Teckna med Målarduk

Du kan rita och teckna fritt med Målarduk. Teckningarna synkroniseras med Google-kontot så att du kan öppna dem var som helst.

Obs! Du kan även öppna Målarduk i webbläsaren Chrome

Öppna en ny teckning

 1. Välj översikten Översikt i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen Uppåtpil.
 2. Öppna Målarduk Målarduk.
 3. Välj bakgrund för teckningen uppe till vänster:
  • Välj Ny teckning om du vill rita på en vit yta.
  • Välj Skapa ny från bild om du vill rita på en bakgrund.

Dela en teckning

 1. Välj översikten Översikt i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen Uppåtpil.
 2. Öppna Målarduk Målarduk.
 3. Välj teckningen du vill exportera.
 4. Välj Mer Mer uppe till höger.
 5. Välj Exportera ritning.
 6. Välj Visa i mapp om du vill öppna mappen Nedladdningar med teckningen.

Ändra penselstorlek eller genomskinlighet

 1. Välj översikten Översikt i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen Uppåtpil.
 2. Öppna Målarduk Målarduk.
 3. Öppna en teckning eller skapa en ny.
 4. Välj ritverktyg till vänster.
 5. Välj verktyget igen om du vill ändra storleken eller genomskinligheten.

Åtgärda problem med Målarduk

Om det inte går att använda Målarduk och du skickas tillbaka till inloggningsskärmen hela tiden kontrollerar du i inställningar och tillägg att Googles cookies inte blockeras på https://canvas.apps.chrome.