Installera Android-appar på Chromebook

Du kan ladda ned och använda Android-appar på Chromebook med hjälp av appen Google Play Butik.

För närvarande är Google Play Butik bara tillgänglig på vissa Chromebook-modeller. Läs mer om vilka Chromebook-modeller som har stöd för Android-appar.

Obs! Om du använder en Chromebook på jobbet eller i skolan kanske det inte går att lägga till Google Play Butik eller ladda ned Android-appar. Kontakta administratören om du vill veta mer.

Steg 1: Installera appen Google Play Butik

1. Uppdatera programvaran i Chromebook

Om du vill installera Android-appar på Chromebook kontrollerar du först att versionen av Chrome OS är aktuell. Läs mer om hur du uppdaterar operativsystemet på Chromebook

2. Logga in på Google Play Butik

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Titta under Google Play Butik och välj Aktivera bredvid Installera appar och spel från Google Play på Chromebook.
  Obs! Om detta alternativ inte visas går det inte att använda Android-appar på din Chromebook. 
 4. Välj Mer i fönstret som öppnas.
 5. Du uppmanas att godkänna användarvillkoren. Välj Godkänn när du har läst dem och ger ditt medgivande.

Steg 2: Installera Android-appar

Nu går det att söka efter och ladda ned Android-appar på Chromebook.

Android-appar som du redan har på mobilen eller surfplattan laddas inte ned automatiskt på Chromebook. Därför måste du ladda ned dem på nytt. Dessutom fungerar inte vissa appar på vissa Chromebook-modeller. Dessa kan du inte ladda ned.

Obs! Google Play Butik och nedladdade Android-appar är bara tillgängliga för det konto som loggades in först. Om du vill använda dem med ett annat konto loggar du ut från alla konton och loggar in med det konto du vill använda.

Uppdatera appens version, behörigheter eller inställningar

Installera appuppdateringar

Om det står att det finns tillgängliga uppdateringar i en avisering längst ned till höger på skärmen väljer du Uppdatera eller Uppdatera alla.

Om aviseringen inte visas gör du så här:

 1. Välj översikten Översikt i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen Uppåtpil.
 2. Välj Play Butik Play Butik.
 3. Följ stegen och uppdatera apparna.
Ändra behörigheter

Ändra behörighet för en app

Det är du som bestämmer vilka behörigheter en nedladdad app ska ha, det vill säga vilka funktioner och vilken information appen har åtkomst till.

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Välj Google Play Butik i avsnittet Google Play Butik.
 4. Välj Hantera Android-inställningar.
 5. Välj Appar under Enhet.
 6. Välj en app i listan.
 7. Välj Behörigheter.
 8. Välj reglaget för den behörighet du vill aktivera eller inaktivera.

Dela eller sluta dela din plats

När du väljer att använda Android-appar bestämmer du om din plats visas för Google. Så här aktiverar eller inaktiverar du detta:

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Välj Google Play Butik i avsnittet Google Play Butik.
 4. Välj Hantera Android-inställningar.
 5. Välj Plats i avsnittet Personligt.
 6. Inaktivera platsbehörigheter genom att skjuta reglaget åt vänster. Aktivera genom att skjuta reglaget åt höger.
 7. Valfritt: Om du vill aktivera eller inaktivera platsbehörigheter för en viss app väljer du appen och sedan Behörigheter. Välj sedan reglaget för Plats.

Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kanske du inte kan välja att dela din plats.

Säkerhetskopiera och synkronisera apparna

Synkronisera appar på alla dina Chromebook-enheter

Som standard synkroniseras Android-appar på alla Chromebook-enheter du är inloggad på. Om apparna inte synkroniseras på Chromebook kontrollerar du att du har valt Synkronisera allt eller aktiverat Appsynkronisering i inställningarna för synkronisering. Läs mer om hur du ändrar inställningarna för synkronisering.

Säkerhetskopiera och återställa appdata

Automatisk säkerhetskopiering och återställning av Android-apparnas data är aktiverat som standard. Om du börjar använda en ny Chromebook kan du alltså återställa Android-apparnas data.

Så här aktiverar och inaktiverar du säkerhetskopiering och återställning

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Välj Google Play Butik i avsnittet Google Play Butik.
 4. Välj Hantera Android-inställningar.
 5. Välj Säkerhetskopiera data i avsnittet Personligt.
 6. Skjut reglaget åt vänster för att inaktivera säkerhetskopieringen och åt höger för att aktivera den.

Obs! Om säkerhetskopiering och återställning är aktiverat på Chromebook säkerhetskopieras Android-apparna även om synkronisering är inaktiverat. Däremot kan det hända att Android-apparna och tillhörande data inte synkroniseras fullständigt på alla Chromebook-enheter om du har fler än en Chromebook.

Hur Chrome OS hanterar Android-appens data

Vad kan Android-appar göra?

 • Android-appar kan normalt ladda ned filer i nedladdningsmappen på Chromebook och läsa filer som finns där. Du kan ändra detta genom att inaktivera lagringsbehörigheten på appens behörighetssida.
 • Det kan hända att vissa Android-appar som får se din plats även får tillgång till Bluetooth på din Chromebook.
 • Om du öppnar en app medan du surfar i inkognitoläge och sedan öppnar en länk i appen genom att högerklicka på den lämnar du inkognitoläget.
 • Alla uppgifter och inställningar i Android-apparna raderas på Chromebook när du inaktiverar Google Play Butik.
 • Du kan läsa mer om andra sekretess- och säkerhetsinställningar som gäller vid användning av Android-appar. Tänk på att vissa inställningar som beskrivs i länkarna här kan vara irrelevanta eller saknas på din Chromebook.

Vad ser Google?

När du har valt att använda Google Play Butik skickar vissa systemappar och funktioner information till Google om hur du använder dessa appar.

Om du har tillåtit att information om hur du använder Chromebook och hur bra den fungerar skickas till Google får Google som standard även användnings- och diagnostikinformation om hur Android-apparna används inklusive kraschrapporter. Det kan även finnas känsliga uppgifter om Android-apparna i kraschrapporterna som Google får från Chrome.

Utvecklare: optimera Android-appar för Chromebook

Om du är utvecklare kan du läsa mer om att optimera Android-appar så att de fungerar bättre på Chromebook.