Konfigurera Linux (beta) på Chromebook

Du kan installera verktyg, redigerare och utvecklingsmiljöer (IDE) för Linux på Chromebook. Med dem kan du skriva kod, skapa appar och mycket annat.

Obs! Stödet för Linux är fortfarande på betastadiet. Problem kan uppstå.

 1. Välj tiden längst ned till höger. 
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Välj Aktivera under Linux (Beta).
 4. Följ anvisningarna på skärmen. Konfigureringen kan ta 10 minuter eller mer.
 5. Ett terminalfönster öppnas. Du kan köra Linux-kommandon, installera fler verktyg med pakethanteraren APT och anpassa skalet.

Säkerhet och behörighet

Normalt skyddas Chromebook genom att varje app körs i en så kallad sandlåda. Alla Linux-program körs i en och samma sandlåda. Det betyder att en skadlig Linux-app kan påverka andra Linux-appar men inte resten av Chromebook.

Behörigheter och filer som delas med Linux är tillgängliga för alla Linux-appar.

Åtgärda problem med Linux

Testa följande om det blir problem med Linux eller med Linux-appar:

 • Starta om Chromebook.
 • Kontrollera att den virtuella maskinen är uppdaterad. Öppna chrome://components i webbläsaren. Välj Sök efter uppdatering under cros-termina. Om du laddar ned en uppdatering kan du behöva starta om Chromebook.
 • Uppdatera programpaketen. Öppna terminalfönstret Terminal och kör det här kommandot: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Obs! Du kan behöva starta om Chromebook för att ändringarna ska träda i kraft. Linux söker automatiskt efter nya paket efter den första konfigureringen och var 24:e timme under körning.

Detta stöds inte än

 • Högtalare, mikrofoner, kameror och USB-enheter stöds inte än.
 • Android Studio stöds inte än, inklusive emulatorer och USB-felsökning.
 • Hårdvaruacceleration stöds inte än, inklusive grafikprocessor och videoavkodning.
 • ChromeVox stöds för standardappen Terminal men ännu inte för andra Linux-appar.