Chromecastin turvallisuus‑, säädöstenmukaisuus‑ ja takuutiedot

Tutustu Chromecastin turvallisuus-, säädöstenmukaisuus- ja takuutietoihin valitsemalla alta omaa laitettasi vastaava Chromecast: Chromecast (1st Gen) Chromecast (1. sukupolvi)

CHROMECAST

MALLI H2G2-42

 

CHROMECAST-PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

What

 

 1. Chromecast: Chromecastin voi liittää mihin tahansa television HDMI-porttiin. Se käyttää olemassa olevaa Wi-Fi-verkkoasi striimatakseen videoita internetistä televisioon. Chromecastia ohjataan samassa Wi-Fi-verkossa olevilla laitteilla, kuten älypuhelimilla, tableteilla tai tietokoneilla, ja se toimii USB-johdolla (#2).
 2. USB-johto: USB-virtajohto tuo virran Chromecastiisi. Toinen pää liitetään Chromecastiin ja toinen joko television USB-porttiin tai virtalähteeseen (#3). ÄLÄ LIITÄ USB-KAAPELIA PORTTIIN, JOSSA LUKEE SERVICE. PORTISSA TÄYTYY OLLA TEKSTI USB TAI SEURAAVA SYMBOLI:
 3. Virtalähde: Virtalähde on valinnainen. Sen ja USB-johdon avulla saat virran Chromecastiisi, jos televisiossasi ei ole USB-porttia.
 4. HDMI-muuntaja: HDMI-muuntaja on valinnainen. Voit käyttää sitä, jos Chromecast ei ole suoraan liitettävissä televisioosi. Google Home ‑sovellus voi myös suositella sen käyttöä Wi-Fi-yhteyden parantamiseksi. Liitä muuntaja Chromecastin ja television väliin.

LISÄOHJEITA CHROMECASTIN MÄÄRITYKSEEN ON TÄÄLLÄ.

VAROITUKSET KÄYTTÄJILLE

 • Chromecast saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa – tämä on normaalia. Irrota Chromecastin virtalähde ja anna sen jäähtyä ennen kuin irrotat sen televisiosta.
 • Liitä Chromecast virtalähteeseen ainoastaan laitteen mukana tulleilla kaapeleilla ja pistokkeilla. Muiden kaapeleiden tai pistokkeiden käyttö saattaa vahingoittaa Chromecastia ja/tai televisiota.
 • Älä altista Chromecastia tai virtalähdettä vedelle tai ääriolosuhteille (kuumalle, kylmälle, pölylle), sillä ne saattavat toimia väärin tai lakata toimimasta altistuessaan tällaisille oloille.
 • Älä yritä purkaa tai korjata Chromecastia itse. Jos teet näin, rajoitettu takuu raukeaa ja voit vahingoittaa itseäsi, televisiotasi ja/tai Chromecastia.
 • Chromecast on viihdelaite. Sitä ei ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa vaaditaan virheetöntä toimintaa ja joissa Chromecastin vika voisi johtaa suoraan kuolemaan, henkilökohtaiseen vammaan tai vakavaan fyysiseen tai ympäristölle tapahtuvaan vahinkoon.
 • Käsittele virtalähdettä varoen, jotta et altista itseäsi sähköiskulle.
 • Sähköiskun vaara. Käytä vain kuivissa olosuhteissa.

TAKUUTIEDOT OVAT SAATAVILLA TÄÄLLÄ.

KÄYTTÖLUPATIEDOT OVAT SAATAVILLA TÄÄLLÄ.

SÄÄDÖSTENMUKAISUUSTIEDOT

KOTITALOUSKÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI AIHEUTUVAT HÄIRIÖT

Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja vaatimuksia, jotka on ilmoitettu FCC:n sääntöjen osassa 15. Vaatimusten tarkoitus on suojata kotikäytössä olevat laitteet kohtuullisesti haitalliselta häirinnältä. Chromecast luo, käyttää ja lähettää suurtaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan tai sitä käytetään ohjeiden vastaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä. Emme voi kuitenkaan taata, että häiriöt pystytään välttämään kaikissa asennuskohteissa. Jos Chromecast häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa (voit vahvistaa tämän irrottamalla Chromecastin ja kytkemällä sen uudelleen), yritä korjata tilanne kääntämällä tai siirtämällä vastaanottoantennia ja/tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltohenkilöön.

Chromecast noudattaa FCC:n sääntöjen osaa 15. Sen toiminnalle on asetettu kaksi ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on otettava vastaan mahdolliset häiriöt, myös sellaiset, jotka voivat haitata laitteen toimintaa.

Muutokset ja muokkaukset, joita viranomaissäädöksistä vastaavat tahot eivät ole erikseen hyväksyneet, voivat johtaa Chromecastin käyttöoikeuden tai takuun päättymiseen.

Malli: H2G2-42

FCC-tunnus: A4RH2G2-42 / A4RH2G2-2A – Chromecastisi FCC-tunnus on painettu laitteen taakse.

FCC:n altistumismääräykset edellyttävät, että laitteen käytön aikana antennin ja ihmisten välisen etäisyyden tulee olla vähintään 20 cm. Lyhyempää etäisyyttä ei suositella.

Lähettimen antennia ei saa sijoittaa samaan paikkaan minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Chromecastin on suunnitellut Google LLC, jonka osoite on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Laite on koottu Kiinassa.

 Chromecast

Turvallisuusvaroitukset

 

 VAROITUS: TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOJA; LUE ENNEN KÄYTTÖÄ VÄHENTÄÄKSESI HENKILÖVAHINKOJEN, EPÄMUKAVUUDEN JA OMAISUUSVAHINKOJEN (KUTEN CHROMECASTIIN KOHDISTUVAN VAHINGON JA MUIDEN VAAROJEN) RISKIÄ.

 

Käsittely

Noudata seuraavia varotoimia, jotta laite, sen lisävarusteet tai siihen liitetyt laitteet eivät vaurioidu ja jotta henkilövahinkojen, epämukavuuden, omaisuusvahinkojen tai muiden vaarojen riski pienenee.

 

Käsittele Chromecastia varoen. Laite voi vahingoittua, jos taivutat sitä tai purat, pudotat, poltat, murskaat tai puhkaiset sen.  Vahingoittuneen laitteen käyttö voi johtaa ylikuumenemiseen tai tapaturmaan. Älä altista Chromecastia nesteille, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulkuja ja ylikuumenemista.  Jos Chromecast kastuu, älä yritä kuivata sitä ulkoisella lämmönlähteellä. Chromecast on suunniteltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa.

 

Chromecast toimii parhaiten lämpötilassa 0…35 °C ja sitä pitäisi säilyttää lämpötilassa –20…60 °C. Älä jätä Chromecastia paikkaan, jossa lämpötila saattaa ylittää 60 °C, esim. auton kojelaudalle tai lämmityskanavan lähelle, sillä tämä voi vahingoittaa tai ylikuumentaa tuotetta tai aiheuttaa tulipalovaaran. Pidä Chromecast kaukana lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta. Jos laite kuumenee liikaa, irrota se virtalähteestä (jos se on liitetty sellaiseen), siirrä laite viileämpään paikkaan äläkä käytä sitä, ennen kuin se on jäähtynyt.

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluun äläkä käytä Chromecastia, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vahingoittunut.

 

Korjaus ja huolto

Älä yritä korjata Chromecastia itse.

 

Vain Googlen edustaja tai Googlen valtuuttama palveluntarjoaja saa korjata Chromecastia. Valtuuttamattomat korjaukset tai muokkaukset voivat vahingoittaa laitetta pysyvästi sekä vaikuttaa takuuseen ja laitteen säädöstenmukaiseen käyttöön. Ota yhteyttä asiakaspalveluun valtuutetun huollon järjestämiseksi. Löydät verkko-ohjeita ja ‑tukea osoitteesta g.co/cast/help.

 

Virran kytkeminen Chromecastiin

Varmista, että ilma vaihtuu hyvin Chromecastin ja virtalähteen ympärillä käytön yhteydessä. Vaurioituneiden johtojen tai virtalähteiden käyttäminen tai niiden käyttö kosteissa olosuhteissa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa Chromecastia tai muuta omaisuutta.  Kun käytät Chromecastia virtalähteen kautta, varmista että virtalähde on liitetty Chromecastin lähellä olevaan, helposti saavutettavaan pistorasiaan. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sertifioidun, IEC 60950-1 ‑standardin mukaisen rajoitetun virtalähteen (LPS) ja IEC 62368-1 ‑standardin mukaisen 1. luokan virtalähteen (PS1) kanssa (nimellisarvot 5 V DC, enintään 1 A).  

 

Käytä Chromecastin kanssa vain sen mukana tulevaa virtalähdettä ja johtoa tai yhteensopivia lisävarusteita. Jos et käytä yhteensopivia lisävarusteita, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku tai laitteen tai lisävarusteiden vahingoittuminen. Saat yhteensopivia lisävarusteita Google Storesta ja Googlen valtuuttamilta jälleenmyyjiltä (tunnistat ne Made For Google ‑merkistä).

 

Pitkäaikainen lämpöaltistus

Chromecast ja sen virtalähde tuottavat lämpöä normaalin käytön aikana ja noudattavat sovellettavia pintalämpötilan standardeja ja rajoja. Vältä pitkittynyttä, suoraa tai epäsuoraa ihokosketusta laitetta käytettäessä, koska ihon altistaminen kuumille pinnoille pitkäaikaisesti voi aiheuttaa epämukavuutta tai palovammoja. Älä nuku laitteen tai sen laturin päällä tai peitä niitä peitolla tai tyynyllä. Ota tämä huomioon erityisesti silloin, jos sinulla on fyysinen vaiva, joka vaikuttaa kykyysi havaita lämpöä iholla.


Lääkintälaitehäiriöt

Laite käyttää radiota ja muita sähkömagneettisia kenttiä lähettäviä osia, ja se sisältää magneetteja. Sähkömagneettiset kentät ja magneetit voivat häiritä sydämentahdistimen tai muiden implantoitujen lääkintälaitteiden toimintaa. Pidä laite aina vähintään 16 cm:n päässä ihon pinnasta sydämentahdistimen tai muun implantoidun lääkintälaitteen kohdalla. Jos sinulla on kysymyksiä Google-laitteen käytöstä sydämentahdistimen tai muun implantoidun lääkintälaitteen lähellä, kysy neuvoa lääkäriltä ennen Chromecastin käyttöä. Jos uskot laitteen häiritsevän sydämentahdistimesi tai muun implantoidun lääkintälaitteen toimintaa, irrota Google-laite virtalähteestä ja pyydä lääkäriltäsi omaa lääkintälaitettasi koskevia ohjeita.

 

Räjähdysherkät olosuhteet

Älä käytä tai säilytä Chromecastia samassa paikassa palo- tai räjähdysherkkien aineiden kanssa (esim. huoltoasemilla, polttoainevarastoissa tai kemiallisilla tehtailla) tai siirrä sitä tällaisiin paikkoihin. Älä käytä laitetta räjäytystöiden lähellä tai räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten alueilla, joiden ilmassa on paljon paloherkkiä kemikaaleja, höyryjä tai hiukkasia (esim. rakeita, pölyä tai metallijauheita). Tällaisissa tiloissa kipinät voivat saada aikaan räjähdyksen tai tulipalon aiheuttaen henkilövahinkoja ja jopa kuoleman. Kiinnitä huomiota kaikkiin ilmoituksiin ja kyltteihin, joissa mainitaan nämä riskit.

 

Asianmukainen käsittely ja käyttö

Noudata näitä Chromecastin käyttö-, säilytys-, puhdistus- ja hävittämisohjeita:

Käyttölämpötila

Älä käytä Chromecastia tai sen virtalähdettä alle 0 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötilassa. Jos laitteen sisälämpötila ylittää normaalin käyttölämpötilan, seuraavia toimintoja saattaa ilmetä, kun laite yrittää säädellä lämpötilaansa: suorituskyky ja yhteydet saattavat heikentyä, näyttö ei ehkä käynnisty tai laite saattaa käynnistyä uudelleen. Et välttämättä voi käyttää laitetta, kun se säätelee lämpötilaansa. Siirrä laite viileämpään paikkaan ja odota muutama minuutti, ennen kuin yrität käyttää sitä uudelleen.  

 

Hoito ja puhdistus

Irrota laite laturista ja laturi pistorasiasta ennen niiden puhdistamista, ukkosen aikana tai kun laitteet ovat pitkään käyttämättä. Puhdista laite ja sen lisätarvikkeet puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemiallisia aineita (esim. alkoholia tai bentseeniä) Chromecastin tai lisävarusteiden puhdistamiseen.

 

Liittimet ja portit

Kun irrotat laturia pistorasiasta, pidä kiinni laturista, älä johdosta.  Älä kierrä tai väännä USB-johtoa äläkä työnnä liitintä porttiin liian voimakkaasti.


Magneettikentät

Älä aseta tuotteen tai sen latausjohdon lähelle mitään tietovälineitä, jotka sisältävät magneetteja tai ovat herkkiä magnetismille. Tällaisia ovat muun muassa luotto- ja pankkikortit, ääni- tai videokasetit ja magneettiset muistivälineet. Näin vältät kyseisille tietovälineille tallennettujen tietojen katoamisen. Magneeteille herkät tietovälineet tulee säilyttää vähintään 5 cm:n päässä laitteesta.

 

Huolto ja tuki

Löydät verkko-ohjeita ja ‑tukea osoitteesta g.co/cast/help.

 

Säädöstenmukaisuustiedot

Chromecastiin liittyvät säädöstenmukaisuustiedot, sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuusmerkinnät löytyvät laitteen kohdasta Asetukset > Järjestelmä > Tietoja > Viranomaismerkinnät ja laitteen takaosan keskeltä.

Säädöstenmukaisuustiedot: Yhdysvallat

FCC-määräysten noudattaminen

Huom. Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja vaatimuksia FCC-normien osan 15 mukaisesti. Vaatimusten tarkoitus on suojata kotikäytössä olevat laitteet kohtuullisesti haitalliselta häirinnältä. Laite luo, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuuksilla. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Emme voi kuitenkaan taata, että häiriöt pystytään välttämään kaikissa asennuskohteissa.  Jos laite häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottoa, tarkista asia sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen ja yritä korjata tilanne seuraavilla tavoilla:

 • Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.

 • Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

 • Yhdistä laite pistorasiaan, joka on kytketty eri virtapiiriin kuin vastaanotin.

 • Pyydä apua vastaanottimen myyjältä tai pätevältä radio-/TV-teknikolta.

 

Muutokset ja muokkaukset, joita Google ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

 

Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Niiden käyttö on sallittu kahdella ehdolla:

1. Laitteet eivät saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.

2. Laitteiden on otettava vastaan kaikki häiriöt, myös niiden toimintaa häiritsevät häiriöt.

 

EMC-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tärkeää: Tämän laitteen, lataustelineen ja virtalähteen on osoitettu noudattavan sähkömagneettisen yhteensopivuuden EMC-vaatimuksia tiettyjen ehtojen puitteissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi yhteensopivien lisälaitteiden käyttö ja suojattujen johtojen käyttö järjestelmän osien välillä. On tärkeää, että käytät yhteensopivia lisälaitteita ja suojattuja johtoja järjestelmän osien välillä vähentääksesi radioiden, televisioiden ja muiden sähkölaitteiden häirinnän mahdollisuutta.

 

Radiotaajuusaltistus

Laite noudattaa Yhdysvaltain FCC-komission (Federal Communications Commission) asetuksia radioaalloille altistumisesta ja on suunniteltu ja valmistettu siten, että FCC:n radiotaajuuksille altistumisen turvarajat eivät ylity. FCC:n radiotaajuusaltistusta koskevat määräykset edellyttävät, että laitteen käytön aikana antennin ja ihmisten välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien läheisyyteen tai kokoonpanoon.

 

Kierrätys
T
ietoja kierrätyksestä Yhdysvalloissa on osoitteessa g.co/HWRecyclingProgram.

Chromecast Audio

CHROMECAST AUDIO

MALLI: RUX-J42

 

CHROMECAST AUDIO -PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

What

 

 1. Chromecast Audio: Chromecast Audion voi liittää mihin tahansa aux-in- tai line-in-portilla varustettuun kaiutinjärjestelmään pakkauksen mukana tulevalla audiokaapelilla (#2). Chromecast Audio suoratoistaa ääntä internetistä olemassa olevaan kaiutinjärjestelmääsi Wi-Fi-verkkosi avulla. Chromecast Audiota säädetään samassa Wi-Fi-verkossa olevilla laitteilla, kuten mobiililaitteilla, tableteilla tai kannettavilla tietokoneilla, ja se saa virtaa USB-johdon (#3) sekä pakkauksen mukana tulevan virtalähteen (#4) kautta.
 2. Audiokaapeli: Liittää Chromecast Audion aux-in- tai line-in-liitännällä varustettuun kaiutinjärjestelmään tavallisen 3,5 mm:n portin kautta. Tuemme myös RCA-liitännällä ja optisella digitaalisella liitännällä varustettuja kaiutinjärjestelmiä, mutta näihin kokoonpanoihin tarvittavat kaapelit myydään erikseen.
 3. USB-virtajohto: Tuo virtaa Chromecast Audioon. Toinen pää liitetään Chromecast Audioon ja toinen virtalähteeseen (#4).
 4. Virtalähde: Tuo virtaa Chromecast Audioon (#1) USB-virtajohdon (#3) kautta.

 

SAAT LISÄOHJEITA CHROMECAST AUDION ASENTAMISEEN TÄÄLTÄ.

VAROITUKSET KÄYTTÄJILLE

 • Chromecast Audio saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa – tämä on normaalia. Irrota Chromecast Audion virtalähde ja anna sen jäähtyä ennen kuin irrotat sen kaiutinjärjestelmästä.
 • Suosittelemme käyttämään Chromecast Audion kanssa vain pakkauksen mukana tulevaa johtoa ja virtalähdettä.
 • Jos sinun täytyy käyttää muuta kuin laitteen mukana toimitettua virtalähdettä, valitse UL-sertifioitu virtalähde, jossa on merkintä LPS tai Class 2 ja jonka jännite on 5 V dc, 1 A.
 • Älä altista Chromecast Audiota tai virtalähdettä vedelle tai ääriolosuhteille (kuumalle, kylmälle, pölylle), sillä ne saattavat toimia väärin tai lakata toimimasta altistuessaan tällaisille oloille.
 • Älä yritä purkaa tai korjata Chromecast Audiota itse. Jos teet näin, rajoitettu takuu raukeaa ja voit vahingoittaa itseäsi, kaiutinjärjestelmääsi ja/tai Chromecast Audiota.
 • Chromecast Audio on viihdelaite. Sitä ei ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa vaaditaan virheetöntä toimintaa ja joissa Chromecast Audion vika voisi suoraan johtaa kuolemaan, henkilökohtaiseen vammaan tai vakavaan fyysiseen tai ympäristölle tapahtuvaan vahinkoon.
 • Käsittele virtalähdettä varoen, jotta et altista itseäsi sähköiskulle.
 • Sähköiskun vaara. Käytä vain kuivissa olosuhteissa.
Ilmoitus sydämentahdistimen käyttäjille

Laite sisältää sähkömagneettisia kenttiä lähettäviä lähettimiä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä sydämentahdistimen tai muiden lääkintälaitteiden toimintaa. Jos käytät sydämentahdistinta, tahdistin ja laite tulee pitää vähintään 20 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos uskot Chromecastin häiritsevän sydämentahdistimesi tai muun lääkintälaitteen toimintaa, lopeta Chromecastin käyttö ja pyydä lääkäriltäsi omaa lääkintälaitettasi koskevia ohjeita.

Älä kanna laitetta paidan tai takin rintataskussa.

Jos tarvitset muuta käyttämääsi implantoitavaa lääkintälaitetta koskevia ohjeita, ota yhteyttä laitteesi valmistajaan tai lääkäriin varmistaaksesi, ettei Chromecastin magneettikenttä häiritse implantin toimintaa.

Laite sisältää magneetin

Älä aseta tuotteen lähelle mitään tietovälineitä, jotka sisältävät magneetteja tai ovat herkkiä magnetismille. Tällaisia ovat muun muassa luotto- ja pankkikortit, ääni- tai videokasetit ja magneettiset muistivälineet.

Magneeteille herkät tietovälineet tulee säilyttää vähintään 5 cm:n päässä tuotteesta. Jos esimerkiksi kannat lompakkoasi tai magneettisia kortteja sisältävää seteliklipsiä tuotteen läheisyydessä, korttien tiedot voivat pyyhkiytyä.

Myös magneeteille herkät laitteet, kuten mekaaniset kellot tai mittauslaitteet, voivat vahingoittua, jos ne tuodaan liian lähelle tätä tuotetta.

 

TAKUUTIEDOT OVAT SAATAVILLA TÄÄLLÄ.

KÄYTTÖLUPATIEDOT OVAT SAATAVILLA TÄÄLLÄ.

SÄÄDÖSTENMUKAISUUSTIEDOT

KOTITALOUSKÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI AIHEUTUVAT HÄIRIÖT

Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja vaatimuksia, jotka on ilmoitettu FCC:n sääntöjen osassa 15. Vaatimusten tarkoitus on suojata kotikäytössä olevat laitteet kohtuullisesti haitalliselta häirinnältä. Chromecast Audio luo, käyttää ja lähettää suurtaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan tai sitä käytetään ohjeiden vastaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä. Emme voi kuitenkaan taata, että häiriöt pystytään välttämään kaikissa asennuskohteissa. Jos Chromecast Audio häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa (voit vahvistaa tämän irrottamalla Chromecast Audion ja kytkemällä sen uudelleen), yritä korjata tilanne kääntämällä tai siirtämällä vastaanottoantennia ja/tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltohenkilöön.

Chromecast Audio noudattaa FCC:n sääntöjen osaa 15. Sen toiminnalle on asetettu kaksi ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on otettava vastaan mahdolliset häiriöt, myös sellaiset, jotka voivat haitata laitteen toimintaa.

Muutokset ja muokkaukset, joita viranomaissäädöksistä vastaavat tahot eivät ole erikseen hyväksyneet, voivat johtaa Chromecast Audion käyttöoikeuden tai takuun päättymiseen.

Malli: RUX-J42

FCC-tunnus: A4RRUX-J42 – Chromecast Audiosi FCC-tunnus on painettu laitteen taakse.

FCC:n altistumismääräykset edellyttävät, että laitteen käytön aikana antennin ja ihmisten välisen etäisyyden tulee olla vähintään 20 cm. Lyhyempää etäisyyttä ei suositella.

Lähettimen antennia ei saa sijoittaa samaan paikkaan minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Chromecastin on suunnitellut Google LLC, jonka osoite on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Laite on koottu Kiinassa.

 
Chromecast Ultra Chromecast Ultra

CHROMECAST ULTRAMODEL NC2-6A5-D

CHROMECAST ULTRA ‑PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:
 

What

 

 

 1. Chromecast Ultra: Chromecast Ultran voi liittää mihin tahansa television HDMI-porttiin. Se käyttää olemassa olevaa Wi-Fi- tai Ethernet-verkkoasi videoiden striimaamiseen internetistä televisioon. Chromecast Ultraa ohjataan samassa Wi-Fi- tai Ethernet-verkossa olevilla laitteilla, kuten mobiililaitteilla, tableteilla tai tietokoneilla. 
 2. Virtalähde: Chromecast Ultra yhdistetään verkkovirtaan virtalähteellä. Chromecast Ultran voi liittää myös Ethernet-verkkoon virtalähteessä olevan portin avulla. Ethernet-yhteys voi parantaa striimausnopeutta ja ‑vakautta. 

 

SAAT LISÄOHJEITA CHROMECAST ULTRAN ASENTAMISEEN TÄÄLTÄ.

VAROITUKSET KÄYTTÄJILLE

 •   Chromecast Ultra voi kuumeta käytössä. Tämä on normaalia. Irrota sen virtalähde ja anna sen jäähtyä ennen kuin irrotat sen televisiosta.
 • Suosittelemme käyttämään Chromecast Ultran kanssa vain pakkauksen mukana tulevaa johtoa ja virtalähdettä. Muiden virta- tai USB-johtojen käyttö saattaa vahingoittaa Chromecast Ultraa ja/tai muita laitteita. Älä anna Chromecast Ultran mukana tulevalla johdolla tai virtalähteellä virtaa muille laitteille.
 • Älä altista Chromecast Ultraa tai virtalähdettä vedelle tai ääriolosuhteille (kuumalle, kylmälle, pölylle), sillä ne saattavat toimia väärin tai lakata toimimasta altistuessaan tällaisille oloille.
 • Älä yritä purkaa tai korjata Chromecast Ultraa itse. Jos teet näin, rajoitettu takuu raukeaa ja voit vahingoittaa itseäsi, televisiotasi ja/tai Chromecast Ultraa.
 • Chromecast Ultra on viihdelaite. Sitä ei ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa vaaditaan virheetöntä toimintaa ja joissa Chromecastin vika voisi suoraan johtaa kuolemaan, henkilökohtaiseen vammaan tai vakavaan fyysiseen tai ympäristölle tapahtuvaan vahinkoon.
 • Varoitus: Sähköiskun vaara. Käsittele virtalähdettä varoen, jotta et saa sähköiskua.   
 • Jos haluat kytkeä Chromecast Ultran pistorasiaan tai Ethernet-yhteyspisteeseen, sijoita Chromecast helposti käytettävissä olevan pistorasian tai Ethernet-yhteyspisteen lähelle.
 • Jos Chromecast Ultra tai sen virtalähde rikkoutuu tai kuluu merkittävästi, lopeta niiden käyttö. 
 • Vain sisäkäyttöön.
Ilmoitus sydämentahdistimen käyttäjille
Chromecast Ultra sisältää komponentteja, jotka muodostavat sähkömagneettisen kentän ja voivat aiheuttaa häiriöitä tahdistimiin ja muihin sähköllä toimiviin lääkintälaitteisiin. Jos käytät tahdistinta tai muuta implantoitua lääkintälaitetta, varmista lääkäriltä tai lääkintälaitteen valmistajalta, että Chromecast Ultran käyttö on turvallista. Ennen kuin käytät Chromecast Ultraa, kysy lääkäriltä tai lääkintälaitteen valmistajalta vaaditusta vähimmäisetäisyydestä magneettien ja laitteen välillä.

Laite sisältää magneetin
Älä aseta tuotteen lähelle mitään tietovälineitä, jotka sisältävät magneetteja tai ovat herkkiä magnetismille. Tällaisia ovat muun muassa luotto- ja pankkikortit, ääni- tai videokasetit ja magneettiset muistivälineet.
Magneeteille herkät tietovälineet tulee säilyttää vähintään 5 cm:n päässä tuotteesta. Jos esimerkiksi kannat lompakkoasi tai magneettisia kortteja sisältävää seteliklipsiä tuotteen läheisyydessä, korttien tiedot voivat tuhoutua.
Myös magneeteille herkät laitteet, kuten mekaaniset kellot tai mittauslaitteet, voivat vahingoittua, jos ne tuodaan liian lähelle tätä tuotetta. 

TAKUUTIEDOT OVAT SAATAVILLA TÄÄLLÄ.

KÄYTTÖLUPATIEDOT OVAT SAATAVILLA TÄÄLLÄ.

SÄÄDÖSTENMUKAISUUSTIEDOT
Tietoja radiosäteilylle altistumisesta

Radiosäteilylle altistumismääräykset edellyttävät, että laitteen käytön aikana antennin ja ihmisten välisen etäisyyden tulee olla vähintään 20 cm. Lyhyempää etäisyyttä ei suositella.
Malli: NC2-6A5-D
FCC-tunnus: A4RNC2-6A5-D – Chromecastisi FCC-tunnus on painettu laitteen taakse.
Euroopan unioni
Säädöstenmukaisuustiedot

Laite tulee asentaa ja sitä saa käyttää ainoastaan tuotteen mukana tulevassa dokumentissa määritettyjen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Google ei ole vastuussa radio- tai televisiolähetysten häiriöistä, jotka aiheutuvat luvattomista muutoksista laitteen kokoonpanoon tai muiden kuin Googlen hyväksymien johtojen tai laitteiden käytöstä. Luvattomista muutoksista, muokkauksista tai yhdistelmistä aiheutuvien häiriöiden korjaaminen on käyttäjän vastuulla. Google ja valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomuksista, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.
 
R&TTE-standardin noudattaminen

Google vakuuttaa, että tämä laite noudattaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita aihetta koskevia pykäliä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä täällä.

Class 2 ‑laite
Laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Sveitsissä, Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja Turkissa.
Taajuusalueella 5 150–5 350 MHz toimiva laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta samaa kanavaa käyttäville mobiilisatelliittijärjestelmille ei aiheudu häiriötä.
 
Kun käytät laitetta vartalosi vieressä, pidä laite vähintään 20 cm:n etäisyydellä vartalosta. Näin varmistat, että käytät laitetta tavalla, jolla sen eurooppalaisten radiosäteilylle altistumismääräyksien noudattaminen testattiin.
                            
WEEE-direktiivi
                                          
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ‑direktiivi

WEEE-direktiivi edellyttää, että kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, myös Chromecast, täytyy merkitä yliviivatun roska-astian kuvalla.
Symboli tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkaromun hävittäminen tavallisten jätteiden mukana voi aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisille, sillä ne sisältävät tiettyjä haitallisia yhdisteitä.
WEEE-direktiivin mukaisesti jokainen EU:n jäsenmaa on vastuussa sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelystä, keräämisestä ja ympäristöystävällisestä hävittämisestä. Ennen kuin hävität laitteesi, mieti hetki, miten voisit vähentää tuottamasi sähkö- ja elektroniikkaromun määrää. Tällaisen romun kierrättäminen on maksutonta. Pidentämällä laitteen käyttöikää (esimerkiksi uusiokäytön, kunnostamisen tai sisustuskäytön avulla) voit vähentää romun määrää ja auttaa Euroopan unionia saavuttamaan tavoitteensa. Tavoitteen käytännön menestyminen edellyttää, että toimitat sähkö- ja elektroniikkaromusi niille varattuihin palautuspisteisiin. Euroopan unioni kiittää osallistumisestasi.
Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tarvittavat tiedot tuotteidemme sisältämistä kemiallisista yhdisteistä sovellettavien lakien, kuten REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), vaatimusten mukaisesti.
 
Chromecastin suunnittelija on Google LLC jonka osoite on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ja maahantuoja Euroopassa Google Commerce Limited, jonka osoite on 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti. Laite on koottu Kiinassa.

 

 

 

Takuutiedot löytyvät TÄÄLTÄ

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?