שימוש ב-Chromecast באמצעות ה-Chromebook

בעזרת Chromecast אפשר לצפות בסרטונים, תמונות ואתרים בטלוויזיה.

לפני שמגדירים

כדי ש-Chromecast יפעל ב-Chromebook, צריך:

הגדרת Chromecast ב-Chromebook

 1. מפעילים את הטלוויזיה.
 2. מחברים את ה-Chromecast. כאן מוסבר איך לחבר את ה-Chromecast אל הטלוויזיה.
 3. באמצעות הלחצנים Input (כניסה) או Source (מקור) בשלט רחוק של הטלוויזיה, עוברים בין הכניסות של הטלוויזיה עד שיופיע מסך הבית של Chromecast.
 4. ב-Chromebook, נכנסים אל החשבון.
 5. מבצעים את השלבים שמוצגים בטלוויזיה. איך מגדירים את Chromecast.

העברה מה-Chromebook

העברה מ-Chrome
 1. פותחים את Chrome Chrome.
 2. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים את סמל האפשרויות הנוספות ואז העברה.
 3. בוחרים העברה אל.
 4. בוחרים אם לשתף את הכרטיסייה הנוכחית ב-Chrome (העברת הכרטיסייה) או את כל המסך (העברת שולחן העבודה).
 5. בוחרים את ה-Chromecast.

כדי להפסיק לשתף, בוחרים הפסקה.

העברה משולחן העבודה
 1. משמאל למטה, בוחרים את השעה.
 2. מוודאים שהחיבור ל-Wi-Fi פועל. איך מתחברים ל-Wi-Fi.
 3. מוודאים שחיבור Bluetooth פועל. איך מפעילים Bluetooth.
 4. בוחרים מכשירי העברה זמינים.
 5. בוחרים את ה-Chromecast.
 6. בוחרים את התוכן שרוצים לשתף.
 7. בוחרים שיתוף. החלון יופיע במסך הטלוויזיה.

כדי להפסיק לשתף את המסך:

 1. משמאל למטה, בוחרים את השעה.
 2. ליד "העברת מסך", לוחצים על הפסקה.
העברת סרטונים שמאוחסנים ב-Google Drive
 1. בפינת המסך, בוחרים את סמל מרכז האפליקציות ואז חץ למעלה .
 2. בוחרים את סמל הקבצים .
 3. בוחרים האחסון שלי.
 4. מחפשים את קובץ הווידאו ולוחצים עליו לחיצה כפולה.
 5. בפינה השמאלית התחתונה של החלון שנפתח, בוחרים את סמל ההעברה .
 6. בוחרים את ה-Chromecast.

כדי להפסיק את שיתוף הסרטון, לוחצים על סמל ההעברה ואז הפסקה.

פתרון בעיות ב-Chromecast

עזרה נוספת זמינה במרכז העזרה של Chromecast.