kliknij Dodaj filtr i wybierz odpowiedni filtr. Wpisz tekst do wyszukania i kliknij Zastosuj, aby dodać kolejny filtr.
 5. W sekcji Rola użytkownika, którego uprawnienia chcesz zmienić, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem wybierz nową rolę.
 6. Jeśli chcesz zmienić role innych użytkowników, powtórz powyższe kroki.
 7. Na dole kliknij Zapisz.

Przyznawanie kilku użytkownikom tej samej roli

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij nazwę grupy a potem wybierz Członkowie
 4. Zaznacz pole obok każdego użytkownika, którego rolę chcesz zmienić.
 5. U góry kliknij Zmień zbiorczo a potem Rola.
 6. Wybierz rolę i kliknij Zastosuj.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?