Konfigurera Linux (beta) på Chromebook

Med hjälp av funktionen Linux (Beta) kan du utveckla programvara på din Chromebook. Du kan installera kommandoradsverktyg, kodredigerare och utvecklingsmiljöer (IDE) för Linux på Chromebook. Med dem kan du skriva kod, skapa appar och mycket annat. Kontrollera vilka enheter som har Linux (beta).

Linux (Beta) är inaktiverat som standard men kan aktiveras i inställningarna.

Obs! Linux (beta) förbättras fortfarande. Problem kan uppstå.

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Aktivera under Linux (Beta).
 4. Följ anvisningarna på skärmen. Konfigureringen kan ta 10 minuter eller mer.
 5. Ett terminalfönster öppnas. Du kan köra Linux-kommandon, installera fler verktyg med pakethanteraren APT och anpassa skalet.

Säkerhet och behörighet

Normalt skyddas Chromebook genom att varje app körs i en så kallad sandlåda. Alla Linux-program körs i en och samma sandlåda. Det betyder att en skadlig Linux-app kan påverka andra Linux-appar men inte resten av Chromebook.

Behörigheter och filer som delas med Linux är tillgängliga för alla Linux-appar.

Säkerhetskopiera och återställa

Om du har problem med säkerhetskopiering och återställning kontrollerar du hur du säkerhetskopierar och ersätter dina Linux-filer (beta) och appar.

Åtgärda problem med Linux

Testa följande om det blir problem med Linux eller med Linux-appar:

 • Starta om Chromebook.
 • Kontrollera att den virtuella maskinen är uppdaterad. Öppna chrome://components i webbläsaren. Välj Sök efter uppdatering under cros-termina. Om du laddar ned en uppdatering kan du behöva starta om Chromebook.
 • Uppdatera programpaketen. Öppna terminalfönstret  och kör det här kommandot: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Obs! Du kan behöva starta om Chromebook för att ändringarna ska träda i kraft. Linux söker automatiskt efter nya paket efter den första konfigureringen och var 24:e timme under körning.

Detta stöds inte än

 • Mikrofoner och kameror stöds inte ännu.
 • Android-enheter stöds via USB, men andra enheter stöds inte ännu.
 • Android-emulatorer stöds inte ännu.
 • Hårdvaruacceleration stöds inte än, inklusive grafikprocessor och videoavkodning.
 • ChromeVox stöds för standardappen Terminal men ännu inte för andra Linux-appar.